РОЗШИРЕННЯ КАНАЛІВ ЗБУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСТВА1

Автор(и)

  • Оксана Риковська Інститут економіки та прогнозування НАНУ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-1-4

Ключові слова:

фермерські господарства, публічні закупівлі, реалізація сільськогосподарської продукції

Анотація

Вступ. Аграрний сектор більшості країн розвивається за значної державної підтримки. Її напрями різняться та залежать як від пріоритетів міждержавних політик, на кшталт Спільної аграрної політики ЄС, так і стратегічних цілей, що відповідають національним інтересам. На 72 сесії Генеральної Асамблеї ООН було схвалено Резолюцію щодо проголошення Десятиліття сімейного фермерства (2019-2028 рр.). Визнання на міжнародному рівні проблем фермерства покликане стати основою для просування більш ефективної державної політики в області сімейного фермерства та сприяння досягненню Цілей сталого розвитку в частині продовольчої безпеки.
Методи. У процесі дослідження використано монографічний метод (аналіз наукових розробок українських дослідників щодо питань підвищення ефективності збуту сільськогосподарської продукції), наукового пізнання та логічного узагальнення (щодо узгодження виробничих можливостей фермерів та потреб бюджетних установ у сільськогосподарській продукції), експертних оцінок (для обґрунтування механізму залучення фермерів до системи публічних закупівель), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків).
Результати. Обґрунтовано напрями державної підтримки фермерства через удосконалення регуляторного механізму виведення сільськогосподарської продукції фермерських господарств на ринок публічних закупівель. Оцінено потребу бюджетних установ в сільськогосподарській продукції, запропоновано механізм спрощення доступу фермерів до системи публічних закупівель. Обґрунтовано потенційні можливості об’єднаних територіальних громад у сприянні реалізації продукції фермерських господарств. Окреслено напрями застосування нецінових критеріїв при закупівлях продуктів харчування. Запропоновано встановлення преференцій для фермерської продукції у торговельних мережах (супермаркетах).
Перспективи. Пропозиції щодо організаційно-економічного механізму збуту фермерської продукції через ринок публічних закупівель сприятиме формуванню додаткових стабільних каналів для реалізації сільськогосподарської продукції. Централізовані закупівлі продуктів харчування для бюджетних установ стануть як вагомим чинником розвитку фермерства, так і напрямом забезпечення окремих верств населення якісними доступними продуктами харчування.

Біографія автора

Оксана Риковська, Інститут економіки та прогнозування НАНУ

к.е.н., старший науковий співробітник

Посилання

Krasnorutskyy, O.O. (2013). Pryntsypy pobudovy system zbutu i rozpodilu produktsii silskohospodarskykh pidpryyemstv [Principles of construction of systems of sale and distribution of products of agricultural enterprises]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu im. V.V. Dokuchayeva. Seriya: Ekonomichni nauky [Bulletin of Kharkiv National Agrarian University named after. VV Dokuchaev Series: Economic Sciences], 5, 56–66.

Blyumska-Danko, K.V. (2015). Rozvytok marketynhovoyi diyalnosti ahrarnykh pidpryyemstv. Unpublished doctoral dissertation. Kharkiv.

Larina, Ya.S. (2008). Formuvannya ta mekhanizmy realizatsii marketynhovykh stratehiy v ahroprodovolchomu sektori APK [Formation and mechanisms of realization of marketing strategies in agro-food subcomplex of agroindustrial complex] Kyiv, Ukraine: Presa Ukrayiny.

Lopatynskyy, Yu., & Todoryuk, S. (2015). Determinanty staloho rozvytku ahrarnykh pidpryyemstv [Determinants of sustainable development of agrarian enterprises]. Chernivzi, Ukraine.

Varchenko, O.M., Svynous, I.V., & Mykytyuk, D.M. (2013). Metodolohichni pidkhody do pidhotovky produktsii silskohospodarskykh tovariv [Methodological approaches to the estimation of sales of products by agricultural commodity producers]. Visnyk ahrarnoyi nauky [Bulletin of Agrarian Science], 66-69.

Statystychnyy zbirnyk «Silske hospodarstvo Ukrainy za 2017 r.». www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_sg2017_pdf.pdf.

Zakon Ukrainy Pro publichni zakupivli. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19.

Statystychnyy zbirnyk Doshkilna osvita v Ukraini 2017 r. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm.

Statystychnyy zbirnyk Zaklady okhorony zdorovya i zakhvoryuvanist naselennya Ukrainy u 2017 r. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/06/zb_zoz_17.pdf

Statystychnyy zbirnyk Sotsialnyy zakhyst naselennya Ukrainy. ukrstat.org. Retrieved from https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publzahist_u.htm

Fedorchuk, A. (2018) Priorytet natsionalnykh kompaniy pry derzhzakupivlyakh dlya vitchyznyanoi ekonomiky sohodni ye krytychnym [The priority of national companies in government procurement for the domestic economy today is critical]. Dzerkalo tyzhnya [Mirror of the week], 28.

Derzhavni zakupivli. Ukladeni dohovory. www.dzo.com.ua. Retrieved from https://www.dzo.com.ua/tenders/contracts.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-29

Як цитувати

Риковська, О. (2019). РОЗШИРЕННЯ КАНАЛІВ ЗБУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСТВА1. Економічний дискурс, (1), 37–45. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-1-4

Номер

Розділ

Статті