ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО БІЗНЕСУ В ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • Микола Пархомець Тернопільський національний економічний університет, Ukraine
  • Людмила Уніят Тернопільський національний економічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-3-1

Ключові слова:

агропромисловий бізнес, підприємництво, сільське господарство, переробна промисловість, економічні відносини, економічна і соціальна ефективність, витрати, доходи, прибуток, інтеграція, конкурентоспроможність

Анотація

Вступ. Агропромисловий бізнес відіграє важливу роль для економічного розвитку усіх суб’єктів підприємницької діяльності регіональних і національного АПК. Його головна функція постійно спрямовується на реалізацію виробленої продукції, отримання обігових коштів, необхідних для належного відтворення підприємницької діяльності, оплати праці працівників, сплати зобов’язань та отримання прибутку. Водночас на практиці рівень ефективності агропромислового бізнесу підприємств регіонів має суттєві відхилення від середніх показників країни, а деякі агропромислові підприємства збиткові. При цьому в літературних джерелах висловлюється думка та проводиться аналіз діяльності підприємств агробізнесу, що потребує обгрунтування щодо повної назви. Все це обумовлює об’єктивну необхідність дослідження теоретичних організаційно- економічних аспектів економічної та соціальної ефективності функціонування підприємств агропромислового бізнесу, що й обумовило вибір теми дослідження. Методи. В дослідженні застосовувалися такі методи: монографічний – для детального вивчення явищ, процесів; історичний – для вивчення еволюції розвитку агропромислового бізнесу; абстрактно-логічний – для опрацювання літературних джерел, теоретичних положень, формування висновків; теоретичного узагальнення та ін. Результати. Розкрито поняття, сутність та еволюцію агробізнесу, дано його авторське тлумачення, обґрунтовано об’єктивну необхідність змінити діючу назву «агробізнес» на нову – «агропромисловий бізнес», виділено рівні агропромислового бізнесу (І – підприємства, ІІ – країна, ІІІ – міжнародний масштаб) і основні аспекти підвищення його ефективності та конкурентоспроможності. Перспективи. Підвищення ефективності агропромислового бізнесу має здійснюватися шляхом активного використання внутрішніх і зовнішніх чинників функціонування підприємств АПК.

Біографії авторів

Микола Пархомець, Тернопільський національний економічний університет

Mykola Parkhomets

д.е.н., професор, професор кафедри економіки біоресурсів та природокористування

Людмила Уніят, Тернопільський національний економічний університет

Liudmyla Uniiat

д.ф., к.е.н., доцент, докторант кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Посилання

Abramovych, I.A. (2011). Teoretychni osnovy ta formy proiavu ahrarnoho biznesu [Theoretical foundations and forms of agrarian business demonstrate]. Elektronne naukove fakhove vydannia «Efektyvna ekonomika» Dnipropetrovskyi derzhavnyi ahrarno-ekonomichnyi universytet [Electronic Scientific Professional Edition "Effective Economics" Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University], 12. Retrieved from http: //www. economy .nayka.com.ua/? op=1 &z=907 ].

Martianov, V.P. (Ed.). (1998). Orhanizatsiia ahrobiznesu i pidpryiemnytstva: navch. posibn [Organization of agribusiness and entrepreneurship: training. manual]. Kharkiv: Kharkiv. derzhavnyi ahrarn. Univers. Im. V.V. Dokuchaieva.

Briukhovetskyi, I.M. (2001). Osnovy pidpryiemnytskoi diialnosti ta ahrobiznesu: navch. posibnyk [Fundamentals of business and agribusiness: study. manual]. Sumy: Vyd-vo «Kozatskyi val».

Hubeni, Yu.E. (2002). Osnovy pidpryiemnytstva ta ahrobiznesu : navch. posibnyk [Fundamentals of entrepreneurship and agribusiness: teaching. manual]. Lviv : Ukrainski tekhnolohii.

Kozak, Yu.G. (Ed.). (2013). Mezhdunarodnyiy agrobiznes. Uchebnoe posobie. 4-e izd. pererab. i dop. [International agribusiness. Tutorial. 4th ed. recycling. and ext ]. Kyiv: Tsentr uchebnoy literatury.

Mostovyi, H.I. (2002). Ahrobiznes: derzhavne rehuliuvannia: Monohrafiia [Agribusiness: State Regulation: Monograph]. Kharkiv: Osnova.

Semenov, V.F., & Sivachenko, I.Iu. (Eds.). Zahalnyi kurs ahrobiznesu: Navch. posibnyk [General Agribusiness Course: Educ. manual]. Kyiv: T-vo «Znannia».

Sivachenko, I.Iu. (2003). Mizhnarodnyi ahrobiznes: Navchalnyi posibnyk [International Agribusiness: A Textbook]. Kyiv: TsUL.

Abalkin, L.I., Zasi, A.S., & Zeldner, A.Z. (Eds.). (2001). Formirovanie mezhgosudarstennyih integrirovannyih ob'edineniy: metodologiya i praktika [Formation of interstate integrated associations: methodology and practice]. Moscow.

Agrobiznes – Encyklopedia Zarządzania. mfiles.pl. Retrieved from https://mfiles.pl/pl/index.php/Agrobiznes.

Davis, J.H., & Goldberg, P.A. (1957). A concept of agribusiness. Boston. Mass.: Harvard Uniw.

Sykes, G., & Poultry, A. (1963). Modern Agribusiness. London: Crosby Lockwood and Son.

Carlson, G., Zilberman, D., & Miranowski, J.(1993). Agricultural and environmental Resource Economics. New York; Oxford: Oxford University Press.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-27

Як цитувати

Пархомець, М., & Уніят, Л. (2019). ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО БІЗНЕСУ В ПІДПРИЄМСТВАХ. Економічний дискурс, 1(3), 7–14. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-3-1

Номер

Розділ

Статті