ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Автор(и)

  • Ірина Купріянчик Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-1-1

Ключові слова:

землекористування, сільське господарство, екологічна безпека, загрози, ризики, чинники, модель

Анотація

Вступ. Сучасна система організації землекористування в сільському господарстві не сприяє забезпеченню екологічної рівноваги в агроекосистемах і характеризується загрозливими тенденціями зниження еколого- економічної ефективності аграрного виробництва. Враховуючи зазначене, необхідним є подальше вдосконалення теоретико-методологічних підходів до формування екологобезпечного сільськогосподарського землекористування, зокрема через ефективне функціонування системи ідентифікації екологічних загроз і ризиків. Це своєю чергою викликає актуальність питання їх систематизації та впливу на екологічну безпеку сільськогосподарського землекористування. Методи. Дослідження сформовано, ґрунтуючись на використанні розрахунково-конструктивного та експериментального методів з метою систематизації загроз та ризиків екологічної безпеки сільськогосподарського землекористування, методу факторного аналізу – для формування моделі їх взаємодії, а також індикаторного методу – при розробці класифікації рівнів прояву цих загроз та ризиків. Результати. Обґрунтовано підхід до визначення сутності екологобезпечного сільськогосподарського землекористування як процесу використання земель в сільському господарстві, за якого забезпечується запобігання небезпеки для здоров’я людини, попередження погіршення екологічного стану агроекосистем та деградації земельних ресурсів, а також їх стійкість до екологічних загроз та ризиків. Відповідно до трактування сутністно-змістовного поняття екологобезпечного сільськогосподарського землекористування в основу нового концептуального підходу його формування запропоновано покласти рівень асиміляційного потенціалу окремих видів угідь (рілля, багаторічні насадження, пасовища тощо), що на противагу існуючій концепції екологічного нормування дозволяє нормувати обсяги впливу з урахуванням властивостей та призначення конкретної агроекосистеми на основі обмежень та обтяжень у землекористуванні. З метою систематизації загроз та ризиків екологічної безпеки сільськогосподарського землекористування, спричинених екодеструктивними чинниками, складено факторну модель у вигляді матриці прямої взаємодії цих загроз (ризиків). На основі цієї моделі здійснено ранжирування найвагоміших загроз та ризиків екологічної безпеки сільськогосподарського землекористування залежно від рівнів їх прояву в часі і просторі. Перспективи. Зважаючи на негативні мультиплікаційні та синергетичні ефекти загроз та ризиків екологічної безпеки сільськогосподарського землекористування, актуальним питанням є формування класифікації негативних чинників впливу на неї, що в подальшому слугуватиме базисом для розробки методики оцінки рівня цієї безпеки.

Біографія автора

Ірина Купріянчик, Національний університет біоресурсів і природокористування України

к.е.н., доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами

Посилання

Budziak, O.S. (2011). Ekolohobezpechne vykorystannia zemel: teoretychni ta praktychni aspekty [Ecologically land use: theoretical and practical aspects]. Kyiv, Ukraine : Ahrar Media Hrup.

Dorosh, O.S. (2012). Ekonomiko-ekolohichni zasady rozvytku zemlekorystuvannia silskykh terytorii [Economic and ecological principles of rural land use development]. Ahrosvit [Agro-world], 20, 2-5. [in Ukr.]

Ieremenko, D.V. (2001). Ekolohichna bezpeka – neobkhidna vymoha funktsionuvannia APK Ukrainy [Environmental safety is a necessary requirement for the functioning of the agroindustrial complex of Ukraine]. Naukovyi visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria Mykolaivskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii [Scientific Bulletin of Agrarian Science of the Black Sea Region of Mykolaiv State Agrarian Academy], 1, 165-167. [in Ukr.]

Zinovchuk, N.V. (2007). Ekolohichna polityka v APK: ekonomichnyi aspekt [Environmental policy in agroindustrial complex: an economic aspect]. Lviv, Ukraine : LDAU, NNVK «ATB»Ahrar Media Hrup.

Kupriianchyk, I.P., Dorosh, O.S. (2012). Informatsiino-metodychne zabezpechennia ekolohobezpechnoho vykorystannia silskohospodarskykh uhid [Information and methodological support of ecologically safe use of agricultural land]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investment: practice and experience], 5, 69-70. [in Ukr.]

Sapronov, V.V. (2007). Idei k obshchey teorii bezopasnosti. [Ideas to the general theory of security]. Osnovy bezopasnosti zhizni [Life Safety Basics], 1, 46-52. [in Ukr.]

Tretiak, A.M. (2012). Ekolohiia zemlekorystuvannia. Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia ta administruvannia [Land use ecology. Theoretical and methodological bases of formation and administration]. Kherson, Ukraine : Hrin D. S.

Chudovska, V.A. (2015). Mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia ekobezpechnoho vykorystannia zemelnykh resursiv [The mechanism of state regulation of ecological use of land resources]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia [Balanced nature management], 1, 65-69. [in Ukr.]

Shkuratov, O.I. (2016). Orhanizatsiino-ekonomichni osnovy ekolohichnoi bezpeky v ahrarnomu sektori Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka [Organizational and economic bases of ecological safety in the agrarian sector of Ukraine: theory, methodology, practice]. Kyiv, Ukraine : DKS-Tsentr.

Fiksel, J. (1987). Quantitative risk analysis for toxic chemicals in the environment. Journal of hazard materials, 2-3, 227-240. [in Eng.]

Freeman, P.K., & Kunreuther, H.C. (1997). Introduction to Ecological Safety. Beijing: World Affairs Press.

Mingjun, Jiang (2012). Managing environmental risk through insurance. Boston : Kluwer.

Phillips, P., & Joao, E. (2017). Land use planning and the ecosystem approach: An evaluation of case study planning frameworks against the Malawi Principles. Land Use Policy, 68, 460-480.

Reed, M.S., Buenemann, M., … Atlhopheng, J. Cross-scale monitoring and assessment of land degradation and sustainable land management: a methodological framework for knowledge management. Land Degradation & Development, 22, 261–271. [in Eng.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-30

Як цитувати

Купріянчик, І. (2020). ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ. Економічний дискурс, 1(1), 7–15. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-1-1

Номер

Розділ

Статті