DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-3-7

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК УЧАСНИКІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ірина Перит

Анотація


Вступ. В умовах сучасної економіки саме домогосподарства в особі приватного підприємця проявляють себе як активні учасники економічних процесів, діючи на ринках як виробники, постачальники, управлінці, споживачі, інвестори, заощадники тощо. Фактично домогосподарства як окремі суб’єкти економіки реалізують власний підприємницький потенціал як на рівні макро, так і мікробізнесу. Відтак, обгрунтування економічної сутності домогосподарств як учасників підприємницьких відносин відповідно до умов сучасного ринку потребує більш грунтовного вивчення. Методи. Методологічну основу роботи становлять теоретичні висновки й узагальнення економічної науки та наукові праці із широкого спектра питань, пов’язаних із діяльністю домогосподарств та приватних підприємців. У роботі застосовано історичний, логічний, порівняльний та комплексний підходи до дослідження підприємницької діяльності домогосподарств. Також у процесі дослідження використано такі методи: емпіричне дослідження, спостереження, порівняння, структурно-функціональний, комплексний. Результати. Досліджено сутність домогосподарств, запропоновано авторське трактування. За результатами дослідження класифікації домогосподарств залежно від ролі в економічних процесах запропоновано поряд із активними, стандартними та пасивними видами домогосподарств виділити окремою класифікаційною одиницею домогосподарства мінливого типу, які здатні адаптувати свою економічну поведінку від активної, стандартної до пасивної і навпаки. Подано та обгрунтовано авторську класифікацію домогосподарств залежно від їх участі в управлінні бізнесом та за його величиною: власники бізнесу макромасштабу, власники середнього бізнесу, власники мікробізнесу, дрібні бізнесмени, підприємницькі осередки, феномени тіньової економіки, мультигосподарства. Проаналізовано, систематизовано та уточнено основні функції домогосподарств: постачальника ресурсів, виробника товарів та послуг, заощадника доходів, відтворювального ресурсу, споживача товарів та послуг, обміну, організаційно-рефлексивна. Перспективи. Отримані результати мають теоретичне і практичне значення, можуть бути використані у процесі розробки та реалізації концепції формування та збільшення дохідності домогосподарств від ведення бізнесу, при визначенні стратегічних засад державної політики підтримки приватних підприємців, у діяльності органів державної влади щодо підвищення ефективності функціонування вітчизняної економіки.

Ключові слова


домогосподарство; підприємницька діяльність; бізнес; функції домогосподарств; види домогосподарств; підприємницька діяльність домогосподарств

Повний текст:

PDF

Посилання


Afinskiy, Ksenofont. (1935). Domostroy [Domostroy]. (S.I. Sobochevskiy, Trans). Moscow-Leningrad, Russia : ACADEMIA.

Smit, A. (1997). Teoriya nravstvennykh chuvstv [Theory of moral feelings]. Moscow, Russia : Respublika.

Smit, A. (2007). Issledovaniye o prirode i prichinakh bogatstva narodov [Research on the nature and causes of the wealth of peoples]. Moscow, Russia : Eksmo.

Postanova kabinetu ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia prohramy rozvytku systemy natsionalnykh rakhunkiv» vid 7.04.2003 roku №475. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475-2003-%D0%BF.

Zakon Ukrainy Pro vseukrainskyi perepys naselennia : pryiniatyi 19 zhovt. 2000 roku №2058-ІІІ. (2000, October 19). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 51-52, 446.

Denisova, D.Ye. (2003). Vosproizvedennyye funktsii domokhozyaystva i ikh podderzhka gosudarstvom. Unpublished Candidate's dissertation. Moscow, Russia.

Bazylevych, V.D. (2008). Mikroekonomika: pidruchnyk. V.D. Bazylevych (Ed.). Kyiv, Ukraine : Znannia.

Vasylyha, N.A. (2016). Sutnist i funktsii domohospodarstva yak subiekta rynkovykh vidnosyn [The essence and functions of the household as a subject of market relations]. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka [Public Administration: Theory and Practice], 1, 84-94. e-patp.academy.gov.ua. Retrieved from http://www.epatp. academy.gov.ua/2016_1/9.pdf.

Mykytenko, I. (2002). Formuvannia sukupnykh dokhodiv i vytrat u domohospodarstvakh [Generation of total incomes and expenditures in households]. Ekonomika APK [Economy AIC], 6, 107-111.

Iurii, S.I., Buian, I.V, & Bereziuk, R.M. (2009). Ekonomichna teoriia: politychna ekonomiia : pidruchnyk. S.I. Iurii (Ed.). Kyiv, Ukraine : Kondor.

Kizyma, T.O. (2011). Finansy domohospodarstv: kontseptualni zasady teorii i praktyky. Candidate's thesis. TNEU. Ternopil.

Stankevych, Yu.Yu. (2010). Domohospodarstvo v rynkovii ekonomichnii systemi ta yoho vidobrazhennia u svitovii ekonomichnii dumtsi XX stolittia. Unpublished Candidate's dissertation. Kyiv.

Bohynia, D., & Burlutskyi, S. (2014). Domohospodarstvo: homeostatychnyi pidkhid [Household: a homeostatic approach]. Ekonomichna teoriia [Economic Theory], 3, 60-71.

Ziatkovskyi, I.V. (2006). Finansy subiektiv hospodariuvannia v umovakh instytutsionalnykh peretvoren : monohrafiia [Business finance in the context of institutional change: a monograph]. Ternopil, Ukraine : Ekonomichna dumka.

Ivanov, R.V. (2018). Sutnist, funktsii ta ekonomichna povedinka domohospodarstv [Essence, functions and economic behavior of households]. BIZNES INFORM [BUSINESS INFORM], 2, 34-39.

Brych, V.Ia., & Snihur, Kh.A. (2017). Akmeolohichna model fakhivtsia novoho typu [Acmeological model of a new type of specialist]. Demohrafiia ta sotsialna polityka [Demography and Social Policy], 1(29), 124-131.

Peryt, I.O. (2019). Osnovy biznes-upravlinnia [The basics of business management]. Aktualni pytannia ekonomiky, obliku, finansiv ta prava v suchasnykh umovakh: Mizhnarodna nauk.-praktych. konf. Poltava: TsFEND, 34-36.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет