МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • Cергій Шупик Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-4-16

Ключові слова:

стратегічне планування, молочне скотарство, підприємства з виробництва молока, натуральні та вартісні показники

Анотація

Вступ. Актуальність дослідження питань стратегічного планування розвитку будь-якого суб’єкта господарювання зумовлена тим, що його діяльність супроводжується проявом кризових ситуацій, виходом із яких за умови сприятливих варіантів може бути якісно новий інтенсивний ріст або за несприятливих – банкрутство. У зв’язку із цим постає необхідність формування складових методичного забезпечення стратегічного планування, які б сприяли прийняттю раціональних управлінських рішень та діям менеджменту сільськогосподарських підприємств з виробництва молока на подолання загрози кризи та її найгіршого прояву банкрутства.
Методи. Методичний інструментарій дослідження включає системний та комплексний підходи до пізнання економічних явищ і процесів, а також їх взаємозв’язків. При проведенні дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Абстрактно-логічний та монографічний методи використовувалися в процесі узагальнення наукової літератури. Метод системного аналізу та теоретичного узагальнення дозволив визначити основні проблеми, пов’язані із організацією планування суб’єктами молочного скотарства та підходи до оцінювання результативності їх діяльності. При обґрунтуванні комплексної системи показників оцінювання результативності діяльності підприємств молочного скотарства та узагальненні висновків використано загальнонаукові методи пізнання, такі як діалектичний метод, аналіз та синтез, індукція та дедукція, системний комплексний підхід.
Результати. Систематизовано інструменти проведення стратегічного аналізу серед яких виділено наступні: SWOT-аналіз, «теорія стейкхолдерів», PEST-аналіз, модель п’ять конкурентних сил, ключові фактори досягнення успіху (КФУ). Виявлено, що для факторів зовнішнього та внутрішнього середовища характерною є складність і мінливість, які не розглядаються або частково висвітлюються при використанні існуючого інструментарію. Запропоновано, з метою об’єктивної оцінки факторів зовнішнього середовища функціонування сільськогосподарських підприємств з виробництва молока, використати комплекс методичних підходів на основі обґрунтованої експертної оцінки їх величини та вектору їхнього впливу.
Перспективи. Подальші наукові дослідження проблеми мають передбачати обґрунтування практичної адаптації запропонованих методів та системи натуральних і вартісних показників оцінювання результативності та інноваційної зорієнтованості розвитку сільськогосподарських підприємств молочного скотарства

Біографія автора

Cергій Шупик, Білоцерківський національний аграрний університет

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування і оподаткування

Посилання

Rylach, N.M. (2016). Znachennia teorii tekhnolohichnykh ukladiv [The value of the theory of technological systems]. Mizhnarodni vidnosyny (Seriia «Ekonomichni nauky») [International Relations (Series «Economic Sciences»)], 7, 12–19. [in Ukr.].

Shumpeter, Y. (2008). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya [Economic development theory]. V.S. Avtonomov (Ed.). Moscow: Directmedia Publishing.

Varchenko, O.М., Radko, V.I., Rudych, O.O., Svynous, I.V., & Tkachenko, K.V. (2019). Risks of dairy farming in Ukraine and ways of their minimization and neutralization. Agricultural Science and Practice, 6, 1, 41–59.

Dyson, R.G. (2004). Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick. European Journal of Operational Research, 152, 631–640.

Freeman, R.Е. (1994). The Politics of Stakeholder Theory. Some Future Directions, 4 (4), 409–422.

Roberts, N.C., & King, P.J. (1989). Stakeholder audit goes public. Organizational Dynamics, 17 (3), 63–79.

Johnson, G. (1993). Exploring corporate strategy – textand cases. Cambridge, PrenticeHall International. 8. Porter, M.E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, 86, 1, 78–93.

Rockart, J.F. (1979). Chief Executives Define Their Own Data Needs. Harvard Business Review, (March- April), 81–92.

Daniel, D.R. (1961). Management in formationcrisis. Harvard Business Review, 39, 111–116.

Bullen, C.V. (1981). A Primeron Critical Success Factors. Center for Information Systems Research. Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology.

Prahalad, C.K., & Hamel, G. (1994). Strategy as a field of study: why search for a new paradigm? Strategic Management Journal, 15, S2, 5–16.

Hofer, C.W., & Paul Dan Schendel St. (1978). Strategy Formulation: Analytical Concepts. MN: West Publishing Co. New York.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Як цитувати

Шупик C. (2021). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Економічний дискурс, 1(4), 155–162. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-4-16

Номер

Розділ

Статті