ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Валентина Марченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-1-4

Ключові слова:

капіталізація, капітал, авансований капітал, додана вартість, прибуток, ринкова капіталізація

Анотація

Вступ. Категорія «капіталізація» протягом всього періоду розвитку системи економічних відносин є базовою категорією будь-якого способу виробництва. Особливістю сучасного виробництва є його базування на сукупності неоіндустріальних факторів, на яких сформувалися нові пріоритети структури капіталу та процесів його нагромадження. Все це обумовлює необхідність розвитку економічної теорії в напрямі дослідження закономірностей, які виникають в процесі формування капіталу. У сучасній науці існує значне розмаїття думок щодо сутності капіталізації, однак відсутність їх узагальнення та систематизації формує уявлення про відірваність понять капіталізації від економічної сутності категорії «капіталізація». Методи. Для досягнення мети дослідження використовувалися такі методи: узагальнення – для аналізу та групування існуючих наукових підходів до розуміння сутності категорії «капіталізація»; декомпозиції – для розподілу доданої вартості, уточнення сутності процесу капіталізації прибутку в циклі кругообігу капіталу, для візуалізації процесу капіталізації на виробничому підприємстві; синтезу – для систематизації сучасних підходів до формування понять капіталізації за сукупністю виокремлених ознак; логічного аналізу – для формування структури представлення матеріалу в статті, формулювання висновків.. Результати. На основі дослідження сутності категорії «капіталізація» виявлено відсутність чіткості її формулювання, яка сформована іще класиками економічної теорії. На сьогодні капіталізація трактується як нагромадження капіталу, як перетворення доданої вартості в капітал, як результуючий показник діяльності, як сума всіх ресурсів тощо. Поява нових факторів розвитку капіталу призвела до появи нових понять капіталізації, зокрема: капіталізації знань, капіталізації інтелектуального капіталу. Ускладнення економічних відносин спонукали до використання понять капіталізації в банківській сфері та обліковій діяльності. На основі узагальнення існуючих понять капіталізації та їх відповідності сутності даної категорії ідентифіковано два основоположні підходи до розуміння капіталізації: а) як показник вартості капіталу, яка створює додану вартість та б) як процес нарощування та перетворення капіталу (вартості) з однієї форми в іншу. Узагальнені сучасні підходи до формування понять капіталізації за сукупністю сформованих ознак. Перспективи. Проведене дослідження закладає фундаментальні основи для розвитку економічної теорії в частині розширення класифікаційних ознак понять капіталізації, дослідження процесів капіталізації в нових видах економічної діяльності.

Біографія автора

Валентина Марченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д.е.н., професор кафедри економіки та підприємництва

Посилання

Bagacka, K.V. (2016). Evoljucija ponjattja «kapitalizacija pidpryjemstva» v konteksti suchasnyh teorij korporatyvnyh finansiv [The evolution of the concept of «enterprise capitalization» in the context of modern theories of corporate finance]. Investycii: praktyka ta dosvid [Investment: practice and experience], 15, 19-22. [in Ukr.]

Butnik-Siverskyj, O.B. (2019). Teoreticheskie aspekty kapitalyzacii imushhestvennyh prav intellektualnoj sobstvennosti s pozicii dominanty neoekonomiki [Theoretical aspects of the capitalization of intellectual property rights from a dominant position in neo-economy]. Teorija i praktyka intelektualnoi vlasnosti [The theory and practice of intellectual property], 1, 59-71. [in Rus.]

Vasilcova, O.V. (2018). Ekologichna kapitalizacija pidpryjemstv harchovoi promyslovosti. Candidate's thesis. Institute of Agro-ecology and Nature Management NAAN. Kyiv.

Grebeshkova, O.M., Shevchuk, N.V. (2012). Kapitalizacija znan jak strategichnogo aktyvu pidpryjemstva: metodologichnyj aspect [Capitalization of knowledge as a strategic asset of an enterprise: methodological aspect]. Vcheni zapysky [Scientific notes], 14, 107-114. [in Ukr.]

Derij, Zh.V. Problemy kapitalizacii ljudskogo potencialu. irbis-nbuv.gov.ua. Retrieved from irbis-nbuv.gov.ua › irbis_nbuv › cgiirbis_64 ›

Mochernyi, S.V. (Ed.). (2000). Ekonomichna encyklopedija [Economic Encyclopedia]. Kyiv, Ukraine : Vydavnychyj centr «Akademija».

Kapytalyzacija ekonomiki: problemy i perspektivy. Materialy seminara (ch. 2)/ ief.org.ua/IEF_rus. Retrieved from www.ief.org.ua/IEF_rus/ET/Kapitalizaciya306.pdf/

Cyplicka, O.O. (2009). Problemy metodologii ocinky kapitalizacii nacionalnoi ekonomiky [Problems of methodology of estimation of capitalization of national economy]. Naukovi praci [Scientific works], 109, 96, 6-9. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-30

Як цитувати

Марченко, В. (2020). ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛІЗАЦІЇ. Економічний дискурс, 1(1), 32–40. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-1-4

Номер

Розділ

Статті