ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ірина Белова Тернопільський національний економічний університет, Ukraine
  • Ольга Завитій Тернопільський національний економічний університет, Ukraine
  • Наталія Семенишена Подільський державний аграрно-технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-2-6

Ключові слова:

зовнішньоекономічна діяльність, господарська діяльність, зовнішньоекономічна операція, експорт, імпорт, іноземні суб’єкти, світовий ринок

Анотація

Вступ. Дослідження присвячене генезису, визначенню дефініцій, теоретичним аспектам розвитку зовнішньоекономічної діяльності інституційних одиниць та тенденцій її нормативно-правового регулювання.
Методи. Теоретичною й методологічною основою дослідження є праці провідних вчених з питань зовнішньоекономічної діяльності, законодавчі та нормативні документи, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність інституційних одиниць. У процесі дослідження використано такі наукові методи: індукції та дедукції, аналізу і синтезу – під час проведення теоретичних узагальнень, формування відповідних висновків; бібліографічний – дослідження літературних джерел для отримання необхідної інформації щодо теми дослідження; метод асоціацій та аналогій – для запропонованих нових ідеї та пропозицій, що виникають на основі зіставлення з іншими більш чи менш аналогічними об’єктами.
Результати. У статті досліджено теоретичні та організаційно-практичні засади визначення сутності понять «зовнішньоекономічна діяльність» та «зовнішньоекономічні зв’язки» в сучасних умовах розвитку економіки. Розглянуто види такої діяльності та зроблено висновок, що державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні за умов лібералізації має сприяти налагодженню та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків інституційних одиниць країни із закордонними контрагентами.

Перспективи. Перспективами подальших досліджень вбачаємо вивчення міжнародного досвіду ведення зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічних зв’язків та механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності інституційних одиниць.

Біографії авторів

Ірина Белова, Тернопільський національний економічний університет

Белова Ірина
к.е.н., доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення АПБ

Ольга Завитій, Тернопільський національний економічний університет

Завитій Ольга
к.е.н., доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення АПБ

Наталія Семенишена, Подільський державний аграрно-технічний університет

Семенишена Наталія
к.е.н., доцент

Посилання

Belova, I.M. (2015). Tendentsiyi harmonizatsiyi ta standartyzatsiyi obliku do mizhnarodnykh standartiv obliku ta zvitnosti [Trends of harmonization and standardization of accounting with international standards of accounting and reporting]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky [Global and national problems of the economics], 3, 821-826.

Belova, I.M. (2014). Vyznannya ta klasyfikatsiya obyektu ekspertnoho doslidzhennya [Recognition and classification of the object of expert research]. Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsiyi [The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances], 3, 127-131.

Vasyurenko, V.O. (2008). Teoretychni uzahalnennya shchodo rozuminnya sutnosti ponyattya «zovnishnoekonomichna diyalnist pidpryyemstva» [Theoretical generalizations on understanding the essence of the concept of "foreign economic activity of the enterprise"]. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky [The mechanism of regulation of the economics], 2, 214-220.

Hospodarskyy Kodeks Ukrainy. pryiniatyi 16.01.2003 roku № 436–IV. (2003, January 16). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436–15

Hud, A.M. (2006). Mytno–pravove rehulyuvannya zovnishnoekonomichnoyi diyalnosti pidpryyemstv yak bazovyy instytut mytnoyi spravy [Customs and legal regulation of foreign economic activity of enterprises as the basic customs institution]. Mytna sprava [Customs business], 3, 48-52.

Didorenko, T.V., & Belova, I.M. (2017). Osoblyvosti ekonomichnoho rozvytku ta eksportnykh mozhlyvostey ahropromyslovykh pidpryyemstv [Features of economic development and export opportunities of agro-industrial enterprises]. Molodyy vchenyy [Young scientist], 6, 410-414.

Drozdova, H.M. (2002). Menedzhment zovnishnoekonomichnoyi diyalnosti pidpryyemstva [Management of foreign economic activity of the enterprise]. Kyiv, Ukraine : Tsentr uchbovoyi literatury.

Dubinina, A.A., Sorokina, S.V., & Zelnichenko, O.I. (2010). Mytna sprava [Customs business]. Kyiv, Ukraine: Tsentr uchbovoyi literatury.

Zosymova, Zh.S. (2013). Problemy ta umovy pokrashchennya zovnishnoekonomichnoyi diyalnosti vitchyznyanykh pidpryyemstv [Problems and conditions of improvement of foreign economic activity of domestic enterprises]. Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsiyi [Economy. Management. Innovations], 2(10), 119-124.

Zin, E.A., & Duka, N.S. (2009). Osnovy zovnishnoekonomichnoyi diyalnosti [Bases of foreign economic activity]. Kyiv, Ukraine: Kondor.

Kyrychenko, O.A. (2008). Menedzhment zovnishnoekonomichnoyi diyalnosti [Management of foreign economic activity]. Kyiv, Ukraine : Znannya.

Kozak, Yu.H., Lohvinova, N.S., & Sivachenko, I.Yu. (2006). Zovnishnoekonomichna diyalnist pidpryyemstv [Foreign economic activity of enterprises]. Kyiv, Ukraine : Tsentr uchbovoyi literatury.

Kozyk, V.V., Pankova, L.A., Krapyak, Ya. S. & Bosak, A.O. (2004). Zovnishnoekonomichni operatsiyi ta kontrakty [Foreign economic operations and contracts]. Kyiv, Ukraine : Tsentr uchbovoyi literatury.

Kuznetsova, H.V. (2015). Mezhdunarodnaya torgovlya tovarami i uslugami: uchebnik dlya bakalavriata i magistratury [International trade in goods and services: a textbook for undergraduate and graduate programs]. Moscow, Russia : Izdatelstvo Yurayt.

Mazaraki, A.A. (Ed.) (2008). Zovnishnotorhovelni aspekty konkurentnoyi polityky Ukrayiny v umovakh SOT [Foreign trade aspects of Ukraine's competitive politics in the WTO]. Kyiv, Ukraine.

Mashtalir, Ya.P. (2008). Формування структури механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівного інституційних одиницьа [Formation of the structure of the mechanism of management of foreign economic activity of the machine-building enterprise]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. [Bulletin of the Khmelnytsky National University. Economic Sciences.], 5. V.2, 54-57.

Melnyk, L.H. (2005). Ekonomika i informatsiya: ekonomika informatsii i informatsiya v ekonomike [Economics and information: economics information and information in economics]. Sumy, Ukraine : Universitetskaya kniga.

Nastyuk, V.Ya. (Ed.) (2003). Normy mytnoho prava: teoriya i praktyka zastosuvannya [Norms of customs law: theory and practice of application]. Kharkiv, Ukraine : Fakt.

Orlovska, Yu.V., Duhinets, H.V., Fisunenko, P.A. & Varlaamova, O.A. (2010). Upravlinnya zovnishnoekonomichnoyu diyalnistyu pidpryyemstva [Management of foreign economic activity of the enterprise]. Donetsk, Ukraine : ART-PRES.

Zakon Ukrainy Pro zovnishnoekonomichnu diyalnist : pryiniatyi 16.04.1991 roku № 959–XII. (1991, April 16). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12/ed20120419.

Prokushev, E.F. (1999). Vneshneekonomicheskaya deyatelnost [Foreign economic activity]. Moscow, Russia : Marketing.

Semenyshena N.V., Hrabovska N. Zovnishnoekonomichna diialnist yak obiekt bukhhalterskoho obliku. Ahrarna nauka ta osvita Podillia: zbirnyk naukovykh prats mizhnar. nauk.-prakt. konf. (14-16 bereznia 2017 r., PDATU, Kamianets-Podilskyi, Ukraina) [Foreign economic activity as an object of accounting. Papers presented on international. scientific and practical. conf. “Agricultural science and education in Podilya” (March 14-16, 2017, PDATU, Kamienets-Podolskyi, Ukraine)]. Ternopil : Krok, 2017. Ch.2. S. 262–265.

Stetsenko, Zh.V. (2008). Derzhavne rehulyuvannya zovnishnoekonomichnoyi diyalnosti v Ukrayini [State regulation of foreign economic activity in Ukraine]. Ekonomichnyy visnyk NTUU «KPI» [Economic Bulletin of NTUU "KPI"], 5, 101-106.

Tyurina, N.M., Karvatska, N.S. (2013). Zovnishnoekonomichna diyalnist pidpryyemstva [Foreign economic activity of the enterprise]. Kyiv, Ukraine : Tsentr uchbovoyi literatury.

Ulida, V.Yu. (2015). Systema derzhavnoho rehulyuvannya zovnishnoekonomichnoyi diyalnosti [The system of state regulation of foreign economic activity]. Retrieved from http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/PublicAdministration/vol3/020.pdf 26. Shkurupiy, O.V. Zovnishnoekonomichna diyalnist : sutnist, vydy, faktory rozvytku [Foreign economic activity: essence, types, factors of development]. Retrieved from http://pidruchniki.ws

Yurchenko, K. (2009). Zahalni pryntsypy rehulyuvannya mizhnarodnoyi torhivli v ramkakh svitovoyi orhanizatsiyi torhivli ta pidvyshchennya zahalnoho ekonomichnoho rozvytku krayin, shcho rozvyvayutʹsya [General principles for regulating international trade within the framework of the World Trade Organization and enhancing the overall economic development of developing countries]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo [Entrepreneurship, economy and law], 10, 61-63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-28

Як цитувати

Белова, І., Завитій, О., & Семенишена, Н. (2019). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНІ. Економічний дискурс, 1(2), 65–75. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-2-6

Номер

Розділ

Статті