DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-1-7

АНАЛІЗ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОЗНАК МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Олександр Хоменко

Анотація


Вступ. На сьогоднішній день постійні перепади економіки призводять до появи ризиків та загроз, які ведуть до збільшення небезпеки стосовно фінансової сфери діяльності молокопереробних підприємств. Ідентифікація ознак механізму управління фінансовою безпекою дасть можливість виявити зв'язки між фінансовими показниками діяльності, їх фінансової стійкості та платоспроможності та ефективною нейтралізацією фінансових ризиків та загроз. Методи. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. Дослідження здійснювалось за допомоги методів інтегрального аналізу, узагальнення, статистичного.
Результати. Проведений аналіз фінансових результатів діяльності молокопереробних підприємств дав змогу виявити тенденції фінансових показників, проаналізувати рівень фінансової безпеки підприємств, дослідити роботу менеджерів щодо використання потенціалу підприємств, забезпечення потреб у господарському і діловому розвитку, інтересів учасників управління, підвищення рівня конкурентоспроможності та дозволить розробити механізми управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств України. На основі проведеної інтегральної оцінку фінансового стану досліджуваних підприємств відображено інтереси учасників, а отриманий інтегральний показник фінансового стану характеризує інвестиційну привабливість підприємств. Перспективи. Одержані результати дозволили окреслити рівень фінансової безпеки молокопереробних підприємств, розробити механізми управління фінансовою безпекою, що може бути використано молокопереробними підприємствами України.


Ключові слова


фінансова безпека; економічна безпека; управління фінансовою безпекою; загроза; ризик

Повний текст:

PDF

Посилання


Moyseenko, I.P. (2011). Mehanizm upravinnya fInansovo-ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryemstva [Mechanism of management of financial and economic security of the enterprise]. Naukovyy visnyk NLTU Ukraini: zbirnyk naukovo-tehnichnyh prats [Scientific herald of NFTU of Ukraine: collection of scientific and technical works], 21.02, 141–146.

Kartuzov, E.P. (2012). Analiz mehanizmu upravlinnya finansovoyu bezpekoyu pidpryemstva [Analysis of the mechanism of financial security management of the enterprise]. Aktualni problemy ekonomiky [Actual problems of the economy], 7 (133), 118-124.

Yermoshenko, M.M., & Goryacheva, K.S. (2010). Finansova skladova ekonomichnoi bezpeky: derzhava i pidpryiemstvo: Naukova monografiya [Financial component of economic security: state and enterprise: scientific monograph]. Kyiv, Ukraine: Natsionalna akademiya upravlinnya.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2017). http://www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

Agentstvo z rozvytku infrastruktury fondovogo rynku Ukrainy. (2017). https://smida.gov.ua. Retrieved from https://smida.gov.ua.

Blank, I.A. (2004). Upravlenie finansovoy bezopasnostyu predpriyatiya [Enterprise financial security management]. Kyiv, Ukraine: Elga, Nika-Tsentr.

Goryacheva, K.S. (2006). Mehanizm upravlinnya finansovoyu bezpekoyu pidpriemstva. Candidate's thesis. Kiyivskiy natsionalniy universitet tehnologiy ta dizaynu. Kyiv.

Moyseenko, I.P., & Marchenko, O.M. (2011). Upravlinnya finansovo-ekonomichnoyu bezpekoyu pidpriemstva [Management of financial and economic security of the enterprise]. Lviv, Ukraine.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет