ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • Петро Пуцентейло Тернопільський національний економічний університет, Ukraine
  • Ростислав Баглей Тернопільський національний економічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-3-8

Ключові слова:

матеріально-технічне забезпечення, модернізація сільськогосподарського виробництва, технологічне оновлення, сільськогосподарська техніка, інноваційні розробки

Анотація

Вступ. Сучасний етап розвитку економіки передових країн світу характеризується високотехнологічним аграрним виробництвом при достатньо високому рівні його забезпечення виробничими ресурсами. Своєчасне оновлення основних технічних засобів гарантує стійкий економічний розвиток галузі. Для сільськогосподарських виробників значимість кількісних та якісних параметрів основних технічних засобів і своєчасного їх оновлення посилюється через вплив на результативність аграрного виробництва природно-кліматичних факторів. Проте в Україні залишається нерозв’язаною проблема техніко-технологічного оновлення сільськогосподарського виробництва з ряду суб’єктивних і об’єктивних причин, які потребують виявлення й пошуку шляхів їх усунення. Методи. Теоретичною і методологічною основою статті є фундаментальні положення сучасної економічної науки, праці вчених. У процесі дослідження, зокрема, застосовувались методи: аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків); конструктивний та експериментальний (формування стратегічних напрямів модернізації технологічного оновлення виробництва). Результати. Встановлено, що на формування стратегії відтворення основного капіталу негативно впливають: диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію і ресурси промислового виробництва та значні ризики, пов’язані з особливостями сільськогосподарського виробництва. Обґрунтовано стратегію відтворення основного капіталу, що повинна бути націлена на докорінну технічну модернізацію сільського господарства і оснащення сільського господарства системами машин з комплексної механізації всіх технологічних процесів виробництва продукції. Висвітлено впроваджені інноваційні розробки наукових установ для суб’єктів аграрного бізнесу. Проведено стратегічний SWOT-аналіз розвитку технічної бази сільськогосподарських товаровиробників. Здійснено класифікацію інновацій аграрними підприємствами Тернопільської області. Визначено, що ключовим чинником ефективної технічної модернізації в сільському господарстві є стимулювання наукових досліджень з питань розробки, просування і освоєння техніко-технологічних інновацій в аграрній сфері. Перспективи. Отримані теоретико-прикладні рекомендації можуть бути використані для удосконалення існуючих підходів до створення стратегічних напрямів модернізації технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах.

Біографії авторів

Петро Пуцентейло, Тернопільський національний економічний університет

Petro Putsenteilo

д.е.н., професор

Ростислав Баглей, Тернопільський національний економічний університет

Rostyslav Bahlei

к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Andriichuk, V.H. (2013). Ekonomika pidpryiemstv ahropromyslovoho kompleksu [Economics of enterprises of agro-industrial complex], Kyiv: KNEU.

Bilousko, Ya.K., & Tovstopiat, V.L. (2012). Udoskonalennia tekhniko-tekhnolohichnoho osnashchennia ahrarnoho vyrobnytstva [Improvement of technical and technological equipment of agrarian production], Kyiv : NIAC IAE.

Blank, I.A. (2000). Upravleniye formirovaniyem kapitala [Management of capital formation], Kyiv : “Nika- Tsentr”.

Ermakov, O.Yu., & Trush, N.I. (2012). Resursno-tekhnichne zabezpechennia silskohospodarskykh pidpryiemstv [Resource and technical support of agricultural enterprises], Kyiv : TsP «Komprynt».

Zakharchuk, O.V. (2014). Problemy materialno-tekhnichnoho zabezpechennia silskohospodarskykh pidpryiemstv Ukrainy [Problems of logistics of agricultural enterprises of Ukraine]. Ekonomika APK [The Economy of Agro-Industrial Complex], 7, 92–99.

Ivanyshyn, V.V. (2011). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady vidtvorennia i efektyvnoho vykorystannia tekhnichnoho potentsialu ahrarnoho vyrobnytstva [Organizational and economic principles of reproduction and effective use of the technical potential of agricultural production], monograph, Kyiv : NNTs IAE.

Kisil, M.I. (2016). Naukovi doslidzhennia investytsiinykh problem v ahrarnomu sektori ekonomiky [Scientific researches of investment problems in agrarian sector of economy]. Ekonomika APK [The Economy of Agro-Industrial Complex], 6, 84–96.

Lupenko, Yu.O., Zakharchuk, O.V., & Mohylova, M.M. (2017). Naukove zabezpechennia tekhnikotekhnolohichnoho onovlennia ahrarnoho vyrobnytstva v Ukraini [Scientific support of technical and technological updating of agrarian production in Ukraine]. Ekonomika APK [The Economy of Agro-Industrial Complex], 5, 6–12.

Lupenko, Yu.O., Zakharchuk, O.V., & Vyshnevetska, O.V. (2015). Materialno-tekhnichne zabezpechennia silskoho hospodarstva Ukrainy [Logistics of Ukraine's agriculture: a tool], Kyiv : NNTs IAE.

Mohylova, M.M. (2016). Osnovni zasoby silskohospodarskykh pidpryiemstv : stan, otsinka, vidtvorennia [Fixed assets of agricultural enterprises: condition, estimation, reproduction], Kyiv : NNTs «IAE».

Oliinyk, O.V. & Kalashnykova, T.V. (2012). Derzhavna pidtrymka materialno-tekhnichnoho zabezpechennia ahrarnykh pidpryiemstv [State support of logistical support of agricultural enterprises]. Ekonomika APK [The Economy of Agro-Industrial Complex], 7, 95–100.

Pidlisetskyi, H.M., Tovstopiat, V.L., & Burylko, A.V. (2008). Materialno-tekhnichna baza ahrarnoho vyrobnytstva: stan ta problemy vidtvorennia [Material and technical base of agrarian production: state and problems of reproduction]. Ahroinkom [Agroincom], 5-6, 34–39.

State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/

Ternopil State Agricultural Research Station of the Institute of Feed and Agriculture Podillya National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. Retrieved from: http://fri.vin.ua/designs.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-27

Як цитувати

Пуцентейло, П., & Баглей, Р. (2019). ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Економічний дискурс, 1(3), 75–85. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-3-8

Номер

Розділ

Статті