DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-1-3

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Тарас Маршалок

Анотація


Вступ. Вплив політичних чинників на економічні процеси в Україні є надзвичайно суттєвим. Зміни політичних еліт, використання ними тих чи інших соціально-економічних інструментів, типів та моделей, впливають на стан соціально-економічного розвитку країни в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі. Саме тому, дослідження та аналіз економічної ситуації в умовах політичних циклів є важливим питанням, що потребує вивчення.
Методи. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених з проблематики економічних циклів. У процесі дослідження на основі історичного підходу проаналізовано загальний розвиток економіки України під впливом політичних чинників, використано метод аналізу та синтезу для виявлення впливу політичних циклів на розвиток економіки країни; абстрагування та узагальнення, порівняння та аналогію – під час зіставлення отриманих дослідниками результатів та встановлення можливості їхнього використання для виконання завдань щодо запобігання економічних дисбалансів.
Результати. Розглянуто вплив політичних циклів на економічну кон’юнктуру, динаміку макроекономічний показників та економічний розвиток в Україні.
Виокремлено основні проблеми економічної політики та розроблено рекомендації щодо подолання економічних дисбалансів та зростання добробуту громадян, підвищення ефективності фіскальних заходів в Україні.
Визначено, що для подолання окреслених проблем в економічній сфері в процесі розроблення стратегії економічного розвитку на довгострокову перспективу, при формуванні напрямків реалізації фіскальної політики на довгострокову перспективу необхідно залучати експертів з числа науковців, бізнес кіл, експертних аналітичних організацій, а також забезпечити прозорі та відкриті відносини між державними органами управління та іншими суб’єктами в соціально-економічній сфері.
Перспективи. Дослідження політичних трансформацій та аналіз їх впливу на економічні флуктуації дасть змогу майбутнім дослідникам більш якісно використовувати напрацьовані результати задля запобігання економічним дисбалансам в Україні.


Ключові слова


Прем’єр міністр; політика; економіка; валовий внутрішній продукт; податки; видатки; дефіцит; державний борг; інфляція; доходи громадян; курс валюти

Повний текст:

PDF

Посилання


Spysok premyer-ministriv Ukrainy. Vikipediya : veb-sajt. k.wikipedia.org. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96% D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.

Nominalnyj VVP Ukrainy z 2002 po 2018 rr. MinFin. : veb-sajt. index.minfin.com.ua. Retrieved from https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/.

Indeks inflyaciyi. MinFin. : veb-sajt. index.minfin.com.ua. Retrieved from https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/2018.

Dynamika serednomisyachnoyi zarobitnoyi platy po regionah u 1995-2017 rokax. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny: veb-sajt. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/gdn/prc_rik/prc_rik_u/dszpR_u.html.

Oficijnyj kurs gryvni shhodo inozemnyh valyut (serednij za period). Nacionalnyj Bank Ukrainy : veb-sajt. bank.gov.ua. Retrieved from https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls.

Dohody. Cina Derzhavy: veb-sajt. cost.ua. Retrieved from http://cost.ua/budget/revenue/.

Vydatky. Cina Derzhavy: veb-sajt. cost.ua. Retrieved from http://cost.ua/budget/expenditure/.

Deficyt. Cina Derzhavy: veb-sajt. cost.ua. Retrieved from http://cost.ua/budget/deficit/

Derzhavnyj borg. Cina Derzhavy: veb-sajt. cost.ua. Retrieved from http://cost.ua/budget/debt/

Byudzhetnyj kodeks Ukrainy. Verhovna Rada Ukrainy: veb-sajt. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет