ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Галина Сидор Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету, Ukraine
  • Інеса Вербіцька Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету, Ukraine
  • Уляна Савків ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-4-10

Ключові слова:

освітня система, загальна середня освіта, управління, фінансування

Анотація

Вступ. Входження нашої держави у світовий економічний простір зумовлює необхідність розгляду досвіду зарубіжних країн щодо фінансування загальної середньої освіти. Вважаємо, що аналіз реформ освіти у промислово розвинених країнах дасть змогу уникнути багатьох помилок, перейняти позитивний досвід у розвитку системи освітніх послуг. Для того, щоб вирішити головні проблеми фінансування освіти в Україні, необхідно здійснити діагностику системи функціонування фінансового забезпечення загальної середньої освіти у розвинених країнах світу.
Методи. Теоретико-методологічною основою для впровадження зарубіжного досвіду фінансування загальної середньої освіти стали праці вітчизняних та зарубіжних учених щодо використання окремих способів фінансування загальної середньої освіти в Україні, отримані результати дослідження у формі пропозицій та рекомендацій можуть бути використані нашою державою у сфері фінансування середньої освіти з метою покращення управління фінансовими ресурсами, що виділяються з місцевих бюджетів на цю сферу. У статті використано такі методи дослідження, як загальні та спеціальні методи, зокрема: загальнонаукові та спеціальні методи дослідження – для забезпечення досягнення цієї мети; абстрактно-логічний та діалектичний методи аналізу – для обґрунтування теоретичних положень та висновків.

Результати. У статті досліджено способи фінансування загальної середньої освіти у промислово
розвинених країнах. Для прикладу розглянуті такі країни, як: США, Великобританія, Польща, Іспанія та Італія.
Узагальнено зарубіжний досвід управління та фінансування середньої освіти в цих країнах. Запропоновано
використання окремих способів фінансування загальної середньої освіти в Україні. Наукова новизна одержаних
результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні і практичному вирішенні комплексу питань щодо
імплементації зарубіжних моделей фінансування загальної середньої освіти у вітчизняну практику.
Перспективи. Подальші наукові дослідження спрямуємо на вивчення позитивних аспектів зарубіжного досвіду
щодо нормативно-правового забезпечення у сфері фінансування середньої освіти.

Біографії авторів

Галина Сидор, Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету

к. е. н., доцент, доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін

Інеса Вербіцька, Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету

к. е. н., доцент, доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін

Уляна Савків, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Посилання

Aleksandrova, H.M. (2015). Problemy finansuvannya osvity na mistsevomu rivni [Problems of financing education at the local level]. Biznes ta intelektualnyy capital [Business and Intellectual Capital], 3, 56–69. (in Ukr.).

Benovska, L.Ya. (2016). Problemy byudzhetnoho zabezpechennya osvity v konteksti detsentralizatsii upravlinnya [Problems of budget support of education in the context of decentralization of management]. Rehionalna ekonomika [Regional Economics], 1, 121–129. (in Ukr.).

Kotsovska, O.S. (2014). Mekhanizm finansovoho zabezpechennya osvity: pravovi zasady rozpodilu vladnykh povnovazhen [The mechanism of financial support of education: the legal basis for the distribution of power]. Aspekty publichnoho upravlinnya [Aspects of Public Administration], 9–10, 72–79. (in Ukr.).

Melnyk, Ya.V. (2012). Shlyakhy udoskonalennya systemy finansuvannya zakladiv osvity: rehionalnyy aspekt [Ways to improve the financing system of educational institutions: regional aspect]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnya [Efficiency of public administration], 33, 202–208. (in Ukr.).

Sydor, H.V. (2020). Implementation of foreign experience of financing general secondary education. Science, research, development, 35, Віalystok, 27–30.

Shevchuk, A.V. (2013). Rehionalni osvitni systemy: teoriya, metodolohiya, praktyka innovatsiynoho rozvytku : monohrafiya [Regional educational systems: theory, methodology, practice of innovative development: monograph]. Lviv.

Yurchuk, L.M. Mekhanizm utvorennya osvitnikh okruhiv. Retrieved from www.nbuv.gov.ua/e‐journals/dutp/2010_2/ txts/10ylmuoo.pdf

Yarosh, A.O. (2015). Sposoby finansuvannya zahalnoyi serednoyi osvity v zarubizhnykh krainakh [Ways of financing general secondary education in foreign countries]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya : Yurysprudentsiya [Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Jurisprudence], 16 (1), 99–101. (in Ukr.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Як цитувати

Сидор, Г., Вербіцька, І., & Савків, У. (2021). ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Економічний дискурс, 1(4), 97–103. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-4-10

Номер

Розділ

Статті