ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ

Автор(и)

  • Ольга Варченко Білоцерківський національний аграрний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-4-2

Ключові слова:

моніторинг, агропродовольчий ринок, кон’юнктура ринку, ємність, ціни (тарифи)

Анотація

Вступ. В сучасних умовах особливої гостроти набувають проблеми неконтрольованої зміни клімату, що
супроводжуються формуванням нових викликів суспільному добробуту. Зростання впливу людини на навколишнє
середовище веде до збільшення кількості надзвичайних ситуацій, що супроводжуються раптовим різким
погіршенням рівня життя великої кількості людей. Вони також потребують значних зусиль та фінансових
ресурсів для мінімізації їх наслідків для суспільного добробуту. Резервні фонди у складі бюджетів неспроможні
повною мірою забезпечити потребу у фінансових ресурсах на ліквідацію негативних зовнішніх ефектів, що
ставить питання про пошук нових стабілізаційних інструментів для вирішення цих проблем.
Методи. Дослідження базується на використанні таких методів: монографічний – при формулюванні мети
та висновків дослідження; теоретичного узагальнення існуючих підходів до формування системи моніторингу у
практиці провідних країн світу; загальнонаукові методи пізнання, такі як діалектичний метод, аналіз і синтез,
індукція та дедукція, системний комплексний підхід при обґрунтуванні заходів щодо створення системи
державного моніторингу агропродовольчого ринку.
Результати. Доведена необхідність створення системи моніторингу агропродовольчого ринку як
інструменту досягнення його збалансованого розвитку шляхом оперативного реагування на зміни кон’юнктури
ринку на основі прийняття обґрунтованих управлінських рішень на макро- та мікрорівнях. Визначено основні блоки
системи моніторингу агропродоовльчого сектору економіки, а саме: ресурсного потенціалу, ефективності
виробничої діяльності та забезпеченості ресурсами; фінансових результатів; показників експортної активності;
показники мікрозовнішнього середовища.
Обґрунтовано індикатори та джерела їх одержання, періодичність представлення інформації, що сприятиме
досягненню вищого рівня інформованості всіх суб'єктів агропродовольчого ринку та підвищенню прибутковості
виробників за рахунок виявлення нових ринків збуту, трансформації їх виробничої стратегії щодо гнучкої
адаптації українських операторів до умов глобалізації.
Перспективи. Подальші наукові дослідження проблеми мають передбачати обґрунтування складових
елементів інформаційно-аналітичного забезпечення системи моніторингу агропродовольчого ринку та
систематизацію джерел його наповнення, узгодження їх формування на макро- та мікрорівнях.

Біографія автора

Ольга Варченко, Білоцерківський національний аграрний університет

аспірантка кафедри обліку і оподаткування

Посилання

Vermeulen, S.J., Campbell, B.M., & Ingram, J.S.I. (2012). Climate Change and Food Systems. Annu. Rev. Environ. Resour, 37, 195–222.

IPES-Food. The New Science of Sustainable Food Systems: Overcoming Barriers to Food Systems Reform. Retrieved from www.ipes-food.org/images/Reports/IPES_report01_1505_web_br_pages.pdf.

WWW-UK. A 2020 Vision for the Global Food System. Report Summary. Retrieved from http://assets.wwf.org.uk/downloads/2020vision_food_report_summary_feb2013.pdf.

Ustundag, A., & Cevikcan, E. Industry 4.0: Managing the Digital Transformation. Springer Series in Advanced Manufacturing.

Varchenko, O.O. (2020). Problemy funktsionuvannia i napriamy rozvytku ahroprodovolchykh lantsiuhiv v umovakh posylennia turbulentnosti [Problems of functioning and directions of development of agro-food chains in the conditions of strengthening of turbulence]. Ekonomika ta upravlinnia APK [Economics and management of AIC], 1, 18–28. [in Ukr.]. Retrieved from https://econommeneg.btsau.edu.ua/uk/arhiv/ekonomika-ta-upravlinnya-apk-no1-202018-28.

Voichak, D.A. (2015). Pidkhody do monitorynhu parametriv hlobalnoi infrastruktury ahroprodovolchoho rynku [Approaches to monitoring the parameters of the global infrastructure of the agri-food market]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika [Bulletin of Odessa National University. Series: Economics], 1 (1), 31-35. [in Ukr.].

Dudar, V. (2013). Problemy tsinoutvorennia u rozvytku ahroprodovolchoho rynku [Problems of pricing in the development of the agri-food market]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu [Bulletin of Ternopil National Economic University], 1, 67–75. [in Ukr.].

About AMS. Agricultural Marketing Service. Retrieved from https://www.ams.usda.gov/?page=AboutAMS&template=TemplateD.

Volkova, I.M., Varchenko, O.M., & Dankevych, V.Ie. (2013). Koniunktura ta perspektyvy svitovykh ahrarnykh rynkiv: monohrafiia [Conjuncture and prospects of world agricultural markets: a monograph]. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Як цитувати

Варченко, О. (2021). ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ. Економічний дискурс, 1(4), 15–26. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-4-2

Номер

Розділ

Статті