Індексація журналу

Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій:

Статус в Україні

##plugins.generic.journalIndexing.public.statusUkraineDescription.##
Свідоцтво про державну реєстрацію № 22204-12104ПР від 19.07.16 р. (копія свідоцтва)

Видання "Економічний дискурс" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт:

  • з економічних наук (наказ від 07.10.16 р.)

Бази данних наукової інформації

Index Copernicus Journals Master List - це база даних наукових журналів, яка індексує понад 13,000 назв видань з усього світу та всіх галузей наукового знання.
Зареєстровані журнали проходять сувору всебічну оцінку щодо дотримання ними наукових та професійних стандартів. Міністерство науки та вищої освіти Польщі має базу даних IC Journals Master List у списку баз даних, індексація в яких позитивно впливає на оцінку наукових журналів під час експертиз, що проводяться Міністерством.
Видання представлене у базі даних архівом: з 2016 року.

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - це російська національна бібліографічна база даних наукового цитування, яка акумулює понад 9 млн публікацій російських авторів, а також інформацію про цитованість цих публікацій у понад 6000 російських та міжнародних журналах. База даних призначена не лише для оперативного забезпечення наукових досліджень актуальною довідково-бібліографічною інформацією, але також є потужним аналітичним інструментом, який дозволяє проводити оцінку результативності та ефективності діяльності науково-дослідних організацій, учених, рівень наукових журналів тощо. Проект РИНЦ був запущений у 2006 році за підтримки Міністерства освіти та науки Російської Федерації.
Видання представлене у базі даних архівом: з 2013 року.

Каталоги та системи пошуку

Directory of Research Journals Indexing (DRJI) - це загальнодоступна онлайн-служба, яка індексує наукові журнали відкритого доступу та підтримує власний рейтинг журналів всередині свого продукту, відомий як "DRJI Value". Крім того, продукт працює як шлюз, який постачає метадані проіндексованих статей у соціальні мережі, інші системи індексації та електронні бібліотеки.
Індекс DRJI складають приблизно 50,000 статей з 2,300 журналів, опублікованих видавцями зі 103 держав світу.

Elektronische Zeitschriftenbibliothek(The Electronic Journals Library, Бібліотека електронних журналів) - це сервіс, що полегшує використання наукових журналів в інтернеті. Сервіс пропонує швидкий, структурований і уніфікований інтерфейс для доступу до повнотекстових статей онлайн. Він складається з більш ніж 89900 назв з усіх галузей досліджень, близько 18300 з яких доступні тільки в інтернеті. Крім того, перераховані більше ніж 104800 журналів, які надаються агрегаторами. EZB містить більше 56740 журналів, які доступні для всіх безкоштовно. Крім того, бібліотеки-учасники надають своїм користувачам доступ до журналів, на які вони підписані. Журнали представлені в списках, відсортованих по гулузям досліджень. Оновлений список ге­нерується базою даних відповідно до специфікацій елементів бібліотеки кожен раз при зверненні до неї. Бібліотека електронних журналів була заснована в 1997 році в бібліотеці університету Регенсбурга у співпраці з університетською бібліотекою Технічного університету Мюнхена.

Google Академія - це загальнодоступна пошукова система, яка індексує метадані наукових публікацій з усіх галузей знання, опубліковані у різних форматах. Індекс Google Академії містить у собі більшість рецензованих журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. Цей продукт має інструментарій для відслідковування наукової цитованості проіндексованих публікацій. Хоча компанія Google офіційно не розголошує обсяг індексу Google Академії, фахівцями цей обсяг оцінється приблизно у 160 млн документів.

ResearchBib - Academic Recource IndexAcademic Recource Index - проект ResearchBib. ResearchBib є базою даних відкритого доступу з високим стандартом індексування для дослідників і видавців. В ResearchBib можна вільно розмістити журнали для індексування, дослідні роботи, календар конференцій, розмістити вакансії. Journal Indexing - Індексування журналів. ResearchBib намагається охопити всі доступі наукові журнали і наукові журнали відкритого доступу вільно. База даних журналів ResearchBib є найбільшою повною базою даних журналів в Інтернеті, доступною вільно. База даних журналів намагається охопити всі наукові журнали і наукові журнали відкритого доступу, які використовують відповідну систему контролю якості, і база не буде обмежена конкретними мовами або предметними областями досліджень. База даних містить понад 420 000 журналів від різних видавців, яка включає в себе: назву, абревіатуру, URL хостингу журналу, індекс, видавця, опис (цілі і сфера застосування), онлайн ISSN, print ISSN і т. д.