УПРАВЛІННЯ ПРИРОДО-РЕСУРСНИМИ АКТИВАМИ В УМОВАХ НАРОЩЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ

Автор(и)

  • Вікторія Микитенко ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Україна
  • Ірина Драган ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Україна

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-1-9

Ключові слова:

принципи, просторова система управління, соціально-економічна система, сталий розвиток, управління природо-ресурсними активами

Анотація

Вступ. На всіх рівнях державного регулювання виникла необхідність трансформації організаційної структури управління природними ресурсами на основі впровадження сучасної системи територіальних природно- господарських утворень зі зміною відповідних функцій, механізмів і повноважень у напряму підвищення еколого- економічного ефекту в різних сферах економічної діяльності. Методи. Методологічне рішення проблем базується на діалектичних методах пізнання, які забезпечують комплексний і об'єктивний характер досліджень. Методичною основою були методи прогнозування (структурного і функціонального моделювання та концентрації інформації), системний і техніко-економічний аналіз. Результати. Розвинуто понятійно-категоріальне поле теорії формування просторової системи управління природно-ресурсними активами за рахунок авторського трактування поняття: «принципи формування інноваційної моделі управління природо-ресурсними активами». В статті узагальнено результати системного аналізу сучасних тенденцій щодо просторового розвитку національної соціально-економічної системи. Обгрунтовано принципи формування інноваційної моделі управління природо-ресурсними активами, які виступають основою, якою має керуватися суспільство при оцінювання метапростору національної соціально-економічної системи за рахунок пріоритетного розвитку комунікативного середовища у контексті стимулювання загальноекономічного зростання на певному історичної етапі, формування дієвого і безпечного суспільно-політичного й культурного середовища, освоєння природних багатств із метою раціоналізації використання продуктивних сил і забезпечення ефективного національного розвитку. Перспективи. Наведені пропозиції можуть бути використані при розробленні проектів управлінні природними ресурсами України в умовах децентралізації, стратегій економічного та соціального розвитку регіонів України.

Біографії авторів

Вікторія Микитенко, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

д.е.н., професор, головний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку

Ірина Драган, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

к.е.н., доцент, старший науковий співробітник відділу методології сталого розвитку

Посилання

Alymov, O.M., Demeshok, O.O., & Dragan, І.V. (2016). Kaskady rehionalnykh sotsialno-ekonomichnykh system: formuvannia ta rozvytok [Cascades regional socio-economic systems: the formation and development]. Kyiv, Ukraine: Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku».

Bystriakov, I.K., & Mykytenko, V.V. (2018). Etapy rozbudovy v Ukraini terytorialnykh pryrodno-hospodarskykh okruhiv [Stages of development of territorial natural-economic districts in Ukraine]. Ekonomika, upravlinnia, innovatsii [Economics, management, innovation], 2 (23). nbuv.gov.ua. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_2_4. [in Ukr.]

Byiakov, O.A. (2004). Jekonomicheskoe prostranstvo: sushhnost, funkcii, svojstva [Economic space: essence, functions, properties]. Vestnik KuzGTU [Bulletin of KuzGTU], 2, 101–108. cyberleninka.ru. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskoe-prostranstvo-suschnost-funktsii-svoystva. [in Rus.]

Butko, M.P., & Popelo, O.V. (2016). Instytutsionalni zasady modernizatsii sfery zajniatosti v umovakh detsentralizatsii vladnykh povnovazhen [Institutional principles of modernization of employment in the conditions of decentralization of power]. Rehionalna ekonomika [Regional economy], 4 (82), 6-14. [in Ukr.]

Dragan, I.V. (2019). Investytsijne zabezpechennia ekolohichnykh proektiv subiektiv hospodariuvannia [Investment support of environmental projects of business entities]. Agrosvit [Agro-world], 5, 41–46. [in Ukr.]

Mykytenko V.V. (2017). Pobudova strukturno-lohichnoi skhemy vyrishennia problem formuvannia systemy mekhanizmiv upravlinnia pryrodnymy resursamy v Ukraini [Construction of a structural and logical scheme for solving the problem of forming a system of mechanisms for managing natural resources in Ukraine]. Ekonomika, upravlinnia, innovatsii [Economics, management, innovation], 1 (20). nbuv.gov.ua. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_1_8. [in Ukr.]

Mykytenko, V.V., & Mykytenko, D.O. (2018). Formuvannia terytorialnykh pryrodno-hospodarskykh okruhiv ta pereformatuvannia sotsialno-ekonomichnoho prostoru Ukrainy [Formation of territorial natural and economic districts and reformatting of the socio-economic space of Ukraine]. Ekonomichnyj Visnyk Donbasu [Economic Bulletin of Donbass], 1 (51), 31–39. [in Ukr.]

Mykytenko, V.V., & Lytsur, I.M. (2018). Prohnozni mozhlyvosti formuvannia prostorovoi systemy upravlinnia pryrodno-resursnymy aktyvamy [Forecasting possibilities of forming a spatial system for managing natural resource assets]. Istoriia narodnoho hospodarstva ta ekonomichnoi dumky Ukrainy [History of national economy and economic thought of Ukraine], 51, 252 – 274. [in Ukr.]

Khvesik, M., Alimov, A., Golyan,V., Bistryakov, І., & Demeshok, O. (2016). Natsionalna paradyhma staloho rozvytku Ukrainy [The national sustainable development paradigm Ukraine], Kyiv, Ukraine: Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku».

Osipov, Ju.M., Judina, T.N., & Gelishanov, I.Z. (2018). Cifrovaja platforma kak institut jepohi tehnologicheskogo proryva [Digital platform as an institute of the era of technological breakthrough]. Jekonomicheskie strategii [Economic strategies], 5, 22–29. [in Rus.]

Popelo, O.V. (2018), Teoretychni osnovy rehionalizatsii [Theoretical foundations of regionalization] Pravove ta instytutsijne zabezpechennia rehionalnoi klasteryzatsii: zbirnyk materialiv Kh Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konf. Chernihiv: Chernihivskyj instytut im. Heroiv Krut; PrAT «VNZ»MAUP», 100-108.

Alymov, O.M. Demeshok, O.O. ...Drahan, I.V. (2014). Potentsial staloho rozvytku Ukrainy na shliakhu realizatsii intehratsijnoho vyboru derzhavy [Potential of steady development of Ukraine is on the way of realization of integration choice of the state]. Kyiv, Ukraine: DU «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku NAN Ukrainy».

Libanova, E.M., & Khvesyk, M.A. (Eds.) (2014). Sotsialno-ekonomichnyj potentsial staloho rozvytku Ukrainy ta ii rehioniv: natsionalna dopovid [Socio-economic potential of sustainable development of Ukraine and its regions: national report]. Kyiv, Ukraine: Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku».

Khvesyk, M.A., & Lyzun, S.O. (2013). Suchasni napriamy ekonomichnoho zabezpechennia ratsionalnoho pryrodokorystuvannia v Ukraini [Modern directions of economic support of rational nature management in Ukraine]. Kyiv, Ukraine: Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku».

Khvesyk, M.A., Bystriakov, I.K., & Klynovyj, D.V. (2018). Finansovo-ekonomichnyj mekhanizm kapitalizatsii pryrodnykh resursiv obiednanoi terytorialnoi hromady [Financial and economic mechanism for capitalization of natural resources of the united territorial community]. Finansy Ukrainy [Finance of Ukraine], 4, 19–40. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-30

Як цитувати

Микитенко, В., & Драган, І. (2020). УПРАВЛІННЯ ПРИРОДО-РЕСУРСНИМИ АКТИВАМИ В УМОВАХ НАРОЩЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ. Економічний дискурс, 1(1), 78–88. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-1-9

Номер

Розділ

Статті