СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Автор(и)

  • Андрій Дерлиця Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-4-5

Ключові слова:

суспільне виробництво, суспільні блага, бюджетні установи, інституційне середовище, трансакційні витрати, трансформаційні витрати, неформальні трансакції

Анотація

Вступ. Дослідження функціонування бюджетних установ, як виробників суспільних благ і послуг, потребує міждисциплінарного погляду із використанням інституційного та трансакційного аналізу, врахуванням підходів теорії суспільних фінансів, бюджетного обліку та публічного управління. Методи. Використано методи: наукової абстракції – при виділенні сутнісних рис діяльності бюджетних установ; порівняльний аналіз – при розмежуванні трансакційних і трансформаційних витрат; системний підхід – при врахуванні фінансових, інституційних, облікових та управлінських аспектів функціонування бюджетних установ у процесі суспільного виробництва. Результати. Наголошено на необхідності концептуального розмежування бюджетних установ за ознакою їх участі у суспільному виробництві на тих, які здійснюють безпосереднє постачання благ і послуг населенню й тих, які забезпечують функціонування бюджетних установ першого типу. У роботі розглянуто основні напрямки трансакцій бюджетних установ із приділенням уваги неформальним трансакціям і витратам, які вони можуть спричинювати. Зазначено, що загальна вартість продукції суспільного виробництва включає як трансформаційні витрати бюджетної установи – виробника, так і трансакційні витрати, які були здійснені на етапах до безпосередньої фази виробництва благ бюджетними організаціями. Ними є витрати на етапі суспільного вибору (проведення виборів, діяльності парламенту) та на стадії його подальшої реалізації (функціонування органів і суб’єктів фіскальної, казначейської системи, системи державних запозичень, публічних закупівель, які є трансакційними витратами відносно діяльності бюджетних організацій першої групи). Перспективи. На думку автора, фінансовий менеджмент у бюджетній сфері повинен бути націлений на оцінку та підвищення ефективності суспільного виробництва. Такий погляд доцільно розвивати у вітчизняних підручниках і навчальних програмах, оскільки сьогодні останні переважно обмежуються описом діючих процедур планування та виконання кошторисів, бюджетного фінансування, без аналізу його ролі у створенні вартості та корисності для населення.

Біографія автора

Андрій Дерлиця, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж

к.е.н., викладач кафедри фінансів та економіки

Посилання

Non-market output. Glossary (statistics-explained). Eurostat. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Non-market_output.

Coase, R.H. (1937). The Nature of the Firm. Economica, 4 (November), 386–405. Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x.

Nort, D. (2000). Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky [Institutions, institutional change and economic performance]. (Trans). Kyiv: Osnovy.

Viliamson, O. (2001). Ekonomichni instytutsii kapitalizmu: Firmy, marketynh, ukladannia kontraktiv [Economic institutions of capitalism: Firms, marketing, contracting]. Kyiv: Artek.

Moore Mark H. (2012). Recognizing Public Value: Developing a Public Value Account and a Public Value Scorecard, August. Retrieved from http://publiccommons.ca/public/uploads/literature/Moore-9.4.12.pdf.

Demianyshyn, V.H. (2007). Biudzhetne finansuvannia ta yoho osoblyvosti v suchasnykh umovakh [Budget financing and its features in modern conditions]. Svit finansiv [World of Finance], 2 (11), 34–48. (in Ukr.).

Volokhova, I.S. (2013). Problemy finansuvannia suspilnykh blah za rakhunok koshtiv terytorialnykh biudzhetiv (na prykladi haluzi osvity) [Problems of financing public goods at the expense of territorial budgets (on the example of education)]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen [Bulletin of Socio-Economic Research], 2 (49), 20–27. (in Ukr.).

Dumikian, A.K. (2018). Instytutsiina transformatsiia modeli finansovoho zabezpechennia potochnoi diialnosti biudzhetnykh ustanov [Institutional transformation of the model of financial support of current activity of budgetary institutions]. Ekonomika ta derzhava [Economy and State], 2, 119–123. (in Ukr.).

Tsiatkovska, O. (2017). Osoblyvosti obliku dokhodiv i vytrat subiektamy derzhavnoho sektoru vidpovidno do NP (S) BODS [Features of accounting for income and expenses by public sector entities]. Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii: mizhnar. nauk. zhurn. [Institute of Accounting, Control and Analysis in the context of globalization: International Science Magazine], 3-4, 72-79. Retrieved from http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/28905. (in Ukr.).

Derlytsia, A.Yu. (2020). Instytutsiine seredovyshche suspilnykh finansiv [Institutional environment of public finance]. Innovatsiina ekonomika [Innovative Economy], 7-8 [85], 133–138. Retrieved from http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/692/761. (in Ukr.).

Lytvynenko, V.S., & Tolstonoh, V.V. (2015). Oblikovo-kontrolne zabezpechennia upravlinnia vytratamy: instytutsionalnyi pidkhid: monohrafiia [Accounting and control cost management: an institutional approach: a monograph]. Kyiv: Fitosotsiotsentr.

Government Finance Statistics Manual 2014. (2014). International Monetary Fund. Retrieved from https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf.

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori 135 «Vytraty». Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 18.05.2012. № 568. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12.

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori 121 «Osnovni zasoby». Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 12.10.2010. № 1202. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10#Text.

Public Sector Management Program. Unit Four Managing Down: Operational Management in the Public Sector. Retrieved from http://cdn.nsw.ipaa.org.au/docs/PSMP/U4%20Topic%201.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Як цитувати

Дерлиця, А. (2021). СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ. Економічний дискурс, 1(4), 43–54. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-4-5

Номер

Розділ

Статті