ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОКАЗІВ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Автор(и)

  • Надія Бугай ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-3-2

Ключові слова:

економічна експертиза, експерт-економіст, правопорушення, докази, методика, джерела інформації, бухгалтерський облік

Анотація

Вступ. Економічна експертиза визначена як процесуальна дія, що полягає у проведенні досліджень та наданні висновку експертом-економістом з питань, вирішення яких вимагає спеціальних знань в області бухгалтерського обліку, фінансів, аналізу, аудиту. Очевидна актуальність проблематики, незавершеність теоретичних розробок в сфері економічної експертизи та практична затребуваність наукового обґрунтування методик її проведення, що сприяють виявленню негативних тенденцій і прийняттю відповідних рішень щодо їх усунення, зумовили вибір теми даної статті. Методи. У науковій статті були використані такі методи дослідження: дедукція та індукція, синтез і аналіз, діалектичний, історичний та системний підходи, специфічні методи. Інформаційною базою наукової статті є: законодавчі та нормативно-правові акти, а також статті в економічних журналах, монографії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Результати. У статті наведено аналіз основних аспектів, завдань, методів проведення економічної експертизи, правильне складання висновку експерта-економіста на основі здійснення певного дослідження наданих джерел інформації, так як вони являються обов’язковою складовою при формуванні доказової бази розслідуваного протиправного діяння. Висвітлені основні проблемні питання теоретичного і практичного характеру, а також визначені необхідні шляхи їх вирішення, які спрямовані на перспективи розвитку та підвищення ефективності результатів як самого процесу економічної експертизи, так і професії експерта- економіста, зокрема. Перспективи. Використання економічної експертизи, як одного із джерел доказів, виявлення економічних правопорушень, має невиправдано однобічний та обмежений характер. Недостатність розробки методики експертних досліджень вірогідності облікової та звітної інформації суттєво звужує сферу застосування економічної експертизи, обмежуючи її забезпеченням потреб судово-слідчих органів. Все це спонукає до пошуку альтернативних шляхів, визначення та застосування необхідних заходів, які б сприяли вирішенню проблемних питань в сфері судово-бухгалтерської експертизи

Біографія автора

Надія Бугай, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” м. Київ

Nadia Bugay

к.е.н., доцент, доцент кафедри аудиту

Посилання

Buhai, N.O. (2014). Sudovo-bukhhalterska ekspertyza yak skladova ekonomichnoho kontroliu: sohodennia ta maibutnie [Forensic accounting as a component of economic control: present and future]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-economic Problems and State], 2(11), 62-70.

Klymenko, N.I., & Fedchyshyna, V.V. (2016). Sudovo-ekonomichna ekspertyza: suchasnyi stan i aktualni pytannia [Forensic economic expertise: current state and current issues]. Kryminalistychnyi visnyk [Forensic Gazette], 1, 56-61.

Korinko, M.D., Bondar, V.P., Pereimyvovk, T.A., & Cherednichenko, A.P. (2015). Sudova bukhhalterska ekspertyza: navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. M.D. Korinko (Ed.). Kyiv, Ukraine : TOV «Avhust Treid».

Dikan, L.V., Ponikarov, V.D., & Kozhushko, O.V. (2017). Sudovo-ekonomichna ekspertyza : navchalnopraktychnyi posibnyk. L.V. Dikan (Ed.). Kharkiv, Ukraine : KhNEU im. S. Kuznetsia.

Zakon Ukrainy «Pro sudovu ekspertyzu» vid 25.02.1994 roku №4038-XII. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.

Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy «Pro zatverdzhennia Instruktsii pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen ta Naukovo-metodychnykh rekomendatsii z pytan pidhotovky ta pryznachennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen» vid 09.08.1998 roku № 53/5. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0705-98.

Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy «Pro zatverdzhennia Poriadku vedennia Reiestru metodyk provedennia sudovykh ekspertyz» vid 02.10.2008 roku №1666/5. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0924-08.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Poriadok atestatsii ta derzhavnoi reiestratsii metodyk provedennia sudovykh ekspertyz» vid 02.07.2008 roku №595. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-2008-%D0%BF.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-27

Як цитувати

Бугай, Н. (2019). ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОКАЗІВ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. Економічний дискурс, 1(3), 15–23. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-3-2

Номер

Розділ

Статті