DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-3-3

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Андрій Сава, Борис Сидорук, Роман Волошин

Анотація


Вступ. В умовах децентралізації відбувається поступова передача повноважень та ресурсів органам місцевого самоврядування. В цьому контексті для сільських територій особливо актуальною проблемою є організація раціонального управління земельними ресурсами з позиції покращення фінансового забезпечення за рахунок розпорядження земельними угіддями, а також використання наявних земельних ділянок для потреб громади. Методи. Для опрацювання даних застосовано загальнонаукові та спеціальні методи – монографічний та абстрактно-логічний, методи узагальнення, порівняння та аналізу. Результати. Встановлено,що в ході реформи децентралізації утворено 488 сільських об’єднаних територіальних громад, які займають майже половину площі усіх створених ОТГ. Окрім цього, майже 800 сільських рад увійшли до складу міських ОТГ. Встановлено параметри перерозподілу повноважень щодо управління земельними ресурсами ОТГ за рахунок набуття власних повноважень, отримання делегованих, а також набуття прав інших органів та установ. Акцентовано увагу на перевагах управління земельними ресурсами сільських громад на локальному рівні. Визначено, що нормативно затверджені положення суттєво обмежують комунальне землекористування ОТГ. При цьому наголошено на позитивному значенні процесу передачі земель сільськогосподарського призначення, що перебувають за межами населеного пункту, у підпорядкування громад. Детально проаналізовано значення плати за землю у структурі доходів місцевих бюджетів, визначено ключові проблеми та неузгодженості, що супроводжують процес перерозподілу повноважень щодо управління земельними ресурсами. Наведено пропозиції щодо удосконалення управління земельними ресурсами сільських громад за рахунок їх інвентаризації, обліковування та моніторингу, перегляду ставок орендної плати за землі комунальної власності, посилення контролю за дотриманням умов договорів землекористування, використання вільних земельних ділянок в інтересах громад. Перспективи. Подальші дослідження в даному напрямку будуть спрямовані на розробку комплексного механізму забезпечення ефективного управління земельними ресурсами сільських територій після завершення децентралізації.

Ключові слова


земельні ресурси; сільські території; децентралізація; об’єднані територіальні громади; органи місцевого самоврядування

Повний текст:

PDF

Посилання


Analitychna dopovid' do Shhorichnogo Poslannja Prezydenta Ukrai'ny do Verhovnoi' Rady Ukrai'ny «Pro vnutrishnje ta zovnishnje stanovyshhe Ukrai'ny v 2015 roci» [Analytical Report to the Annual Message of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine “On the Internal and External Situation of Ukraine in 2015”.]. (2015). K. : NISD.

Balanjuk, I. & Dovgan', O. (2018). Social'no-ekonomichni peredumovy stanovlennja sil's'kyh terytorij Ukrai'ny: suchasnyj vymir ta perspektyvy rozvytku. [Socio-economic prerequisites for the formation of rural areas of Ukraine: current dimension and development prospects] Ekonomichnyj dyskurs [Economic discourse]. 3, 7-15.

Buryk, Z. (2016). Upravlinnja zemel'nymy resursamy terytorial'nyh gromad [Management of territorial communities land resources]. Aktual'ni problemy derzhavnogo upravlinnja [Actual problems of public administration]. № 1 (65), 119-124.

Daugul', V. & Aleksenko, A. (2018). Aktual'ni pytannja vykorystannja zemel' sil's'kogospodars'kogo pryznachennja organamy miscevogo samovrjaduvannja. Praktychnyj posibnyk [Topical issues of agricultural land use by local governments. A practical tutorial]. Kh. : Faktor. 176.

Derzhavnyj finansovyj audyt ob’jednanyh terytorial'nyh gromad. Kljuchovi problemy ta shljahy i'h vyrishennja [State financial audit of the united territorial communities. Key problems and ways to solve them]. U-Lead z Jevropoju. Nacional'nyj proekt Decentraizacija. Kyi'v (2019). Retrieved from: https://decentralization.gov.ua/news/12029

Dobrjak, D.S. & Martyn, A.G. (2000). Naprjamy udoskonalennja normatyvno-pravovoi' bazy reguljuvannja zemel'nyh vidnosyn. Retrieved from: http://zsu.org.ua/docs/articles/martyn_19.doc

Dovgal', O. V. (2019). Ocinka vagy komponentiv resursnogo potencialu, jaki vplyvajut' na rozvytok sil's'kyh terytorij [Assessment of the weight of resource components that affect rural development.]. Ekonomika ta derzhava [Economy and the state.]. 3,. 27.

Dorosh, O.S., Mel'nyk, D.M. & Svyrydova, L.A. (2016). Reformuvannja systemy upravlinnja zemel'nymy resursamy v umovah decentralizacii' vlady [Reforming the system of land management in the conditions of decentralization]. Zemleustrij, kadastr i monitoryng zemel' [Land management, cadastre and land monitoring]. 1-2.

Zakon Ukrai'ny Pro misceve samovrjaduvannja. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

Zemel'nyj Kodeks Ukrai'ny. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

Informacijnyj portal reformy decentralizacii' vlady v Ukrai'ni. Retrieved from: https://decentralization.gov.ua

Konstytucija Ukrai'ny. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254k/96-vr.

Lendjel, M. A. (2016). Sil's'ki terytorii' v systemi stalogo social'no-ekonomichnogo rozvytku regionu [Rural areas in the system of sustainable socio-economic development of the region.]. Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo universytetu. Serija : Ekonomika [Uzhgorod University Scientific Bulletin. Series: Economics.]. 1(2), 125-129. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1%282%29__24

Lupenko, Ju. O. (2017). Stan ta perspektyvy stalogo rozvytku sil's'kyh terytorij [State and prospects of sustainable rural development.]. Ekonomika APK [Economy AIC]. 6, 7-10.

Marmul', L. O. (2016). Metodychni pidhody do rozvytku sil's'kyh terytorij na zasadah decentralizacii' [Methodical approaches to rural development based on decentralization principles.]. Ekonomika APK [Economy AIC]. 7, 80-86.

Nakaz Minagropolityky Pro zatverdzhennja tehnichnoi' dokumentacii' iz zagal'nonacional'noi' (vseukrai'ns'koi') normatyvnoi' groshovoi' ocinky zemel' sil's'kogospodars'kogo pryznachennja. (2018). № 552. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0679-17

Pasport reform: decentralizacija vlady ta regional'nyj rozvytok [Reform passport: decentralization of power and regional development]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/57-pasportreformi- deentralizatsiya-zagalniy.pdf

Peredacha zemel' OTG. Informacijnyj resurs Kadastrovoi' karty Ukrai'ny [Transfer of lands to the UTC. Site of the Cadastral map of Ukraine]. Retrieved from: https://otg.land.gov.ua/

Podatkovyj Kodeks Ukrai'ny. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny. (2017). № 413. Dejaki pytannja udoskonalennja upravlinnja u sferi vykorystannja ta ohorony zemel' sil's'kogospodars'kogo pryznachennja derzhavnoi' vlasnosti ta rozporjadzhennja nymy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-%D0%BF.

Praktychnyj instrumentarij upravlinnja zemljamy ob’jednanyh terytorial'nyh gromad. USAID [A practical toolkit for managing the territories of the united territorial communities.]. (2019). Retrieved from: https://issuu.com/ukraineards/docs/land_management_toolkit_jan_2019

Tretjak, A. M. & Tretjak, V. M. (2017). Nova model' zemel'nogo ustroju v Ukrai'ni u zv’jazku iz reformoju miscevogo samo-vrjaduvannja [A new model of land management in Ukraine in connection with the reform of local self-government.]. Upravlinnja zemel'nymy resursamy ta zemleustrij [Land Management.]. № 2, 3-12.

Tretjak, A.M. Tretjak, V.M. & Tretjak, N.A. (2017). Zemel'na reforma v Ukrai'ni: tendencii' ta naslidky u konteksti jakosti zhyttja i bezpeky naselennja: monografija [Land reform in Ukraine: trends and consequences in the context of quality of population life and safety: monography]. A.M. Tretjak (Ed.). Kherson: Grin' D.S. 522.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет