Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2018) МАРКЕТИНГОВІ ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ Анотація   PDF
Олена Корчинська, Андрій Голубєв
 
№ 3 (2016) МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Олександра Мельникова
 
№ 4 (2019) МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Віталій Нянько, Віталій Карпенко, Олександр Нездоровін
 
№ 1 (2019) МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЬ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ Анотація   PDF
Владислав Лазаренко
 
№ 1 (2016) МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Анна Тарасевич
 
№ 2 (2019) МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Олена Мошковська
 
№ 4 (2017) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ Анотація   PDF
Тетяна Шепель
 
№ 4 (2016) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ Анотація   PDF
Віта Стільник
 
№ 1 (2020) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ Анотація   PDF
Іван Свиноус, Олеся Гаврик, Валентина Биба
 
№ 4 (2018) МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF   PDF (English)
Volodymyr Matskiv
 
№ 1 (2018) МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ В РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР НА ОСНОВІ ІНДИКАТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ Анотація   PDF
Наталя Верхоглядова, Євген Касьяновський
 
№ 4 (2017) МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ПИВА Анотація   PDF
Світлана Головацька, Марія Попович
 
№ 3 (2018) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СИНЕРГЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Віктор Якімцов
 
№ 3 (2018) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ЗІ ЗНАЧНОЮ РИНКОВОЮ ВЛАДОЮ Анотація   PDF
Катерина Танащук
 
№ 4 (2017) МЕХАНІЗМ ПРОЯВУ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Анотація   PDF
Мирослав Максимюк
 
№ 2 (2016) МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ: УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ Анотація   PDF
Юрій Драчук, Олена Сталінська, Наталія Трушкіна
 
№ 2 (2017) МОДЕЛЬ 2-СЕГМЕНТНОГО АГРЕГОВАНОГО РИНКУ В УМОВАХ АВТАРКІЇ Анотація   PDF
Олексій Кім
 
№ 4 (2018) МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Анотація   PDF
Iryna Gorgo
 
№ 3 (2018) МОНІТОРИНГ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЛІСОГОСПOДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Світлана Макаренко
 
№ 4 (2017) МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ АКТИВІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У АГРОПРОМИСЛОВОМУ БІЗНЕСІ Анотація   PDF
Людмила Уніят
 
№ 4 (2019) НАПРЯМИ ДОРАДЧОГО СУПРОВОДУ ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ПІДВИЩЕННІ ДІЄВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛОГІСТИКИ Анотація   PDF
Анатолій Іванько, Юрій Бакун, Михайло Ксенофонтов
 
№ 1 (2018) НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Катерина Фень
 
№ 3 (2017) НАПРЯМИ ЗМЕНШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Олег Нижник
 
№ 4 (2016) НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Тетяна Томнюк
 
№ 2 (2017) НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО ЛІСОУПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
Олег Яремко
 
№ 1 (2016) НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ЇХ ОСНОВІ БІОЕНЕРГІЇ Анотація   PDF
Борис Сидорук, Ольга Довгань
 
№ 3 (2018) НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ В МИТНИХ ОРГАНАХ Анотація   PDF
Юлія Грицаєнко
 
№ 2 (2016) НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Анотація   PDF
Богдан Семак, Тарас Васильців, Руслан Лупак
 
№ 2 (2019) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЯК ЗАСОБУ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Юрій Грей
 
№ 3 (2017) НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF
Ірина Бабець
 
№ 4 (2016) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ Анотація   PDF
Назар Малевич
 
№ 3 (2017) ОCOБЛИВОСТІ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА БІРЖОВОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Анна Кравченко
 
№ 3 (2016) ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ганна Баранець
 
№ 1 (2016) ОБЛІК І ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ: ПОЄДНАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ Анотація   PDF
Тетяна Яковець
 
№ 3 (2016) ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В МАЛИХ МІСТАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Тарас Васильців, Остап Породко, Сергій Рудик
 
№ 2 (2019) ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Віталій Бойко, Ірина Ліщинська
 
№ 1 (2017) ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ! Анотація   PDF
Ігор Бєлко
 
№ 3 (2019) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЯК ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Іван Свиноус, Олеся Гаврик, Валентина Биба
 
№ 4 (2018) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Olha Varchenko
 
№ 1 (2017) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ Анотація   PDF
Оксана Коморна
 
№ 2 (2016) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УМОВАХ КРИЗИ Анотація   PDF
Петро Пуцентейло
 
№ 1 (2018) ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАСІННИЦТВА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР Анотація   PDF
Сергій Чехов
 
№ 1 (2017) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ ДОМОГОСПОДАРСТВ У ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Анатолій Іванько
 
№ 2 (2016) ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Дмитро Лазаренко, Станіслав Сіренко
 
№ 2 (2016) ОСНОВНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ Анотація   PDF
Олексій Микитюк
 
№ 2 (2017) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Петро Пуцентейло, Олена Гуменюк
 
№ 1 (2018) ОСНОВНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ОЦІНКИ ФАКТОРІВ СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА, РІВНЯ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ Анотація   PDF
Віра Ільчук
 
№ 4 (2019) ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Анотація   PDF
Василь Брич, Уляна Ткач
 
№ 3 (2019) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Андрій Німкович
 
№ 1 (2016) ОСОБИСТІ СЕЛЯНСЬКІ ГОСПОДАРСТВА: ФЕНОМЕН ЧИ ОБ’ЄКТИВНІ ОБСТАВИНИ? Анотація   PDF
Максим Кропивко
 
101 - 150 з 287 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>