ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЯК ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Іван Свиноус Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine
  • Олеся Гаврик Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine
  • Валентина Биба Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-3-6

Ключові слова:

сільськогосподарське підприємство, модернізація, ремонт, сільськогосподарська техніка, технічна база

Анотація

Вступ. Технічний потенціал є основною інноваційного ведення та забезпечення економічного зростання сільськогосподарського виробництва. В умовах низької якості та надійності машин слабо розвинена дилерська служба заводів-виробників, основним завданням якої є усунення дефектів техніки, сільськогосподарські товаровиробники змушені здійснювати виробничу діяльність із високими додатковими витратами та збитками, зумовленими простоями техніки. В зв’язку з цим постає завдання здійснення модернізації технічних засобів господарств корпоративного сектору аграрної економіки. Методи. Для реалізації поставлених завдань використовувалися наступні методи та прийоми: монографічний, статистичних групувань, кореляційно-регресійного аналізу і графічний – для комплексного вивчення сучасного стану виробництва продукції сільського господарства та визначення факторів, що впливають на його технічну модернізацію. Результати. В умовах зниження технічного забезпечення сільгосптоваровиробників першочергового значення набуває підтримка у працездатному стані машино-тракторного парку, своєчасний ремонт і відновлення технічних ресурсів, що передбачає розвиток системи комплексного інженерного сервісу. У свою чергу, необхідністю стало створення системи інформаційно-консультаційного та кадрового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників. Перспективи. Один з ефективних напрямів модернізації технічної бази сільськогосподарських товаровиробників передбачає використання програми Trade in – це система взаємозаліку, за якої вживану техніку можна використовувати як засіб для часткової оплати нового обладнання. Техніка, що була в експлуатації і викуплена у клієнтів за схемою Trade in, проходить передпродажну підготовку із заміною всіх дефектних вузлів і агрегатів, а потім пропонується на продаж.

Біографії авторів

Іван Свиноус, Білоцерківський національний аграрний університет

Ivan Svynous

д.е.н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування

Олеся Гаврик, Білоцерківський національний аграрний університет

Olesya Havryk

к.е.н., доцент

Валентина Биба, Білоцерківський національний аграрний університет

Valentyna Byba

к.е.н., асистент

Посилання

Metodychni rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku osnovnykh zasobiv : zatv. Nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 30 veresnia 2003 r. №561. buhgalter911. com. Retrieved from http://buhgalter911. com/Res/Zakoni/MetodRek/osnsredstva.aspx.

Mohylova, M.M. (2016). Osnovni zasoby silskohospodarskykh pidpryiemstv: stan, otsinka, vidtvorennia : monohrafiia. [Fixed assets of agricultural enterprises: status, evaluation, reproduction: monograph.]. Kyiv, Ukraine : NNTs «IAE».

Koval, N.I. (2016). Problemy obliku amortyzatsii osnovnykh zasobiv zghidno natsionalnykh ta mizhnarodnykh standartiv [Problems of accounting for depreciation of fixed assets according to national and international standards]. Ecnonomy and society: modern foundation for human development: International scientific conference. Leipzig, 186.

Mohylova, M.M. (2017). Obiektyvnist otsinky silskohospodarskoho maina v zabezpechenni udoskonalennia ekonomichnykh vidnosyn [Objectivity of valuation of agricultural property in ensuring improvement of economic relations]. Ahrosvit [Agro-world], 24, 3-8.

Smit, A. (1962). Issledovaniye o prirode i prichinakh bogatstva narodov [Research on the nature and causes of the wealth of peoples]. Moscow, Russia : Sotsekgiz.

Kushnarev, L.I. (2005). Proyektirovaniye organizatsionnykh struktur inzhenernoy sfery APK [Design of organizational structures of the agricultural engineering sector]. Traktory i selskokhozyaystvennyye mashiny [Tractors and agricultural machinery], 11, 46-51.

Spiridonov, T.V. Infrastruktura sistemy sozdaniya voyennoy tekhniki v SShA. www.viek.ru. com. Retrieved from http://www.viek.ru/18/85-95.pdf.

Fedotov, A.V. (2005). Teoreticheskiye osnovy funktsionirovaniya i ekonomicheskiy mekhanizm razvitiya rynka selskokhozyaystvennoy tekhniki [The theoretical foundations of functioning and the economic mechanism for the development of the agricultural machinery market.]. Moscow, Russia : Prometey.

Ivanyshyn, V.V. (2009). Stanovlennia efektyvnoho ahrarnoho vyrobnytstva shliakhom vidnovlennia tekhniko-tekhnolohichnoi bazy pidpryiemstv [Formation of effective agrarian virobility by introduction of technical and technological base of enterprises]. Ahrosvit [Agro-world], 23, 24-27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-27

Як цитувати

Свиноус, І., Гаврик, О., & Биба, В. (2019). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЯК ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний дискурс, 1(3), 57–65. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-3-6

Номер

Розділ

Статті