ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Наталя Козяр Вінницький національний аграрний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-4-13

Ключові слова:

аграрний сектор, інвестиція, інвестиційна діяльність, корпорація, управління

Анотація

Вступ. У контексті розвитку аграрного сектора економіки у суспільстві сформувалася думка про необхідність прискорення темпів економічного росту у сільському господарстві. Відновлення повноцінного інвестиційного процесу в агропромисловому комплексі є важливою національною проблемою, розв’язання якої сприятиме підвищенню продовольчої безпеки держави і виходу агропромислового виробництва та соціальної сфери з кризового стану. Ефективне здійснення підприємством господарської діяльності у довгостроковій перспективі та забезпечення високих темпів розвитку, підвищення конкурентоспроможності за умов переходу до ринкової економіки великою мірою визначається рівнем активності та масштабами інвестиційної діяльності. Методи. Методологічною та теоретичною основою дослідження є діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення фундаментальних положень економічної науки щодо здійснення інвестиційної діяльності в аграрному секторі України. У процесі дослідження використано набір спеціальних методів економічних досліджень. За допомогою абстрактно-логічного методу сформульовано висновки дослідження. Метод теоретичного узагальнення використовувався при здійсненні критичного аналізу результатів досліджень вітчизняних учених стосовно обґрунтування розвитку інфраструктурного забезпечення в аграрному секторі України. Результати. Основними цілями системи управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств є: визначення економічної ефективності інвестиційного проєкту, з метою встановлення доцільності його реалізації; забезпечення можливості залучення підприємством необхідного обсягу інвестиційних ресурсів для реалізації інвестиційного проєкту; формування механізмів і реалізація заходів, направлених на підвищення ефективності інвестиційної діяльності. Представлені цілі системи управління інвестиційною діяльністю можуть бути реалізованими через механізм управління джерелами залучення інвестиційних ресурсів. Перспективи. В умовах запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення постає необхідність розробки інституцій, які будуть сприяти залученн. інвестицій в розвиток аграрного сектору України. Постає завдання запровадження системи сертифікації оцінщиків, яку будуть визначати справедливу вартість сільськогосподарських угідь, що стануть об’єктами купівлі-продажу. З метою запровадження земельного іпотечного кредитування вважаємо в перспективі необхідно відновити діяльність Державного іпотечного банку як регулятора подібних операцій.

Біографія автора

Наталя Козяр, Вінницький національний аграрний університет

аспірант

Посилання

Skydan, O.V. (2013). Investytsii v ahrarnyi sektor ekonomiky yak osnova formuvannia prodovolchoi bezpeky derzhavy [Investments in the agricultural sector of the economy as a basis for the formation of food security of the state]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: Practice and Experience], 18, 6–8 [in Ukr.].

Semenda, D.K. (2014). Investytsii ta yikh rol u zabezpechenni staloho zemlekorystuvannia silskohospodarskykh pidpryiemstv [Investments and their role in ensuring sustainable land use of agricultural enterprises]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva [Collection of Scientific Works of Uman National University of Horticulture], 86 (2), 57–65 [in Ukr.].

Onehina, V.M. (2016). Investytsii i produktyvnist pratsi v silskomu hospodarstvi [Investment and labor productivity in agriculture]. Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky [Actual Problems of Innovative Economy], 2, 55–60 [in Ukr.].

Dronova, T.S. (2014). Investytsii – vazhlyvyi vklad u liudskyi kapital silskohospodarskykh pidpryiemstv Poltavskoi oblasti [Investments are an important contribution to the human capital of agricultural enterprises in Poltava region]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky [Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences], 7 (4), 79–81 [in Ukr.].

Slobodianiuk, N.O. (2016). Investytsii v ahrarnu sferu v systemi innovatsiinoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky [Investments in the agricultural sector in the system of innovative development of the national economy]. Ahrosvit [Agrosvit], 22, 22–26 [in Ukr.].

Khvesyk, Yu.M. (2016). Investytsii v ahrarnyi sektor: priorytety ta mekhanizmy naroshchennia [Investment in the agricultural sector: priorities and build-up mechanisms]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: Practice and Experience], 22, 5–8 [in Ukr.].

Deneha, A.L. (2016). Investytsii v innovatsii – zaporuka ekonomichnoho zrostannia silskoho hospodarstva v Ukraini [Investing in innovation – the key to economic growth of agriculture in Ukraine]. Produktyvnist ahropromyslovoho vyrobnytstva [Productivity of Agro-industrial Production], 28, 8–14 [in Ukr.].

Horshkov, M.A. (2015). Investytsii v protsesy vidtvorennia – resursnyi potentsial rozvytku ahrarnoho sektoru [Investments in the processes of reproduction – the resource potential of the agricultural sector development]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: Practice and Experience], 5, 70–73 [in Ukr.].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Як цитувати

Козяр, Н. (2021). ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ. Економічний дискурс, 1(4), 128–136. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-4-13

Номер

Розділ

Статті