ІНВЕСТИЦІЇ, ЯК ЗАСІБ ВІДТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Надія Свиноус Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-4-15

Ключові слова:

інвестиція, матеріально-технічна база, сільськогосподарське підприємство, технічні засоби, державна підтримка

Анотація

Вступ. Процеси відтворення МТБ сільськогосподарських товаровиробників визначаються низкою внутрішніх і зовнішніх факторів, серед яких слід виділити такі: можливості формування інвестиційних ресурсів із зовнішніх і внутрішніх джерел фінансування; дієвість державної підтримки; організація виробничої діяльності, яка орієнтується на ресурсозбереження; розміри та спеціалізація підприємства; стійкість фінансового стану; ефективність виробничої діяльності; конкурентоспроможність продукції; інвестиційна активність; продуктивність технічних засобів, їх фізичний і моральний знос; сприйняття нововведень. Методи. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, системний підхід до вивчення економічних явищ. Поставлені завдання вирішувалися за допомогою таких методів: абстрактно-логічного (при формулюванні теоретичних узагальнень та висновків); монографічного (при відображенні процесів формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств в динаміці); статистичного аналізу (для оцінки руху активної частини необоротних активів господарств корпоративного сектору аграрної економіки). Достовірність отриманих результатів, висновків та пропозицій підтверджується проведеними розрахунками і значним об’ємом емпіричного матеріалу, поданого у роботі. Результати. Встановлено, що головними проблемами погіршення матеріально-технічного стану основних засобів у сільському господарстві є: невисока інвестиційна активність сільськогосподарських виробників; недостатні обсяги та прорахунки в адресності державної підтримки оновлення основних засобів сільського господарства для малих і середніх форм господарювання на селі; недосконалий агролізинг; не проведено індексації балансової вартості основних засобів сільськогосподарських підприємств. Перспективи. В умовах подальшого розвитку інвестиційної діяльності господарств корпоративного сектору аграрної економіки постає необхідність здійснювати капітальні вкладення в придбання сільськогосподарських угідь.У звязку з цим першочерговими завданнями наукових досліджень є: розробка методичних підходів до визначення в якості активу земель сільськогосподарського призначення їх справедливої вартості, механізму контролю за здійсненням операцій з купівлі-продажу сільськогосподарських угідь та відображення їх у фінансовій звітності

Біографія автора

Надія Свиноус, Білоцерківський національний аграрний університет

аспірант

Посилання

Zakharchuk, O.V. (2019). Tekhnichne zabezpechennia silskohospodarskykh pidpryiemstv v Ukraini [Technical support of agricultural enterprises in Ukraine]. Ekonomika APK [Economics of AIC], 2, 48-56 [in Ukr.].

Demchak, I.M. (2017). Inzhenerno-tekhnichne zabezpechennia APK ta vazheli derzhavnoho vplyvu na noho v Ukraini [Engineering and technical support of agro-industrial complex and levers of state influence on it in Ukraine]. Produktyvnist ahropromyslovoho vyrobnytstva [Productivity of Agro-industrial Production], 29, 3-17 [in Ukr.].

Iermakov, O.Yu. (2013). Resursno-tekhnichne zabezpechennia efektyvnoho hospodariuvannia u silskohospodarskomu vyrobnytstvi: stan ta shliakhy vyrishennia [Resource and technical support of efficient management in agricultural production: status and solutions]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: Practice and Experience], 2, 22-26 [in Ukr.].

Byba, V.V. (2017). Materialno-tekhnichne zabezpechennia silsko-hospodarskykh pidpryiemstv Ukrainy [Material and technical support of agricultural enterprises of Ukraine]. Ekonomika i rehion [Economy and Region], 5, 69-74 [in Ukr.].

Dobizha, N.V. (2018). Materialno-tekhnichne zabezpechennia innovatsiino-oriientovanoho ahrarnoho sektoru Ukrainy [Material and technical support of the innovation-oriented agricultural sector of Ukraine]. Visnyk KhNAU. Seriia : Ekonomichni nauky [Bulletin of KhNAU. Series: Economic Sciences], 3, 181-190 [in Ukr.].

Perebyinis, V.I. (2019). Materialno-tekhnichne zabezpechennia ahroprodovolchoho kompleksu v konteksti modernizatsii promyslovosti [Material and technical support of agro-industrial complex in the context of industrial modernization]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy [Bulletin of Economic Science of Ukraine], 1, 92-100 [in Ukr.].

Dyvnych, O.D. (2016). Tekhnichne zabezpechennia vyrobnytstva silskohospodarskoi produktsii pidpryiemstv Ukrainy [Technical support for the production of agricultural products of Ukrainian enterprises]. Prychornomorski ekonomichni studii [Black Sea Economic Studies], 5, 95-99 [in Ukr.].

Zakharchuk, O.V. (2016). Materialno-tekhnichne zabezpechennia silskohospodarskykh pidpryiemstv Ukrainy ta yikh modernizatsiia [Material and technical support of agricultural enterprises of Ukraine and their modernization]. Ekonomika APK [Economics of AIC], 7, 72-79 [in Ukr.].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Як цитувати

Свиноус, Н. (2021). ІНВЕСТИЦІЇ, ЯК ЗАСІБ ВІДТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний дискурс, 1(4), 146–154. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-4-15

Номер

Розділ

Статті