Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (2019) РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Михайло Ступень, Назар Ступень, Наталія Хомич
 
№ 1 (2019) РОЗВИТОК БІРЖОВОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ Анотація   PDF
Микола Горлачук
 
№ 2 (2016) РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ Анотація   PDF
Анна Кулик
 
№ 4 (2018) РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Volodymyr Rossokha, Maria Plotnikova
 
№ 2 (2017) РОЗВИТОК СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ Анотація   PDF
Віра Братюк
 
№ 1 (2019) РОЗШИРЕННЯ КАНАЛІВ ЗБУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСТВА1 Анотація   PDF
Оксана Риковська
 
№ 1 (2017) РОЛЬ БІОЕКОНОМІКИ У СТВОРЕННІ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Іван Баланюк, Алевтина Забара
 
№ 1 (2017) РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У СТАБІЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Тетяна Черничко, Павло Сенищ
 
№ 3 (2018) РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ Анотація
Оксана Коморна, Ірина Никитюк
 
№ 3 (2018) РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Оксана Коморна, Ірина Никитюк
 
№ 1 (2017) РОЛЬ КОНКУРЕНЦІЇ В ЕФЕКТИВНОМУ ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ Анотація   PDF
Юрій Никитюк
 
№ 2 (2018) РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПІДТРИМЦІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація   PDF
Ірина Данилко
 
№ 2 (2018) РОЛЬ ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЛЯМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
Галина Грещук
 
№ 4 (2018) СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ Анотація   PDF
Iryna Melnyk
 
№ 1 (2018) СЕНСОРНИЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ Анотація   PDF
Назар Марчишин
 
№ 4 (2015) СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА Анотація   PDF
Марина Сидорова
 
№ 1 (2019) СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Алла Чикуркова, Максим Горіховський
 
№ 2 (2017) СОЦІАЛЬНА СФЕРА УКРАЇНИ: ЧИННИКИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Марина Кальницька
 
№ 3 (2017) СОЦІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ Анотація   PDF
Людмила Стожок
 
№ 4 (2017) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЛІДЕРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
Марта Барна, Олена Бабенко
 
№ 3 (2018) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ ВИМІР ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Ivan Balaniuk, Olha Dovhan
 
№ 3 (2016) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА НОСІЇВ ФІСКАЛЬНОЇ СУТІ Анотація   PDF
Ольга Клепанчук
 
№ 4 (2018) СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ Анотація
Olena Korchynska, Anna Pivtorak
 
№ 2 (2017) СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МОЛОЧАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ Анотація   PDF
Ярослав Рибак
 
№ 4 (2016) СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Алла Чикуркова
 
№ 1 (2018) СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СФЕРИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Оксана Гудзовата
 
№ 2 (2019) СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Михайло Ксенофонтов, Оксана Качмар, Юрій Бакун
 
№ 1 (2018) СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Діана Шеленко
 
№ 4 (2018) СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД Анотація   PDF
Myhaylo Stupen, Natalia Khomych
 
№ 3 (2017) СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ФІНТЕХ»: РОЗВИТОК КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ НА СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ Анотація   PDF
Ірина Д’яконова, Анна Педич
 
№ 3 (2016) СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА Анотація   PDF
Ірина Канцір
 
№ 2 (2017) СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
Людмила Василенко
 
№ 4 (2018) СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Maryna Mashchenko
 
№ 4 (2015) СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ольга Керекеша, Ганна Місько, Олексій Малюта
 
№ 3 (2018) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Вероніка Ковальчук, Дар’я Руда, Дар’я Яремчук
 
№ 1 (2019) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Анотація   PDF   PDF (English)
Олена Корчинська
 
№ 4 (2016) СУЧАСНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Павло Сенищ
 
№ 1 (2019) СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В ЦІЙ СФЕРІ Анотація   PDF
Марта Барна, Світлана Мороз
 
№ 2 (2018) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ2 Анотація   PDF
Андрій Голубєв
 
№ 2 (2016) СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ Анотація   PDF
Марина Коніна, Камілла Реха, Валерій Янковський
 
№ 4 (2015) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ Анотація   PDF
Анастасія Бордюжа
 
№ 4 (2015) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Анастасія Громова, Ірина Пилипишина, Анна Носковська
 
№ 2 (2017) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ Анотація   PDF
Борис Сидорук
 
№ 4 (2016) ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РЕГІОНІВ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Тарас Васильців, Ростислав Білик
 
№ 2 (2019) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ірина Белова, Ольга Завитій, Наталія Семенишена
 
№ 4 (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ВИНОГРАДУ ТА ЯГІД В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ivan Svynous, Anatoliy Hura
 
№ 4 (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ЗОЛОТА Анотація   PDF
Ihor Honak
 
№ 2 (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Наталія Яшкіна
 
№ 1 (2020) ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Валентина Марченко
 
№ 2 (2017) ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СУПЕРНИЦТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ГЛОБАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ У КРАЇНАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF
Ігор Гонак
 
201 - 250 з 287 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>