Про журнал

Галузь та проблематика

Місія журналу – висвітлення результатів наукових досліджень, інновацій і передового досвіду та акумулювання наукових статей кращих вітчизняних та зарубіжних вчених з економічної тематики.

Наукова направленість – економічна теорія та практика; проблеми економіки на різних рівнях управління; інноваційно-інвестиційне забезпечення економіки; сучасний менеджмент і маркетинг; удосконалення фінансово-кредитної системи; соціально-економічні відносини; інформаційні технології в економіці.

Процес рецензування

Всі статті, що надходять до редакції журналу в обов'язковому порядку проходять наукове рецензування. Рецензування здійснюється методом double-blind peer review (подвійне сліпе рецензування, при якому рецензент не знає імені автора, а автор не знає імен рецензентів).

Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики у наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Комітет з публікації етики), бути об'єктивними і неупередженими.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.