РОЗВИТОК БІРЖОВОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ

Автор(и)

  • Микола Горлачук Тернопільський національний економічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-1-12

Ключові слова:

біржа, біржовий ринок сільськогосподарської продукції, товарні деривативи, ф’ючерси, опціони, біржова торгівля

Анотація

Вступ. Розвиток біржового ринку сільськогосподарської продукції відноситься до важливих теоретико-практичних проблем сучасної економічної науки та є результатом ефективності реалізації економічної політики. Досі не сформовано узгодженого теоретико-методологічного підходу щодо трактування біржового ринку як економічної категорії, а також його значення і ролі в системі координат сучасної економічної парадигми, що визначило актуальність теми статті.
Методи. Дослідження виконано на основі використання діалектичного методу, а також специфічних способів проведення наукових досліджень в рамках методологічного інструментарію сучасної економічної науки, зокрема, методичних підходів Асоціації ф’ючерсної індустрії, що застосовуються при дослідженні біржового ринку деривативів.
Результати. В статті обґрунтовано основні етапи еволюційного розвитку світового біржового ринку та проблеми становлення ефективного біржового механізму реалізації сільськогосподарської продукції в Україні. Розкрито особливості глобального розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції, на основі фактичних економічних даних визначено його ключові тенденції та висунуто гіпотезу про формування якісно нового етапу функціонування світового біржового ринку, зокрема, ринку товарних деривативів на сільськогосподарську продукцію. Висвітлено в загальних рисах роль і місце вітчизняного біржового ринку сільськогосподарської продукції, окреслено окремі аспекти його перспективного розвитку в Україні.
Перспективи. У контексті можливих пріоритетів конструювання сучасного біржового механізму визначено переваги і економічні наслідки формування прозорого біржового ринку сільськогосподарської продукції, до яких віднесено: транспарентність ринкових відносин, зменшення трансакційних витрат, посилення процесу концентрації ринкового середовища, зменшення його асиметричності та стимулювання підвищення ефективності функціонування аграрного ринку, загалом.

Біографія автора

Микола Горлачук, Тернопільський національний економічний університет

к.е.н., доцент, старший науковий співробітник

Посилання

Smit, A. (2001). Dobrobut natsii. Doslidzhennia pro pryrodu ta prychyny bahatstva narodiv [The welfare of nations. Research on the nature and causes of wealth of peoples]. Kyiv, Ukraine : Port-Royal.

Blok, M. (1973). Apologiya istorii, ili Remeslo istorika [The apology of history, or the Craft of the historian]. Moscow, Russia : Nauka.

Marks, K., & Engels, F. (1977). Sochineniya: v 50 t. 2 izd. [Works: 50 t. 2 ed.], 44. Moscow, Russia : Izdatelstvo politicheskoy literatury.

Marks, K., & Engels, F. (1977). Sochineniya: v 50 t. 2 izd. [Works: 50 t. 2 ed.], 25, II. Moscow, Russia : Izdatelstvo politicheskoy literatury.

Solodkyi, M.O. (2010). Birzhovyi rynok [Exchange market]. Kyiv, Ukraine : Ahrarna osvita.

Nikitin, V.I. (1993). Nikolayevskaya khlebnaya birzha. Proshloye i nastoyashcheye [Nikolaev grain exchange. Past and present.]. Nikolayev, Ukraine.

Iavorska, V.O. (2017). Etapy rozvytku fiuchersnoi torhivli na svitovomu birzhovomu rynku [Stages of futures trading in the global stock market]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk [Priazovsky Economic Bulletin], 3 (03), 7-11.

Iavorska, V.O. (2017). Suchasni tendentsii rozvytku svitovoho birzhovoho rynku deryvatyviv [Modern trends in the development of the global stock market derivatives market]. Ekonomika i suspilstvo [Economics and Society], 11, 42-46.

Tretiak, O.M. Osnovni napriamy aktyvizatsii birzhovoi torhivli silskohospodarskoiu produktsiieiu v Ukraini. elibrary.nubip.edu.ua. Retrieved from http://elibrary.nubip.edu.ua/13110/1/11tom.pdf.

Hrytsenko, A.A. (2017). Arkhitektonika ekonomichnoi bezpeky: monohrafiia [Architectonics of economic security: monograph]. Kyiv, Ukraine : DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy».

FIA Annual Volume Survey: Commodity and Interest Rate Markets Push Trading Higher in 2013. fimag.fia.org. Retrieved from https://fimag.fia.org/issues/2014-03/fia-annual-volume-survey-commodity-and-interest-rate-markets-push-trading-higher-in-2013.

FIA Annual Global Futures and Options Volume: Gains in North America and Europe offset declines in Asia-Pacific. (2014). fimag.fia.org. Retrieved from https://fimag.fia.org/issues/2015-03/2014-fia-annual-global-futures-and-options-volume-gains-in-north-america-and-europe-offset-declines-in-asia-pacific.

Annual Survey: Global Derivatives Volume. (2015). marketvoice.fia.org. Retrieved from https://marketvoice.fia.org/issues/2016-03/2015-annual-survey-global-derivatives-volume.

Annual Volume Survey. (2016). marketvoice.fia.org. Retrieved from https://marketvoice.fia.org/issues/2017-03/2016-annual-volume-survey.

Annual Volume Survey. (2017). marketvoice.fia.org. Retrieved fromhttps://marketvoice.fia.org/issues/2018-03/2017-annual-volume-survey.

A record year for derivatives. marketvoice.fia.org. Retrieved from https://marketvoice.fia.org/articles/record-year-derivatives.

Kyryliuk, Ye.M. (2015). Rozvytok birzhovoi torhivli silskohospodarskoiu produktsiieiu v Ukraini [Development of exchange trade in agricultural products in Ukraine]. Visnyk Cherkaskoho universytetu [Bulletin of Cherkasy University], 12, (345), 46-53.

Hrynko, T.V. (Ed.). (2018). Torhivlia ta birzhova diialnist v Ukraini: problemy i stratehii rozvytku: kolektyvna monohrafiia [Trade and stock exchanges in Ukraine: problems and development strategies: collective monograph]. Dnipro, Ukraine: Vydavets Bila K.O.

Tomchuk O.V. (2013). Suchasnyi stan, osoblyvosti funktsionuvannia ta perspektyvy birzhovoi diialnosti v Ukraini [Current status, features of functioning and prospects of stock market activity in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats VNAU [Collection of Scientific Works of VNAU], 4, (81), 247-260.

Shevchenko, A.O. (2012). Orhanizatsiia ta pidvyshchennia efektyvnosti birzhovoi torhivli silskohospodarskoiu produktsiieiu v Ukraini [Organization and increase of efficiency of exchange trade in agricultural products in Ukraine]. Ekonomika ta upravlinnia APK [Economics and Management of Agro-industrial Complex], 9, 161-164.

Meleshko, M.I. (2010). Stan rozvytku ta shliakhy udoskonalennia birzhovoho ahrarnoho rynku [The state of development and ways of improving the stock exchange market]. Ekonomika ta derzhava [Economy and State], 5, 109-111.

Forvard 2019. agrofond.gov.ua. Retrieved from http://agrofond.gov.ua/buy/forward-2016.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-29

Як цитувати

Горлачук, М. (2019). РОЗВИТОК БІРЖОВОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ. Економічний дискурс, (1), 102–114. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-1-12

Номер

Розділ

Статті