СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В ЦІЙ СФЕРІ

Автор(и)

  • Марта Барна Львівський торговельно-економічний університет, Україна
  • Світлана Мороз Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені М. С. Бркаріуса, Україна

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-1-5

Ключові слова:

розвиток, мале підприємництво, регуляторна політика, фінансово-економічний стан, продуктивність праці

Анотація

Вступ. В умовах сучасної економіки функціонування та якісний розвиток підприємств сектору малого підприємництва значною мірою залежать від ведення державою ефективної регуляторної політики. Необхідними є регулюючі заходи держави щодо розвитку підприємництва, підвищення їх ефективності, вдосконалення методів впливу на підприємницьку діяльність, що буде сприяти вирівнювання циклічних тенденцій у функціонуванні суб'єктів малого підприємництва, зростанню їх суспільної ролі в соціально-економічному розвитку регіонів і країни, в цілому. У зв’язку з цим, постає доцільність дослідження сучасного стану розвитку малого підприємництва через призму виявлення переваг та недоліків регуляторної політики в цій сфері.
Методи. У процесі дослідження використовувалися методи статистичного аналізу та систематизації; емпіричного синтезу та узагальнення.
Результати. У статті висвітлено наявні прояви покращення окремих важливих економічних показників: збільшення обсягів реалізованої продукції, зростання частки малого бізнесу у ВВП і в загальній кількості суб’єктів господарювання, нарощування активів та капіталу, підвищення продуктивності праці та соціальних параметрів. Виявлено недоліки розвитку малого підприємництва України, серед яких: зменшення кількості суб’єктів малого бізнесу, низька фінансово-економічна ефективність та слабкий фінансово-економічний стан малих підприємств, високий рівень збитковості господарювання, мала чисельність зайнятих і самозайнятих у цьому секторі економіки, скорочення наявних робочих місць, критичні диспропорції та деформації в розвитку сектору малого бізнесу у просторовому та галузевому аспектах.
Перспективи. Оскільки регуляторна політика відіграє стратегічно важливу роль у функціонуванні сектору малого підприємництва, тож дослідження її ефективності та виявлення недоліків дозволить у подальшому сформувати якісне бізнес-середовище, сприятливе для активізації підприємницької діяльності населення, становлення нових та підвищення ефективності господарювання діючих суб’єктів малого бізнесу, збалансованого розвитку підприємницького сектору національної економіки в цілому.

Біографії авторів

Марта Барна, Львівський торговельно-економічний університет

д.е.н., доцент, перший проректор

Світлана Мороз, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені М. С. Бркаріуса

завідувач Полтавського відділення

Посилання

Vasylciv, T.G. (2016). Obgruntuvannya strategichnyh zavdan derzhavnoi polityky rozvytku malogo

pidpryyemnycztva v malyh mistah Ukrainy [Justification of the strategic objectives of the state policy of small business

development in small cities of Ukraine]. Ekonomichnyj dyskurs [Economic Discourse], 3, 58-65.

Voloshhuk, N.Yu., Rakovych, S.S., & Symochko, S.R, (2016). Derzhavne regulyuvannya u sferi

aktyvizacii rozvytku malogo pidpryyemnytstva [State regulation in the field of activation of development of small

entrepreneurship]. Globalni ta nacionalni problemy ekonomiky [Global and National Problems of the Economy], 14,

-105.

Diyalnist subyektiv malogo pidpryyemnycztva za 2010 rik : stat. zbir [Activities of small business entities

for 2010: statistical collection]. (2011). Kyiv, Ukraine : DSSU.

Diyalnist subyektiv velykogo, serednogo, malogo ta mikropidpryyemnycztva za 2017 rik: stat. zbir

[Activities of subjects of large, medium, small and microenterprises for 2017: statistical collection]. (2018). Kyiv,

Ukraine : DSSU.

Derzhavna regulyatorna sluzhba Ukrainy. www.drs.gov.ua. Retrieved from http://www.drs.gov.ua.

Kolesnikov, O.A. (2013). Regulyatorna polityka: svitovyj dosvid pravovogo zabezpechennya [Regulatory

policy: world experience of legal provision]. Visnyk Nacionalnogo universytetu «Yurydychna akademiya Ukrainy imeni

Yaroslava Mudrogo [Bulletin of the National University "Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudryy], 1

(12), 185-196.

Rybchak, V.I. (2006). Problemy formuvannya mehanizmu derzhavnogo regulyuvannya malogo biznesu v

Ukraini [Problems of forming the mechanism of state regulation of small business in Ukraine.]. Universytetski naukovi

zapysky [University Scientific Notes], 3-4 (19-20), 379-382.

Statystychnyj zbirnyk «Regiony Ukrainy» 2013. Chastyna II [Statistical section «Regions of Ukraine»

Part II]. (2014). Kyiv, Ukraine : DSSU.

Statystychnyj zbirnyk «Regiony Ukrainy» 2018. Chastyna II [Statistical section «Regions of Ukraine»

Part II]. (2018). Kyiv, Ukraine : DSSU.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-29

Як цитувати

Барна, М., & Мороз, С. (2019). СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В ЦІЙ СФЕРІ. Економічний дискурс, (1), 46–54. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-1-5

Номер

Розділ

Статті