DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-1-9

УПРАВЛІННЯ ПРИРОДО-РЕСУРСНИМИ АКТИВАМИ В УМОВАХ НАРОЩЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ

Вікторія Микитенко, Ірина Драган

Анотація


Вступ. На всіх рівнях державного регулювання виникла необхідність трансформації організаційної структури управління природними ресурсами на основі впровадження сучасної системи територіальних природно- господарських утворень зі зміною відповідних функцій, механізмів і повноважень у напряму підвищення еколого- економічного ефекту в різних сферах економічної діяльності. Методи. Методологічне рішення проблем базується на діалектичних методах пізнання, які забезпечують комплексний і об'єктивний характер досліджень. Методичною основою були методи прогнозування (структурного і функціонального моделювання та концентрації інформації), системний і техніко-економічний аналіз. Результати. Розвинуто понятійно-категоріальне поле теорії формування просторової системи управління природно-ресурсними активами за рахунок авторського трактування поняття: «принципи формування інноваційної моделі управління природо-ресурсними активами». В статті узагальнено результати системного аналізу сучасних тенденцій щодо просторового розвитку національної соціально-економічної системи. Обгрунтовано принципи формування інноваційної моделі управління природо-ресурсними активами, які виступають основою, якою має керуватися суспільство при оцінювання метапростору національної соціально-економічної системи за рахунок пріоритетного розвитку комунікативного середовища у контексті стимулювання загальноекономічного зростання на певному історичної етапі, формування дієвого і безпечного суспільно-політичного й культурного середовища, освоєння природних багатств із метою раціоналізації використання продуктивних сил і забезпечення ефективного національного розвитку. Перспективи. Наведені пропозиції можуть бути використані при розробленні проектів управлінні природними ресурсами України в умовах децентралізації, стратегій економічного та соціального розвитку регіонів України.

Ключові слова


принципи; просторова система управління; соціально-економічна система; сталий розвиток; управління природо-ресурсними активами

Повний текст:

PDF

Посилання


Alymov, O.M., Demeshok, O.O., & Dragan, І.V. (2016). Kaskady rehionalnykh sotsialno-ekonomichnykh system: formuvannia ta rozvytok [Cascades regional socio-economic systems: the formation and development]. Kyiv, Ukraine: Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku».

Bystriakov, I.K., & Mykytenko, V.V. (2018). Etapy rozbudovy v Ukraini terytorialnykh pryrodno-hospodarskykh okruhiv [Stages of development of territorial natural-economic districts in Ukraine]. Ekonomika, upravlinnia, innovatsii [Economics, management, innovation], 2 (23). nbuv.gov.ua. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_2_4. [in Ukr.]

Byiakov, O.A. (2004). Jekonomicheskoe prostranstvo: sushhnost, funkcii, svojstva [Economic space: essence, functions, properties]. Vestnik KuzGTU [Bulletin of KuzGTU], 2, 101–108. cyberleninka.ru. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskoe-prostranstvo-suschnost-funktsii-svoystva. [in Rus.]

Butko, M.P., & Popelo, O.V. (2016). Instytutsionalni zasady modernizatsii sfery zajniatosti v umovakh detsentralizatsii vladnykh povnovazhen [Institutional principles of modernization of employment in the conditions of decentralization of power]. Rehionalna ekonomika [Regional economy], 4 (82), 6-14. [in Ukr.]

Dragan, I.V. (2019). Investytsijne zabezpechennia ekolohichnykh proektiv subiektiv hospodariuvannia [Investment support of environmental projects of business entities]. Agrosvit [Agro-world], 5, 41–46. [in Ukr.]

Mykytenko V.V. (2017). Pobudova strukturno-lohichnoi skhemy vyrishennia problem formuvannia systemy mekhanizmiv upravlinnia pryrodnymy resursamy v Ukraini [Construction of a structural and logical scheme for solving the problem of forming a system of mechanisms for managing natural resources in Ukraine]. Ekonomika, upravlinnia, innovatsii [Economics, management, innovation], 1 (20). nbuv.gov.ua. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_1_8. [in Ukr.]

Mykytenko, V.V., & Mykytenko, D.O. (2018). Formuvannia terytorialnykh pryrodno-hospodarskykh okruhiv ta pereformatuvannia sotsialno-ekonomichnoho prostoru Ukrainy [Formation of territorial natural and economic districts and reformatting of the socio-economic space of Ukraine]. Ekonomichnyj Visnyk Donbasu [Economic Bulletin of Donbass], 1 (51), 31–39. [in Ukr.]

Mykytenko, V.V., & Lytsur, I.M. (2018). Prohnozni mozhlyvosti formuvannia prostorovoi systemy upravlinnia pryrodno-resursnymy aktyvamy [Forecasting possibilities of forming a spatial system for managing natural resource assets]. Istoriia narodnoho hospodarstva ta ekonomichnoi dumky Ukrainy [History of national economy and economic thought of Ukraine], 51, 252 – 274. [in Ukr.]

Khvesik, M., Alimov, A., Golyan,V., Bistryakov, І., & Demeshok, O. (2016). Natsionalna paradyhma staloho rozvytku Ukrainy [The national sustainable development paradigm Ukraine], Kyiv, Ukraine: Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku».

Osipov, Ju.M., Judina, T.N., & Gelishanov, I.Z. (2018). Cifrovaja platforma kak institut jepohi tehnologicheskogo proryva [Digital platform as an institute of the era of technological breakthrough]. Jekonomicheskie strategii [Economic strategies], 5, 22–29. [in Rus.]

Popelo, O.V. (2018), Teoretychni osnovy rehionalizatsii [Theoretical foundations of regionalization] Pravove ta instytutsijne zabezpechennia rehionalnoi klasteryzatsii: zbirnyk materialiv Kh Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konf. Chernihiv: Chernihivskyj instytut im. Heroiv Krut; PrAT «VNZ»MAUP», 100-108.

Alymov, O.M. Demeshok, O.O. ...Drahan, I.V. (2014). Potentsial staloho rozvytku Ukrainy na shliakhu realizatsii intehratsijnoho vyboru derzhavy [Potential of steady development of Ukraine is on the way of realization of integration choice of the state]. Kyiv, Ukraine: DU «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku NAN Ukrainy».

Libanova, E.M., & Khvesyk, M.A. (Eds.) (2014). Sotsialno-ekonomichnyj potentsial staloho rozvytku Ukrainy ta ii rehioniv: natsionalna dopovid [Socio-economic potential of sustainable development of Ukraine and its regions: national report]. Kyiv, Ukraine: Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku».

Khvesyk, M.A., & Lyzun, S.O. (2013). Suchasni napriamy ekonomichnoho zabezpechennia ratsionalnoho pryrodokorystuvannia v Ukraini [Modern directions of economic support of rational nature management in Ukraine]. Kyiv, Ukraine: Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku».

Khvesyk, M.A., Bystriakov, I.K., & Klynovyj, D.V. (2018). Finansovo-ekonomichnyj mekhanizm kapitalizatsii pryrodnykh resursiv obiednanoi terytorialnoi hromady [Financial and economic mechanism for capitalization of natural resources of the united territorial community]. Finansy Ukrainy [Finance of Ukraine], 4, 19–40. [in Ukr.]
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет