МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЬ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Автор(и)

  • Владислав Лазаренко Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-1-11

Ключові слова:

методика, маркетингові дослідження, екологічний маркетинг, аграрний сектор

Анотація

Вступ. В процесі розвитку екологічного маркетингу як фундаментальної так і прикладної дисципліни особливого значення набуває ефективне використання та аналіз маркетингової інформації про ринок, його кон’юнктуру, поведінку споживачів. І саме від того на скільки якісними будуть результати маркетингових досліджень, буде залежати подальша стратегія та конкурентоспроможність підприємства. Саме тому питання маркетингових досліджень та методів їх проведення є актуальним.
Методи. При написанні статті використовувалися такі методи, як: аналіз та синтез, порівняння, формалізації.
Результати. Беручи до уваги визначення різних вчених, а також те що на нашу думку екологічний маркетинг та маркетинг в цілому є складовою процесу управління, маркетингові дослідження слід розглядати як «процес систематичного збору та аналізу даних, необхідних для прийняття управлінських рішень для досягнення поставлених цілей і стратегічних завдань підприємства».
Перспективи: Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення найбільш ефективних та оптимальних методів дослідження ринку, збору первинних даних, оцінки поведінки споживачів та формування оптимальних стратегій розвитку суб’єкта господарювання.

Біографія автора

Владислав Лазаренко, Інститут агроекології і природокористування НААН

аспірант

Посилання

Grigorchuk, T.V. (2007). Marketing. Chastyna druha [Marketing. Second part]. Kyiv, Ukraine : Universytet

“Ukraina”.

American Marketing Association. www.MarketingPower.com. Retrieved from www.MarketingPower.com.

Cherchill, G., & Braun, T. (2007). Marketingovyye issledovaniya. 5-ye izd [Marketing research. 5-th ed].

G.L. Bagiyev (Ed). Saint Petersburg, Russia: Piter.

Kotler, F. (2007). Osnovy marketinga [The basics of marketing]. Izdatelskiy dom "Vilyame".

Neres, K. Malhotra. (2002). Marketingovyye issledovaniya. Prakticheskoye rukovodstvo. 3-ye izd.

[Marketing research. Practical guide. 3-rd ed.]. Moscow, Russia.

Golubkov, E.P. (1998). Marketingovyye issledovaniya: teoriya, metodologiya i praktika. [Marketing

research: theory, methodology and practice]. Moscow, Russia: Publishing house "Finpress".

Galitskyi, E.B. (2006). Metody marketynhovykh doslidzhen [Methods of marketing research]. Moscow,

Russia: Institute of the Foundation "Public Opinion".

Shevchenko, D.A. (2014). Reklama. Marketinh. Piar. [Advertising. Marketing. PR]. Moscow, Russia:

"RHHU".

Zinovchuk, N.V., & Raschenko, A.V. (2015). Ekolohichnyy marketynh. [Ecological marketing]. Zhytomyr,

Ukraine: The publishing house of the Ivan Franko State University of Zhytomyr.

Ekolohichnyi marketynh na pidpryiemstvi. www.childflora.org.ua. Retrieved from www.childflora.org.ua.

Vladimirova, M.S. (2016). Formuvannia ekolohichnoho marketynhu na pidpryiemstvi [Formation of

environmental marketing at the enterprise]. Young Scientist, 4 (31), P. 35-38.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-29

Як цитувати

Лазаренко, В. (2019). МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЬ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ. Економічний дискурс, (1), 95–101. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-1-11

Номер

Розділ

Статті