Поточний номер

№ 3-4 (2023)
Опубліковано: 2023-12-30

Статті

Переглянути всі випуски
 
Марта Юріївна Барна
Головний редактор
Доктор економічних наук, доцент
  Володимир Васильович Іванишин
Заступник головного редактора
Доктор економічних наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України
Місія журналу – висвітлення результатів наукових досліджень, інновацій і передового досвіду та акумулювання наукових статей кращих вітчизняних та зарубіжних вчених з економічної тематики.

  Наукова направленість – напрям "Економіка", напрям "Фінанси, банківська справа та страхування", напрям "Менеджмент", напрям "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ  

Порядок подання, вимоги до оформлення наукової статті ви можете знайти на сторінці
Про нас > Подання
»»ПЕРЕЙТИ««

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ  
  1. Напрям «Економіка»: економічна теорія та історія економічної думки; пріоритети функціонування зовнішньо-економічного сектору; розвиток економічних систем на мікро-, мезо- та макрорівнях; розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; економіко-екологічні засади розвитку суспільства; інноваційно-інвестиційні засади забезпечення економічного зростання; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; розвиток грошових відносин; обліково-аналітичне забезпечення діяльності бізнесу; статистичні і математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
  2. Напрям «Фінанси, банківська справа та страхування»: проблеми функціонування фінансових систем: світовий досвід і національний вимір; удосконалення процесів у банківській сфері; розвиток кредитних відносин в економіці; страхування як форма ризик-менеджменту.
  3. Напрям «Менеджмент»: пріоритети управління зовнішньо-економічною діяльністю; розвиток менеджменту на мікро-, мезо- та макрорівнях економіки; інноваційні технології менеджменту.
  4. Напрям «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: розвиток суб'єктів господарювання на мікро- та мезорівнях; розвиток форм підприємництва; торгівельні відносини як індикатор економічного зростання; проблеми здійснення біржової діяльності.
РЕДАКЦІЙНИЙ ШТАТ  
Головний редактор:
Барна М.Ю., доктор економічних наук, доцент, перший проректор, Львівський торговельно-економічний університет, Україна
Заступник головного редактора:
Іванишин В.В., доктор економічних наук, професор, ректор, Подільський державний аграрно-технічний університет, Україна
Виконавчий редактор:
Сава А.П., доктор економічних наук, с.н.с., Громадська організація «Науковий клуб «СОФУС», Україна
Відповідальний секретар:
Сидорук Б.О., кандидат економічних наук, с.н.с., Тернопільська державна с/г дослідна станція, Україна
Редакційна колегія:
Андрейків Т.Я., кандидат економічних наук, доцент, Львівський торговельно-економічний університет, Україна
Анісіч З., доктор наук, професор, Університет Нові Сад, Сербія
Барроз Р., професор, Міжнародний університет Ла-Ріоха, Іспанія
Білан Ю., д.ф., Жешувський технологічний університет, Польща
Васильців Т., доктор економічних наук, професор, Львівський торговельно-економічний університет, Україна
Куцик В.І., кандидат економічних наук, доцент, Львівський торговельно-економічний університет, Україна
Куцик П.O., кандидат економічних наук, професор, Львівський торговельно-економічний університет, Україна
Лупак Р.Л., доктор економічних наук, доцент, Львівський торговельно-економічний університет, Україна
Рагуз І.В., доктор наук, професор, Університет Дубровніка, Хорватія
Семак Б., доктор економічних наук, професор, Львівський торговельно-економічний університет, Україна
Семенишена Н.В., кандидат економічних наук, доцент, Подільський держав ний аграрно-технічний університет, Україна
Ясінецька І., доктор економічних наук, професор, Подільський державний аграрно-технічний університет, Україна
  ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ  
  Переєстровано в електронне наукове видання згідно наказу МОН України від 23.12.2022 р. № 1166
ФАХОВІСТЬ МОВИ ВИДАННЯ ПЕРІОДИЧНІСТЬ
Наказ МОН України від 17.03.2020 №409 (економічні науки; спеціальності 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)
(змішаними мовами)
До 4 разів на рік