Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2018) ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Максим Кропивко
 
№ 4 (2017) ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ-БАНКРУТІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Надія Бугай
 
№ 1 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНОГО ЛАНЦЮГА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ніна Трішкіна
 
№ 2 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ДИСКОНТУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ Анотація   PDF
Ірина Петрів
 
№ 1 (2019) ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ ВЛАСНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ОНЛАЙН-ПРАКТИКОЮ В УНІВЕРСИТЕТАХ Анотація   PDF
Ірина Татомир
 
№ 4 (2019) ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ Анотація   PDF
Тетяна Мурована, Тетяна Харченко, Наталія Авраменко
 
№ 3 (2017) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНОГО ПІДМЕХАНІЗМУ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ Анотація   PDF
Олег Шевченко
 
№ 4 (2017) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
Людмила Василенко
 
№ 4 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ОНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ В УМОВАХ РІЗНОУКЛАДНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА СЕЛІ Анотація   PDF
Діана Шеленко, Людмила Сас, Петро Матковський
 
№ 1 (2018) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ В ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ Анотація   PDF
Ірина Мазур
 
№ 3 (2018) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ ЗБАЛАНСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ Анотація   PDF
Борис Сидорук
 
№ 2 (2016) ОФШОРИЗАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОГО КОНСАЛТИНГОВОГО БІЗНЕСУ: МЕХАНІЗМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Наталія Грищенко
 
№ 3 (2019) ОЦІНКА БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Людмила Сас
 
№ 1 (2018) ОЦІНКА ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗІВ АДЕКВАТНИХ ЗМІНАМ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Анотація   PDF   PDF (English)
Наталія Гусарина
 
№ 1 (2016) ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ Анотація   PDF
Віталій Русан
 
№ 4 (2015) ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ РЕГІОНУ ЗА РОКИ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Анотація   PDF
Андрій Сава
 
№ 1 (2019) ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ СФЕРИ КУЛЬТУРИ ЕКСПЕРТНИМ МЕТОДОМ Анотація   PDF
Сергій Кучин
 
№ 4 (2019) ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОСЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Микола Городецький
 
№ 4 (2019) ПЕРЕДУМОВИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Леонід Бицюра
 
№ 2 (2019) ПЕРЕЛІК ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Олександра Кононова
 
№ 4 (2015) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ Анотація   PDF
Борис Сидорук
 
№ 1 (2017) ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ В СИСТЕМІ СТАЛОГО МАРКЕТИНГУ: НАПРЯМКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
Лариса Козин
 
№ 3 (2018) ПОВЕДІНКОВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИКЛАДНОГО ОПИТУВАННЯ Анотація   PDF
Юрій Губені
 
№ 2 (2018) ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Захарій Варналій
 
№ 3 (2018) ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ДОТРИМАННЯ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ ПРИНЦИПУ «ВИТЯГНУТОЇ РУКИ»: НЕОБХІДНІСТЬ, СУТЬ, ФОРМИ ТА ЕТАПИ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ Анотація   PDF
Вадим Пухальський
 
№ 3 (2019) ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО БІЗНЕСУ В ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Микола Пархомець, Людмила Уніят
 
№ 4 (2019) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗУМІННЯ ПРОЗОРОСТІ В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ТА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ Анотація   PDF
Василь Царук
 
№ 4 (2015) ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЙНОГО ВПЛИВУ Анотація   PDF
Наталія Лелюк, Наталія Чечетова
 
№ 3 (2017) ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАСОБИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗБАЛАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
Захарій Варналій
 
№ 1 (2017) ПРИНЦИПИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
Леся Грицина
 
№ 2 (2017) ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Лілія Прокопчук
 
№ 4 (2018) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Olena Ilina, Vladislav Ilin
 
№ 1 (2016) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРCПЕКТИВИ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОCТI ПIДПРИЄМCТВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Анастасія Кондратюк, Ганна Жалдак
 
№ 4 (2019) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ, ЯК СУБ’ЄКТІВ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Тетяна Фоміна
 
№ 4 (2015) ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГРУЗОПОТОКОВ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ Анотація   PDF
Константин Павлов, Владимир Селин
 
№ 2 (2016) ПРОГНОЗНІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
Олексій Шкуратов, Віктор Кипоренко
 
№ 3 (2018) ПРОГНОЗНІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ Анотація
Юрій Никитюк
 
№ 3 (2018) ПРОГНОЗНІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ Анотація   PDF
Юрій Никитюк
 
№ 2 (2017) ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ГОЛОВНА ДЕТЕРМІНАНТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Олена Харун
 
№ 2 (2017) ПРОЦЕСИ КОРПОРАТИЗАЦІЇ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА ЇЇ ГЕНЕЗИС Анотація   PDF
Віталій Карпенко
 
№ 1 (2017) ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Тетяна Піхняк
 
№ 4 (2016) РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ КОМПЛЕКСА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГОРЕКОНСТРУКЦИИ "КНТК ГЭРек" Анотація   PDF
Ирина Постернак, Сергей Постернак
 
№ 1 (2019) РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА РИНКУ ЗЕРНА УКРАЇНИ Анотація   PDF
Роман Волошин
 
№ 3 (2017) РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІ Анотація   PDF
Наталія Тілікіна
 
№ 4 (2018) РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬНИХ АКТИВІВ В СИСТЕМІ ЗЕМЕЛЬНО-ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
Roman Stupen
 
№ 2 (2017) РЕНТНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Андрій Гуторов
 
№ 1 (2016) РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКІВ УКРАЇНИ: МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ДОСТАТНОСТІ Анотація   PDF
Вікторія Коваленко
 
№ 1 (2017) РИЗИКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ СТРАХУВАННЯ Анотація   PDF
Інна Жмурко
 
№ 3 (2018) РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ НА РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
Роман Ступень
 
№ 4 (2016) РОЗВИТОК ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ГЛОБАЛЬНИХ КОМПАНІЙ МЕРЕЖЕВОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Taras Demkura
 
151 - 200 з 287 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>