Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2019) СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В ЦІЙ СФЕРІ Анотація   PDF
Марта Барна, Світлана Мороз
 
№ 2 (2018) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ2 Анотація   PDF
Андрій Голубєв
 
№ 2 (2016) СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ Анотація   PDF
Марина Коніна, Камілла Реха, Валерій Янковський
 
№ 4 (2015) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ Анотація   PDF
Анастасія Бордюжа
 
№ 4 (2015) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Анастасія Громова, Ірина Пилипишина, Анна Носковська
 
№ 2 (2017) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ Анотація   PDF
Борис Сидорук
 
№ 4 (2016) ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РЕГІОНІВ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Тарас Васильців, Ростислав Білик
 
№ 2 (2019) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ірина Белова, Ольга Завитій, Наталія Семенишена
 
№ 4 (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ВИНОГРАДУ ТА ЯГІД В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ivan Svynous, Anatoliy Hura
 
№ 4 (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ЗОЛОТА Анотація   PDF
Ihor Honak
 
№ 2 (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Наталія Яшкіна
 
№ 1 (2020) ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Валентина Марченко
 
№ 2 (2017) ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СУПЕРНИЦТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ГЛОБАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ У КРАЇНАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF
Ігор Гонак
 
№ 1 (2020) ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Світлана Легомінова, Альона Голобородько
 
№ 4 (2015) ТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Олена Орлова
 
№ 3 (2016) ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ТА ПРАКТИКИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ Анотація   PDF
Сергій Бардаш, Юрій Баранюк
 
№ 4 (2017) ТУРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Тамара Герасименко, Тетяна Савченко
 
№ 2 (2018) УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОБІГУ ПЕСТИЦИДІВ1 Анотація   PDF
Людмила Василенко
 
№ 4 (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ КЛІЄНТСЬКОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ Анотація   PDF
Ольга Гладкова
 
№ 3 (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОЕКТІВ Анотація   PDF
Юрій Самойленко
 
№ 3 (2017) УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ Анотація   PDF
Юрій Ковтуненко
 
№ 1 (2017) УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТИ НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація   PDF
Андрій Сава
 
№ 2 (2018) УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Микола Пархомець, Людмила Уніят
 
№ 3 (2019) УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Андрій Сава, Борис Сидорук, Роман Волошин
 
№ 1 (2020) УПРАВЛІННЯ ПРИРОДО-РЕСУРСНИМИ АКТИВАМИ В УМОВАХ НАРОЩЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ Анотація   PDF
Вікторія Микитенко, Ірина Драган
 
№ 4 (2019) УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЄЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Інна Ховрак
 
№ 4 (2015) УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В КОНТЕКСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ Анотація   PDF
Інна Самойленко
 
№ 2 (2016) ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Микола Пархомець, Людмила Уніят
 
№ 4 (2017) ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІТ-СФЕРИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Тарас Васильців, Андріана Шехлович, Василь Васильців
 
№ 2 (2020) ФІСКАЛЬНА СКЛАДОВА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Василь Воробець
 
№ 4 (2019) ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Андрій Кулик
 
№ 1 (2019) ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Романа Мацьків
 
№ 1 (2020) ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ Анотація   PDF
Ірина Купріянчик
 
№ 2 (2017) ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація   PDF
Людмила Личук
 
№ 2 (2018) ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО БАНКУ Анотація   PDF
Вікторія Піддубна
 
№ 2 (2017) ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Тарас Васильців, Андріана Шехлович
 
№ 1 (2020) ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІКУ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Людмила Матвійчук
 
№ 2 (2020) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Олексій Кочетков, Юлія Афанасова
 
№ 2 (2017) ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА Анотація   PDF
Тетяна Жовковська
 
№ 4 (2019) ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІНИ ЕКСПОРТУ-ІМПОРТУ Анотація   PDF
Іванова Марина, Василь Швець, Олена Варяниченко
 
№ 2 (2016) ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ Анотація   PDF
Вікторія Остапенко, Микита Кіпа
 
№ 2 (2018) ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Назар Ступень
 
№ 2 (2016) ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУБСИДІАРНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ Анотація   PDF
Оксана Копилюк, Юлія Тимчишин
 
№ 2 (2016) ФОРМУВАННЯ РИНКУ МОЛОКА НА ОСНОВІ КООПЕРАЦІЙНО-ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
Віталіна Антощенкова
 
№ 2 (2020) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ Анотація   PDF
Ольга Варченко, Ірина Артімонова, Ірина Герасименко
 
№ 3 (2019) ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Петро Пуцентейло, Ростислав Баглей
 
№ 3 (2017) ФОРМУВАННЯ ТАРИФУ НА ПОСЛУГИ З УТРИМАННЯ БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ОСББ Анотація   PDF
Тетяна Фоміна, Ольга Пугаченко
 
№ 2 (2019) ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
Борис Сидорук
 
№ 3 (2017) ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В АГРОСФЕРІ Анотація   PDF
Олексій Шкуратов
 
№ 2 (2020) ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ Анотація   PDF
Оксана Карман
 
251 - 300 з 305 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>