DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-1-11

МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЬ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Владислав Лазаренко

Анотація


Вступ. В процесі розвитку екологічного маркетингу як фундаментальної так і прикладної дисципліни особливого значення набуває ефективне використання та аналіз маркетингової інформації про ринок, його кон’юнктуру, поведінку споживачів. І саме від того на скільки якісними будуть результати маркетингових досліджень, буде залежати подальша стратегія та конкурентоспроможність підприємства. Саме тому питання маркетингових досліджень та методів їх проведення є актуальним.
Методи. При написанні статті використовувалися такі методи, як: аналіз та синтез, порівняння, формалізації.
Результати. Беручи до уваги визначення різних вчених, а також те що на нашу думку екологічний маркетинг та маркетинг в цілому є складовою процесу управління, маркетингові дослідження слід розглядати як «процес систематичного збору та аналізу даних, необхідних для прийняття управлінських рішень для досягнення поставлених цілей і стратегічних завдань підприємства».
Перспективи: Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення найбільш ефективних та оптимальних методів дослідження ринку, збору первинних даних, оцінки поведінки споживачів та формування оптимальних стратегій розвитку суб’єкта господарювання.


Ключові слова


методика; маркетингові дослідження; екологічний маркетинг; аграрний сектор

Повний текст:

PDF

Посилання


Grigorchuk, T.V. (2007). Marketing. Chastyna druha [Marketing. Second part]. Kyiv, Ukraine : Universytet

“Ukraina”.

American Marketing Association. www.MarketingPower.com. Retrieved from www.MarketingPower.com.

Cherchill, G., & Braun, T. (2007). Marketingovyye issledovaniya. 5-ye izd [Marketing research. 5-th ed].

G.L. Bagiyev (Ed). Saint Petersburg, Russia: Piter.

Kotler, F. (2007). Osnovy marketinga [The basics of marketing]. Izdatelskiy dom "Vilyame".

Neres, K. Malhotra. (2002). Marketingovyye issledovaniya. Prakticheskoye rukovodstvo. 3-ye izd.

[Marketing research. Practical guide. 3-rd ed.]. Moscow, Russia.

Golubkov, E.P. (1998). Marketingovyye issledovaniya: teoriya, metodologiya i praktika. [Marketing

research: theory, methodology and practice]. Moscow, Russia: Publishing house "Finpress".

Galitskyi, E.B. (2006). Metody marketynhovykh doslidzhen [Methods of marketing research]. Moscow,

Russia: Institute of the Foundation "Public Opinion".

Shevchenko, D.A. (2014). Reklama. Marketinh. Piar. [Advertising. Marketing. PR]. Moscow, Russia:

"RHHU".

Zinovchuk, N.V., & Raschenko, A.V. (2015). Ekolohichnyy marketynh. [Ecological marketing]. Zhytomyr,

Ukraine: The publishing house of the Ivan Franko State University of Zhytomyr.

Ekolohichnyi marketynh na pidpryiemstvi. www.childflora.org.ua. Retrieved from www.childflora.org.ua.

Vladimirova, M.S. (2016). Formuvannia ekolohichnoho marketynhu na pidpryiemstvi [Formation of

environmental marketing at the enterprise]. Young Scientist, 4 (31), P. 35-38.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет