СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Автор(и)

  • Тетяна Марченко Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Україна
  • Віталій Охота Західноукраїнський національний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-4-6

Ключові слова:

конкурентоспроможність країн, глобальна економіка, глобалізація, національні економіки, національні інтереси, інтернаціоналізація, економічний розвиток

Анотація

Вступ. Сучасний розвиток світової економіки і особливо процеси глобалізації світового господарства, що посилюють взаємозалежність економік, формування глобальних товарних і фінансових ринків призвели до посилення інтересу до проблеми підвищення конкурентоспроможності країн, що включені в ці процеси. Питання конкурентоспроможності на рівні економіки за ступенем актуальності виходять на перші місця серед питань національної значущості, оскільки тісно пов’язані з досягненням динамічного економічного розвитку країни і підвищенням рівня життя її населення.
Методи. Теоретичною і методологічною основою дослідження стали фундаментальні положення економічної науки, праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з питань вивчення конкурентоспроможності країн у глобальній економіці. Використані матеріали публікацій в періодичних виданнях, монографій з досліджуваної проблеми.
Результати. У статті розглянуто основні теоретичні підходи до визначення конкурентоспроможності країн у глобальній економіці. Висвітлено основні функції держави у зміцненні позицій конкурентоспроможності країн за умов посилення процесів глобалізації. Проведено позиціювання України у рейтингу країн світу за рівнем глобалізації та вироблено пропозиції щодо підвищення її конкурентоспроможності у глобальній економіці.
Перспективи. Аналіз позицій конкурентоспроможності країн у глобальній економіці надає можливість поглиблення теоретико-методичних засад та розробки практичних рекомендацій щодо підвищення позицій конкурентоспроможності України, що формує перспективи подальших наукових досліджень.

Біографії авторів

Тетяна Марченко, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

к.е.н., асистент кафедри міжнародної економіки

Віталій Охота, Західноукраїнський національний університет

к.е.н., доцент кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу

Посилання

Herasymchuk, V.H. (2009). Mizhnarodna ekonomika [International Economics]. Kyiv : Znannia.

Horodyskyi, T.I. (2006). Metodyka otsinky innovatsiinoho potentsialu rehionu [Methods for assessing the innovation potential of the region]. Naukovyi visnyk natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy: Zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats [Scientific Bulletin of the National Forestry University of Ukraine: Collection of Scientific and Technical Works], 16.6, 235-241. (in Ukr.).

Hrazhevska, N.I. (2008). Ekonomichni systemy epokhy hlobalnykh zmin [Economic systems of the epoch of global changes]. Kyiv : Znannia.

Huk, O.V. (2017). Vzaiemozalezhnist modeli staloho rozvytku i konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky [Interdependence of the model of sustainable development and competitiveness of the national economy]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia «Ekonomika» [Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Economics Series], 14 (45), 74-78. (in Ukr.).

Kurylo, O. (2005). Hlobalizatsiia finansovykh rynkiv [Globalization of financial markets]. Polityka ta chas [Politics and Time], 4, 77-81. (in Ukr.).

Lukianenko, D.H. (2008). Hlobalna ekonomichna intehratsiia [Global economic integration]. Kyiv : TOV «Natsionalnyi pidruchnyk».

Mykytiuk, P. (2006). Derzhavni mekhanizmy stymuliuvannia innovatsiinoho rozvytku ekonomiky [State mechanisms for stimulating innovative economic development]. Visnyk TDEU [Bulletin of TSEU], 2, 68-75. (in Ukr.).

Pronkina, L.I., & Havrysh, O.M. (2019). Cuchasni problemy konkurentospromozhnosti derzhavy [Modern problems of state competitiveness]. Ahrosvit [Agrosvit], 7, 32–36. (in Ukr.).

Soros, Dzh. (1999). Kryza hlobalnoho kapitalizmu. Vidkryte suspilstvo pid zahrozoiu [The crisis of global capitalism. An open society is under threat]. Kyiv : Osnovy.

Starostina, A.O., Dlihach, A.O., & Bohomaz, N.V. (2009). Ekonomika zarubizhnykh krain [Economy of foreign countries]. Kyiv : Znannia.

Studinska, H.Ya. (2017). Kompetentsii brendynhu u zabezpechenni konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky [Branding competencies in ensuring the competitiveness of the national economy]. Naukovyi zhurnal «Prychornomorski ekonomichni studii» [Scientific journal «Black Sea Economic Studies»], 17, 71-78. (in Ukr.).

Corsten, H. (1991). Die Gestaltung von Innovationsprozessen. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Council on Competitiveness, 2019. Launch. A summary of the National Commission on innovation and competitiveness Frontiers. Retrieved from https://www.compete.org/storage/reports/Commission__Launch.pdf.

Hotz-Hart, B. (2001). Innovationen: Wirtschaft und Politik im globalen Wettbewerb. Bern: Peter Lang Verlag.

IMD World Competitiveness Center. IMD’s 2020 World Competitiveness Ranking revealed, showing strength of small economies. Retrieved from https://www.imd.org/news/updates/IMD-2020-World-Competitiveness-Ranking-revealed.

OECD. Economic Policy Reforms 2019: Going for Growth. Retrieved from http://www.oecd.org/economy/going-forgrowth.

Schwab, K. (2019). The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. 2019. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.

World Bank Group. Doing Business 2020. Retrieved from http://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Як цитувати

Марченко, Т., & Охота, В. (2021). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ. Економічний дискурс, 1(4), 55–63. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-4-6

Номер

Розділ

Статті