СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олена Корчинська Академія праці, соціальних відносин і туризму, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-1-10

Ключові слова:

ринок освітніх послуг, маркетингова діяльність, реклама, заклади вищої освіти, конкуренція, імідж закладу освіти

Анотація

Вступ. В останні роки вища освіта постійно модернізується, посилюється конкуренція на ринку освітніх послуг. Це призводить до зростання ролі маркетингу в діяльності ЗВО. Необхідно постійно шукати нові шляхи підвищення ефективності управління діяльністю ЗВО. Така можливість існує тільки при умові постійного використання маркетингу та вдосконалення його інструментів. У зв’язку із зазначеним, важливим та актуальним завданням сьогодення є дослідження та вдосконалення методики розробки рекламної кампанії ЗВО задля того, щоб освітні заклади мали змогу подолати існуючі проблеми у своїй маркетинговій діяльності та розвивали цей напрямок у подальшому.
Методи. При проведенні дослідження застосовувались наступні методи: монографічний, абстрактно-логічний, методи статистичної обробки інформації.
Результати. У статті розглянуто загальну ситуацію, що склалася на вітчизняному ринку освітніх послуг. Розкрито специфіку рекламної діяльності навчальних закладів, зокрема обґрунтовано потребу вивчення цього питання, зважаючи на його актуальність та недостатню опрацьованість. Рекламну діяльність розглянуто як необхідну умову і чинник стійкості, конкурентоспроможності навчального закладу та його успіху на ринку освіти. Вказано на передумови переорієнтації пріоритетів освітньої діяльності на сферу удосконалення маркетингової діяльності та рекламного процесу навчального закладу, а також завдання, які повинна виконувати рекламна діяльність у сфері освітніх послуг.
Перспективи. Подальші дослідження планується проводити стосовно оцінки ефективності застосування сучасних інструментів маркетингової діяльності закладами вищої освіти.

Біографія автора

Олена Корчинська, Академія праці, соціальних відносин і туризму

д.е.н., доцент, с.н.с, завідувач кафедри маркетингу

Посилання

Sychenko, V.V. Sutnist ta osoblyvosti marketynhu osvitnikh posluh v Ukraini. www.kbuapa.kharkov.ua. Retrieved from http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/doc/2/10.pdf.

Patora, R. (2002). Rynok osvity v systemi kadrovoho zabezpechennia stratehichnoho rozvytku krainy [The market of education in the personnel supply system of the country's strategic development]. Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika». Lviv, Ukraine: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika».

Batalova, O.S. (2012). Spetsifika marketingovykh kommunikatsiy na rynke obrazovatelnykh uslug [The specifics of marketing communications in the market of educational services]. Ekonomicheskaya nauka i praktika : Mezhdunar. nauch. konf. Chita, Russia : Izdatelstvo Molodoy uchenyy, 110-114.

Ganaeva, E.A. (2004). Marketing dopolnitelnogo obrazovaniya : uchebno- metodicheskoye posobiye[Marketing of additional education: textbook]. Moscow, Russia: Izdatelstvo MGOU.

Chornyi, O.O. Aktualni problemy pidhotovky maibutnikh marketolohiv u systemi vyshchoi osvity Ukrainy. Efektyvna ekonomika : elektronne naukove fakhove vydannia. www.economy.nayka.com.ua. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1000.

Pavlenko, A.F. (Ed.). (2005). Teoriia i praktyka marketynhu v Ukraini : monohrafiia [Theory and practice of marketing in Ukraine: monograph]. Kyiv, Ukraine : KNEU.

Tielietova, S.H., & Tielietov, O.S. (2011). Pedahohichnyi marketynh u diialnosti navchalnykh zakladiv [Pedagogical marketing at school]. Marketynh i menedzhment innovatsii [Marketing and Innovation Management], 3, 2, 118-124.

Romanov, A.A., & Tikhomirova, N.V. (2006). Problemy issledovaniya povedeniya potrebiteley na rynke obrazovatelnykh uslug [Problems of consumer behavior research in the educational services market]. Otkrytoye obrazovaniye [Open Education], 3, 82-87.

Savinykh, V.P., & Tsvetkov, V.Ya. Marketing obrazovatelnykh uslug. Elektronnyy zhurnal «Voprosy Internet obrazovaniya». vio.fio.ru. Retrieved from http://vio.fio.ru/vio_21/cd_site/Articles/art_1_3.htm.

Chernysh, O.I. (2003). Teoriia i praktyka marketynhu v Ukraini : monohrafiia. V.V. Dorofiienko (Ed.). Donetsk, Ukraine: TOV „RVK-PROMO”.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

Kotler, F., & Karen, F.A. Foks (2011). Stratehichnyi marketynh dlia navchalnykh zakladiv. [Strategic marketing for educational institutions]. Kyiv, Ukraine: UAM, Vyd. Khimdzhest.

Tkachenko, O.O. (2016). Spetsyfika reklamnoi diialnosti navchalnykh zakladiv u konteksti yikh pozytsionuvannia [Specificity of advertising activity of educational institutions in the context of their positioning]. Polihrafiia i vydavnycha sprava [Polygraphy and Publishing], 1, 209-215. nbuv.gov.ua. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2016_1_24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-29

Як цитувати

Корчинська, О. (2019). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Економічний дискурс, (1), 87–94. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-1-10

Номер

Розділ

Статті