Похиленко, Н. (2023). МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АПК: ЗАРУБІЖНА І ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА . Економічний дискурс, (1-2), 36–47. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-1-4