РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА РИНКУ ЗЕРНА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Роман Волошин Тернопільський національний економічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-1-2

Ключові слова:

ринок зерна, державне регулювання, зовнішня торгівля, Світова організація торгівлі, митні тарифи, нетарифні обмеження, зона вільної торгівлі, додана вартість, експорт

Анотація

Вступ. Зерновий ринок відіграє важливу роль в системі зовнішньоторговельних вдносин України. Його переваги обумовлені в більшості риковими чинниками, проте просування зерна на зовнішніх ринках потребує корегування окремих регулятивних процесів.
Методи. Дослідження аспектів державного регулювання різного роду процесів засновані на монографічному методі, що включає узагальнення нормативно-правових положень, методах аналізу та синтезу – для систематизації виявлених тенденцій, статистичних методах – для визначення структури експорту зерна та порівняння умов тарифного регулювання.
Результати. В статті окреслено та узагальнено базові напрями регулювання зернового ринку України в контексті реалізації експортного потенціалу, що передбачають вдосконалення стандартів якості, підвищення якості продукції та збільшення її доданої вартості. Систематизуються методологічні засади регулювання ринку зерна, звертається увага на недоліки системи регулювання, пропонуються напрями вдосконалення регулювання ринку зерна, що передбачають підвищення якості експортованої продукції, збільшення її доданої вартості та узгодження стандартів.
Перспективи. Подальші дослідження в даному напрямку повинні стосуватися наукового обгрунтування запропонованих напрямів, формування економічного та організаційного механізму для їх впровадження.

Біографія автора

Роман Волошин, Тернопільський національний економічний університет

к.е.н., доцент кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування

Посилання

Bila, S.O. (2017). Suchasni trendy rozvytku zovnishnotorhovelnykh vidnosyn ta ryzyky «neoprotektsionizmu» [Modern trends of foreign trade relations f development and the risks of «non-protectionism»]. Stratehiia rozvytku Ukrainy [Ukraine Development Strategy], 1, 11-16.

Vlasiuk, T.O. (2016). Priorytetni napriamy zabezpechennia konkurentospromozhnosti Ukrainy u sferi zovnishnotorhovelnykh vidnosyn [Priority directions of Ukraine's competitiveness ensuring in the field of foreign trade relations]. Naukovyi visnyk Polissia [Scientific Bulletin of Polissia], 4 (8), 1, 99-105.

Hruzinska I., Smahina A., Airapetov M., & Zhyhadlo V. Zelena knyha «Rehuliuvannia rynku zerna».Office of effective regulation ofis efektyvnoho rehuliuvannia. cdn.regulation.gov.ua. Retrieved from https://cdn.regulation.gov.ua/2d/a9/36/89/regulation.gov.ua_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0.pdf

IeS-Ukraina : pohlyblena ta vseokhopliuiucha zona vilnoi torhivli. eeas.europa.eu. Retrieved from http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/dcfta_guidebook_web.pdf

Karasova, N.A. (2016). Taryfne rehuliuvannia mizhnarodnoi torhivli ahroprodovolchymy tovaramy [Tariff regulation of agro-food products international trade]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu [Scientific Journal of Uzhgorod National University], 6, 1, 143-147.

Kvasha, K.S. (2013). Taryfni kvoty ta myta na ahrarnu produktsiiu pry formuvanni zony vilnoi torhivli mizh Yevropeiskym Soiuzom ta Ukrainoiu [Tariff quotas and customs duties on agrarian products in the formation of a free trade zone between the European Union and Ukraine]. Ekonomika APK [Economy of Agroindustrial Complex], 11, 99-106.

Pro zerno ta rynok zerna v Ukraini : Zakon Ukrainy. Verkhovna Rada Ukrainy. Kyiv. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/37-15

Pro zovnishnoekonomichnu diialnist : Zakon Ukrainy. Verkhovna Rada Ukrainy. Kyiv. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12.

Sait Mizhnarodnoho torhovoho tsentru. intracen.org. Retrieved from www.intracen.org

Sikalo, M.V. (2017). Rynok zerna yak obiekt derzhavnoho rehuliuvannia [The grain market as an object of state regulation.]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia [Theory and Practice of Public Administration], 1 (56). www.kbuapa.kharkov.ua. Retrieved from http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-1/doc/2/05.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-29

Як цитувати

Волошин, Р. (2019). РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА РИНКУ ЗЕРНА УКРАЇНИ. Економічний дискурс, (1), 15–21. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-1-2

Номер

Розділ

Статті