Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2019) ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ Анотація   PDF
Тарас Маршалок
 
№ 2 (2018) ВПЛИВ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ НА СУЧАСНИЙ СТАН ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ Анотація   PDF
Лариса Козин
 
№ 4 (2018) ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СТАЛОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Anatolii Lutsyk
 
№ 2 (2016) ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В ПЕРІОД СИСТЕМНИХ РЕФОРМ Анотація   PDF
Оксана Радченко
 
№ 3 (2016) ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІКАХ: НА ПРИКЛАДІ УГОРЩИНИ Анотація   PDF
Наталія Думич
 
№ 2 (2017) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
Андрій Вдовиченко
 
№ 1 (2018) ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СУПЕРНИЦТВА Анотація   PDF
Ігор Гонак
 
№ 3 (2017) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація   PDF
Назар Ступень
 
№ 4 (2016) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: СВІТОВИЙ ДОСВІД, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ганна Глущенко, Тетяна Лободзинська
 
№ 2 (2017) ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Юрій Дзядикевич, Микола Буряк, Максим Зінюк
 
№ 3 (2016) ДО ПИТАНЬ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВУГІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА1 Анотація   PDF
Юрій Драчук, Юлія Залознова, Наталія Трушкіна
 
№ 3 (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ Анотація   PDF
Марта Барна, Ірина Білецька
 
№ 4 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНОГО ПОЛЯ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ ЯК ЗАГАЛЬНОГО РЕСУРСУ В МЕЖАХ КОНЦЕПЦІЇ АГРЕГОВАНОГО РИНКУ Анотація   PDF
Олексій Кім
 
№ 2 (2016) ДУАЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД В КОНТЕКСТІ ДЕФОРМАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ВІД ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ Анотація   PDF
Микола Зось-Кіор, Олександр Голобородько, Олександр Марченко
 
№ 1 (2017) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ Анотація   PDF
Оксана Лобанова
 
№ 4 (2016) ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИМИ ФОРМУВАННЯМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Анотація   PDF
Борис Сидорук
 
№ 1 (2018) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ Анотація   PDF
Сергій Ігнацевич
 
№ 1 (2018) ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Інна Самойленко
 
№ 3 (2016) ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
Григорій Башнянин
 
№ 2 (2019) ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ, КОНЦЕПТУАЛЬНА ПАРАДИГМА, РЕГУЛЮВАННЯ Анотація   PDF
Оксана Чумак
 
№ 3 (2019) ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОКАЗІВ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ Анотація   PDF
Надія Бугай
 
№ 4 (2017) ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Валентина Куцик
 
№ 3 (2019) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК УЧАСНИКІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Ірина Перит
 
№ 2 (2016) ЕНЕРГОСЕРВІСНИЙ КОНТРАКТ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА Анотація   PDF
Інна Самойленко
 
№ 2 (2018) ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Олександр Петриченко
 
№ 4 (2017) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Анастасія Курак
 
№ 2 (2017) ЗАСТОСУВАННЯ SWOT-АНАЛІЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Надія Іваночко
 
№ 3 (2016) ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ В АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Юлія Шушкова
 
№ 3 (2017) ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Анотація   PDF
Галина Грещук
 
№ 3 (2016) ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА – ДЖЕРЕЛО НАДХОДЖЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Анотація   PDF
Ірина Безп’ята
 
№ 2 (2016) ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ ИНТЕНСИВНОГО ТИПА Анотація   PDF
Константин Павлов
 
№ 1 (2016) ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ Анотація   PDF
Ольга Морозевич, Елена Голомазова
 
№ 1 (2020) КІБЕРБЕЗПЕКА УНІВЕРСИТЕТІВ ЯК СПОСІБ ПРОТИДІЇ ФІШИНГОВОМУ ШАХРАЙСТВУ Анотація   PDF
Ірина Татомир
 
№ 1 (2018) КЛАСИФІКАЦІЙНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ НА СВІТОВОМУ РИНКУ Анотація   PDF
Наталія Грищенко
 
№ 1 (2017) КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО- ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ Анотація   PDF
Лілія Касперевич
 
№ 2 (2019) КЛАСИФІКАЦІЯ СІМЕЙНИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Максим Кропивко
 
№ 4 (2016) КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
Олена Харун
 
№ 2 (2016) КОНСАЛТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ Анотація   PDF
Светлана Прохорчук
 
№ 3 (2018) КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРАЦІ АУДИТОРІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Надія Бугай
 
№ 4 (2016) КОНЦЕНТРАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ ШЛЯХОМ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Ніна Борисова, Наталія Тарасевич
 
№ 2 (2016) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Надія Мартинюк
 
№ 2 (2019) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація   PDF
Андрій Сава, Ольга Довгань
 
№ 3 (2017) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ Анотація   PDF
Петро Куцик, Арсен Процикевич
 
№ 4 (2015) КРЕАТИВНА ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ: Анотація   PDF
Богдан Літовченко
 
№ 2 (2019) КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЛІФТОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ МЕШКАНЦЯМ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ Анотація   PDF   PDF
Ігор Пилипенко, Євген Кайлюк
 
№ 4 (2016) МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І НАУКОВА ДОКТРИНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Андрій Сава
 
№ 4 (2019) МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЕНЕРГОСЕРВІСУ Анотація   PDF
Богдан Брич
 
№ 1 (2020) МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ Анотація   PDF
Артур Жаворонок
 
№ 2 (2017) МІСЦЕ І РОЛЬ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У СФЕРІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
Андрій Голубєв
 
№ 1 (2018) МАРКЕТИНГОВІ МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО БРЕНДУ КОМПАНІЙ МВОК Анотація   PDF
Ірина Татомир
 
51 - 100 з 287 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>