ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІКУ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Людмила Матвійчук Тернопільський національний економічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-1-5

Ключові слова:

управління, облік, основні засоби, аграрні підприємства, організаційно-інформаційна система, фасетна класифікація

Анотація

Вступ. У сучасних ринкових умовах вміла і ретельна організація процесу управління та бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки стає суттєвим фактором ефективного та раціонального використання основних засобів. Тому якісно організоване управління та облік основних засобів у сільськогосподарських підприємствах повинні бути цілісною, єдиною системою взаємопов’язаних, взаємоузгоджених способів і методів. Методи. Методичне підґрунтя наукової роботи становлять наступні методи пізнання економічних явищ, зокрема застосовано: теоретичного порівняння – для побудови фасетно-ієрархічної класифікаційної моделі обліку основних засобів; таблично-графічний метод – з метою наочного відображення фактографічної інформації; метод експертних оцінок – при розробці методичних положень щодо оцінювання вибору та впровадження інформаційних технологій для управління і обліку основних засобів; абстрактно-логічний, причинно-наслідкових зв’язків, опису, конкретизації, формалізації – для формування системи управлінського обліку та документального оформлення руху основних засобів. Результати. На основі узгальнених поглядів вчених на організацію процесу управління запропоновано комплексну систему обліку основних засобів в аграрних підприємствах, який забезпечує максимальну ефективність використання основних засобів з мінімальними затратами на їх утримання та обслуговування. Визначено ключові складові та принципи процесу управління та обліку основних заобів, які стали передумовою побудови класифікації інформації за певними ознаками. З цією метою розроблена фaceтна клacифiкaція oб’єктiв ocнoвних засобів аграрного підприємства для оцінювання якості їх використання. Перспективи. Внесені пропозиції дозволять досягти підвищення якості управлінського обліку основних засобів завдяки розвитку перспективних його складових, зокрема, на основі фасетно-ієрархічної класифікації аналітичного відображення інформації про їхні об’єкти на всіх стадіях життєвого циклу. Важливим досягненням у цьому плані буде створення програмних продуктів, що дозволяють швидко обробляти інформацію та миттєво реагувати на потреби менеджменту. Відповідно, робота над їх створенням вимагає відповідних досліджень у майбутньому.

Біографія автора

Людмила Матвійчук, Тернопільський національний економічний університет

здобувач

Посилання

Blokhin, Yu. I., Panfilov, Ye. A. (1975). Klassifikatsiya i kodirovaniye tekhniko-ekonomicheskoy informatsii [Classification and coding of technical and economic information]. Moskow: Znaniye.

Bondar, M. I. (2001). Oblik i audyt osnovnykh zasobiv (na materialakh ahrarnykh pidpryyemstv Kyyivskoyi oblasti). Unpublished candidate dissertation. Kyiv.

Butynets, T. A. (2015). Osnovni zasoby: tochka zoru ekonomista [Fixed assets: the point of view of the economist]. Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhalterskoho obliku, kontrolyu i analizu [Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis], 5, 22-36. [in Ukr.]

Holov, S. F. (2007). Bukhhalterskyy oblik v Ukrayini : analiz stanu ta perspektyvy rozvytku [Accounting in Ukraine: analysis of the state and prospects of development]. Kyiv: MIM ; Tsentr uchbovoyi literatury.

Dyba, V. M. (2008). Oblik ta analiz neoborotnykh aktyviv [Accounting and analysis of non-current assets]. Kyiv: KNEU.

Zhuk, V. M. (2013). Ocnovy instytutsionalnoyi teoriyibukhhalterckoho obliku [Fundamentals of the institutional theory of accounting]. Kyiv: NNTS IAE.

Zuparova, L. B., Zaytseva, T. A. (2007). Analitiko-sinteticheskaya pererabotka informatsii [Analytical and synthetic processing of information]. (Stolyarova Yu. N., Trans.). Moskow: FAIR.

Kamincka, T. H. (Ed.), Shatkovcka, L. C., Shysh, A. M. (2013). Oblikovo-analitychne zabezpechennya financovoho menedzhmentu v cilckohocpodarckykh pidpryyemctvakh [Accounting and analytical support of financial management in agricultural enterprises]. Kyiv: TSP «Komprynt».

Klymenko, O. V. (2008). Informatsiyni systemy i tekhnolohiyi v obliku [Information systems and technologies in accounting]. Kyiv. Tsentr uchbovoyi literatury.

Krupka, Ya. D., Zadorozhniy, Z. V., & Mykytyuk, N. Ya. (2014). Finansovyy oblik [Financial Accounting]. Ternopil: TNEU.

Kulyk, V. A. (2014). Oblikova polityka pidpryyemstva: nabutyy dosvid ta perspektyvy rozvytku [Accounting policy of the enterprise: acquired experience and development prospects]. Poltava: RVV PUET.

Lovinska, L. H. (2006). Otsinka v bukhhalterskomu obliku [Valuation in accounting]. Kyiv: KNEU.

Mossakovckyy, V. B. (2007). Udockonalennya obliku ta kontrolyu vytrat v cilʹcʹkohocpodarcʹkykh pidpryyemstvakh [Improving the accounting and control of costs in agricultural enterprises]. Ekonomika APK [The Economic of AIC], 3, 42-46. [in Ukr.]

Mohylova, M. M. (2006). Osnovni zasoby silskohospodarskykh pidpryyemstv : stan, otsinka, vidtvorennya [Fixed assets of agricultural enterprises: condition, assessment, reproduction]. Kyiv: NNTS «IAE»

Naumchuk, O. A. (2005). Osnovni zasoby: metodyka obliku i formuvannya oblikovoyi polityky. Candidates thesis. Komerts. Akadem. Lviv.

Odnoshevna, O. (2017). Kontsept upravlinnya protsesom obliku osnovnykh zasobiv [The concept of managing the process of accounting for fixed assets]. Ekonomika pryrodokorystuvannya i okhorony dovkillya [Economics of nature management and environmental protection], 1, 130-137. [in Ukr.]

Oliynyk, Ya. V. (2013). Pravovi imperatyvy rozvytku orhanizatsiyi bukhhalterskoho obliku v Ukrayini v systemi makroekonomichnoho upravlinnya [Legal imperatives of development organization of accounting in Ukraine in the system of macroeconomic management]. Problemy ekonomiky [Problems of the economy], 1, 124-135. [in Ukr.]

Pushkar, M. S., Shchyrba, M. T. (2010). Teoriya i praktyka formuvannya oblikovoyi polityky [Theory and practice of accounting policy]. Ternopil: Kart-blansh.

Ranganatan, Sh. R. (1996). Klassifikatsiya dvoyetochiyem. Osnovnaya klassifikatsiya [Colon classification. Main classification]. (Gomolitskoy M., Trans.). GPNTB SSSR.

Sava A.P., Palyukh M.S. & Zavytiy O.P. etc. (2017). Teoretychni zasady bukhhalterskoho obliku v systemi upravlinnya [Theoretical principles of accounting in the management system]. Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsiyi [The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances],1-2, 21-28. [in Ukr.]

Sopko, V. V., Zavhorodniy, V. P. (2004). Orhanizatsiya bukhhalterskoho obliku, ekonomichnoho kontrolyu ta analizu [Organization of accounting, economic control and analysis]. Kyiv: KNEU.

Fasetnaya klassifikatsiya [Elektronnyy resurs]. – Retrieved from : http://www.klgtu.ru/students/literature/inf_asu/1210.html

Chorna, O. M., Matsneva, O. O. (2011). Kontseptualni pidkhody do rozvytku finansiv subyektiv hospodaryuvannya v Ukrayini [Conceptual approaches to financial development business entities in Ukraine]. Naukovyy visnyk: finansy, banky, investytsiyi [Scientific Bulletin: Finance, Banking, Investment], 3, 26–32. [in Ukr.]

Shvets, V. H. (2006). Teoriya bukhhalterskoho obliku [The theory of accounting]. Kyiv: Znannya.

Yaremko, I. Y. (2002). Ekonomichni katehoriyi v metodolohiyi bukhhalterskoho obliku [Economic categories in accounting methodology]. Lviv: Kamenyar. 26. Yasenev, V. N. (2007). Avtomatizirovannyye informatsionnyye sistemy v ekonomike [Automated Information Systems in Economics]. N. Novgorod.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-30

Як цитувати

Матвійчук, Л. (2020). ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІКУ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний дискурс, 1(1), 41–51. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-1-5

Номер

Розділ

Статті