DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-2-9

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Олена Мошковська

Анотація


Вступ. Складна поточна ситуація на ринку молочної продукції, визначає актуальність впровадження в систему управління підприємств стратегічного бачення перспектив розвитку як галузі в цілому, так і кожного окремого підприємства. Розуміючи, наскільки важливим є визначення стратегії розвитку, керівники підприємств шукають інструменти розробки стратегії на основі реальної, об’єктивної інформації, яка всебічно характеризує як внутрішній, так і зовнішній контур діяльності молокопереробного підприємства.
Ці пошуки доводять, що традиційні методи менеджменту та економічного аналізу не дозволяють зібрати всю необхідну інформацію, виявити причинно-наслідковий зв'язок між виникаючими на підприємстві економічними проблемами і стратегічними управлінськими рішеннями, внаслідок яких вони виникають. Вирішити дану проблему можливо за допомогою використання стратегічного управлінського обліку.
Таким чином, у статті визначені методичні засади впровадження стратегічного управлінського обліку в діяльність молокопереробних підприємств.
Методи. В процесі роботи над статтею використовувалися як загальнонаукові (аналіз, узагальнення, класифікація), так і спеціальні методи дослідження (декомпозиція, алгоритмізація, графічне моделювання).
Результати. Автором статті визначені етапи впровадження стратегічного управлінського обліку, запропонована модель функціонування стратегічного управлінського обліку на молокопереробному підприємстві.
Перспективи. Впровадження запропонованих рекомендацій дозволяє планувати діяльність та аналізувати ризики реалізації стратегії підприємства і на цій основі приймати управлінські рішення щодо її оптимізації. Матеріали цієї статті дають змогу визначити перспективи подальших досліджень, якими є розробка пропозицій щодо оцінки ефективності впровадження стратегічного управлінського обліку в діяльність молокопереробних підприємств України.


Ключові слова


слова: стратегічний управлінський облік; молокопереробні підприємства; впровадження; етапи; модель; функціонування

Повний текст:

PDF

Посилання


Yershova, N.Yu. (2016). Napryamy rozvytku stratehichnoho upravlinskoho obliku v innovatsiyniy ekonomitsi [Areas of development of strategic management accounting in innovation economy]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu [Scientific Bulletin of the International Humanities University], 10, 105-110.

Yershova, N.Yu. (2015). Formuvannya informatsiyno-ekonomichnoho prostoru stratehichnoho upravlinskoho obliku v innovatsiyniy ekonomitsi [Formation of information-economic space of strategic management accounting in innovative economy]. Visnyk DDFA: Ekonomichni nauky [DSFA Bulletin: Economic Sciences], 1, 202-211.

Radionova, N.Y. (2016). Metodolohichni zasady orhanizatsiyi stratehichnoho upravlinsʹkoho obliku na pidpryyemstv [Methodological foundations of the organization of strategic management accounting for enterprises]. Naukovyy visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi statystyky, obliku ta audytu [Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing], 3, 57-64.

Sakhno, L.A. (2012). Evolyutsiya upravlinskoho obliku: vid obliku vytrat vyrobnytstva do stratehichnoho upravlinnya [The evolution of management accounting: from cost accounting to strategic management]. Oblik i finansy APK [AIC accounting and finance], 2, 58-61.

Uord, K. (2014). Stratehycheskiy upravlencheskiy uchet [Strategic management accounting]. Moskow, Russia : Faktor.

Fatenok-Tkachuk, A.O., & Zamoyska K.P. (2012). Stratehichnyy oblik u systemi upravlinnya pidpryyemstvom [Strategic accounting in the enterprise management system]. Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku : zbirnyk naukovykh prats. Lviv, Ukraine : Vydavnytstvo Lvivska politekhnika, 241-245.

Khodzytska, V.V., & Ivchenko, L.V. (2014). Stratehichnyy upravlinskyy oblik v systemi kompleksnoho menedzhmentu subyektiv hospodaryuvannya [Strategic management accounting in the system of complex management of economic entities]. Oblik i finansy [Accounting and Finance], 1, 50–55.

Shevchuk, V. R. (2014). Stratehichnyy upravlinskyy oblik yak informatsiyne pidgruntya stratehichnoho menedzhmentu pidpryyemstva [Strategic management accounting as an information basis for strategic management of the enterprise]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» [Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic»], 797, 417-422.

Shmatkovska, T., & Machulka, O. (2016). Kontseptualni zasady stratehichnoho upravlinskoho obliku [Conceptual foundations of strategic management accounting]. Naukovyy visnyk Odesʹkoho natsionalʹnoho ekonomichnoho universytetu [Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University], 4, 243-254.

Nelson, M. (2010). The origin and evolution of management accounting: a review of the theoretical framework. Problems and Perspectives in Management. Volume 8, no 3, Pp. 165-182.

Ward Keith. (2002). Strategic management accounting. Butterworth Heinemann. CIMA.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет