ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

Автор(и)

  • Романа Мацьків Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-1-9

Ключові слова:

регіон, регіональна інфраструктура, фактори, групи факторів, система господарювання

Анотація

Вступ. Розвиток інфраструктури займає ключове місце в економіці, оскільки він тісно пов’язаний зі станом продуктивних сил і територіальним поділом праці, а також ефективністю функціонування сфери матеріального виробництва. В сучасних умовах активної децентралізації розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад та налагодження зв’язків є необхідною умовою їхнього економічного розвитку. Особливо актуальними практичними завданнями є впровадження сучасних механізмів, інструментів модернізації та збалансованого розвитку інфраструктури на місцевому та регіональному рівнях.
Методи. Для реалізації завдань дослідження використовувались такі методи: теоретичного узагальнення, діалектичний та метод наукової абстракції, порівняння, індукція та дедукція (під час проведення теоретичних досліджень, узагальнень та формулювання висновків); аналіз (для розкриття сучасного формату проблем і тенденцій розвитку інфраструктурних елементів регіону).
Результати. Досліджено комплекс факторів, які визначають розвиток інфраструктури регіону та загальні підходи до управління цим процесом. З точки зору науково-практичного підходу розглянуто фактори, які впливають на розвиток інфраструктури регіону. Детально розглядаються питання формування, джерел фінансування та розвитку інфраструктури в регіоні. Наголошується на необхідності визначення пріоритетів розвитку інфраструктури.
Розглянуто загальні підходи до управління регіональним інфраструктурним розвитком. Проведено аналіз сучасного формату проблем і тенденцій розвитку інфраструктурних елементів регіону. Встановлено, що ефективне поєднання відповідно до пріоритетності, значимості та необхідності визначених у класифікації факторів сприятиме усуненню диспропорцій у інфраструктурному розвитку регіонів.
Визначено взаємозв’язок між розвитком інфраструктури та специфікою галузей і регіонів, особливостями їх виробничої сфери. Доведено необхідність орієнтації не на галузеву, а на регіональну систему господарювання в умовах активної децентралізації.
Перспективи. Тому важливо проводити постійні ґрунтовні дослідження цих факторів з метою встановлення сили їх впливу, пріоритетності розвитку, запобігання й усунення можливих негативних їх проявів та посилення позитивних акцентів у цьому процесі.

Біографія автора

Романа Мацьків, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

к.е.н., доцент, доцент кафедри теорії економіки та управління

Посилання

Bralatan, V.P. (2008). Formuvannya rehionalnoi infrastruktury ahrarnoho rynku. Candidate's thesis. Kharkiv.

Kovalska, L.L., & Salivonchyk, O.M. Chynnyky formuvannya sotsialnoi infrastruktury rehionu. archive.nbuv.gov.ua. Retrieved from http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekfor/2011_3/15.pdf.

Kyrychenko, S.O. (2015). Klasyfikatsiya sotsialnoi infrastruktury v rehionakh za funktsionalno-spetsializovanym pidkhodom [Classification of social infrastructure in the regions according to a functional-specialized approach]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi [Problems of a Systemic Approach in Economics], 53, 53-58.

Pihul, N.H. (2014). Sotsialna infrastruktura: funktsionalne pryznachennya ta osoblyvosti rozvytku [Social infrastructure: functional purpose and development peculiarities]. Ekonomichnyy analiz [Economic analysis], 16, 1, 117-122.

Konkurentospromozhnist ekonomiky Ukrayiny: mistse Ukrayiny v osnovnykh svitovykh reytynhakh. www.me.gov.ua. Retrieved from http://www.me.gov.ua/control/publish / article/main? art_id=173714&cat_id=173713

Hrynkevych, S.S. (2012). Rozvytok trudovoho potentsialu Ukrayiny v umovakh formuvannya informatsiynoho suspilstva [Development of the labor potential of Ukraine in the conditions of the formation of an information society]. Lviv, Ukraine.

Chepel, O. Pro formy spivrobitnytstva terytorialnykh hromad. buk-visnyk.cv.ua. Retrieved from http://buk-visnyk.cv.ua/misceve-samovryaduvannya/909/

Sadchykov I. (Ed.). (2017). Infrastruktura rehioniv Ukrainy. Priorytety modernizatsiyi: Analitychne doslidzhennya [Infrastructure of the regions of Ukraine. Priorities for modernization: Analytical research]. Kyiv, Ukraine.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-29

Як цитувати

Мацьків, Р. (2019). ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ. Економічний дискурс, (1), 79–86. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-1-9

Номер

Розділ

Статті