ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Сергій Кваша Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine
  • Анатолій Іванько Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут», Ukraine
  • Інна Дворник Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-3-7

Ключові слова:

сільськогосподарські підприємства, групи організаційних аспектів, управління, акценти удосконалення, персонал, конкурентоспроможність

Анотація

Вступ. Ефективне функціонування сільськогосподарських підприємств вимагає докладання різнопланових зусиль із спостереження за: тенденціями, що відбуваються на ринках агропродовольчої продукції; появою на ринку інноваційних продуктів; наявністю на ньому розробок різних технологічних укладів; здійсненням заходів з
модернізації складових діяльності; за підвищенням ринкової активності підприємств у просуванні виробленої продукції. Запорукою успішної діяльності сільськогосподарських підприємств є консолідація різних категорій їх персоналу на досягнення цілей розвитку, що обумовлює актуальність обраного предмету дослідження. Тому метою написання статті є узагальнення організаційних аспектів управління персоналом до найбільш характерних та значущих їх груп та обґрунтування акцентів з удосконалення управління за кожною з виділених груп.
Методи. При розкритті предмету дослідження, за теоретичний базис статті слугував діалектичний метод пізнання й системний метод до дослідження організаційних аспектів удосконалення управління персоналом в сільськогосподарських підприємствах. У дослідженні було використано загальнонаукові методи пізнання, а саме: методи аналізу, синтезу, аналогій та метод узагальнення. Методи аналізу, синтезу й аналогій використано для виокремлення організаційних складових удосконалення управління персоналом в сільськогосподарських підприємствах, метод узагальнення – для формування висновків дослідження.
Результати. Узагальнено існуючу сукупність організаційних аспектів управління персоналом до трьох найбільш значущих груп: техніко-технологічної, внутрішньої та зовнішньої. Розкрито змістовну характеристику кожної з виділених груп організаційних аспектів. Обґрунтовано акценти з удосконалення кожної з виділених груп організаційних аспектів.
Перспективи подальших досліджень полягають в обґрунтуванні механізмів, етапів та заходів з удосконалення організаційних аспектів управління персоналом в контексті реалізації визначених акцентів за кожною з виділених їх груп.

Біографії авторів

Сергій Кваша, Національний університет біоресурсів і природокористування України

д.е.н., професор, академік НААН,
заслужений діяч науки і техніки України, проректор

Анатолій Іванько, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»

д.е.н., професор кафедри аграрної економіки
заслужений працівник сільського господарства України

Інна Дворник, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»

канд. екон. наук, завідувачка кафедри аграрної економіки

Посилання

Agrobiznes SSHA. Portret na ukrainskom fone. Retrieved from https://latifundist.com/spetsproekt/381-agrobiznes-ssha-portret-na-ukrainskom-fone.

Voinarenko, M. P., Zinchenko, S. H. , Zlepko, S. M., & Taruta, O. O. (2011). Innovatsiini stratehii upravlinnia pidpryiemstvom za umov hlobalizatsii : monohrafiia [Innovative strategies of enterprise management in the context of globalization].Khmelnytskyi-Mariupol, KhNU.

Dojl, P. (1999). Menedzhment : strategiya i taktika. [Management: strategy and tactics]. (Yu. N. Kaptureskyi, Trans). Sankt-Peterburg: Piter.

Kvasha, S.M., Chornyi, H.M., & Pavlenko, O.M. (2006). Nevidkladni problemy teorii upravlinnia v ahrobiznesi z pozytsii menedzhmentu KhKhI stolittia [Urgent problems of the theory of management in agribusiness from the standpoint of management of the XXI century]. Ekonomika APK. [Economics of AIC], 4, 100-106. [in Ukr.].

Kovalenko, Yu.S. (2000). Silskohospodarske pidpryiemstvo v rynkovomu seredovyshchi [An agricultural enterprise in a market environment]. Кyiv: IAE UAAN.

Andriichuk, V., & Bauer, L. (Eds.). (1998). Menedzhment : pryiniattia rishen i ryzyk [Management: decision making and risk]. Кyiv : KNEU.

Meskon, M. Kh., Albert, M., Khedoury, F. (1992). Osnovy menedzhmenta [Management]. Moscow: Delo.

Mincberg, G., Alstrend, B., & Lempel, Dzh. (2002). Shkoly strategij. Strategicheskoe safari: ekskursiya po debryam strategij menedzhmenta [Schools of strategies. Strategic safari: a tour of the wilds of management strategies]. (Yu. N. Kaptureskyi, Trans). Sankt-Peterburg: Piter.

Natsionalni rakhunky (VVP). Retrieved from http://ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/nr/nr2016_2020_u.htm.

Sava, A.P. (2012). Evoliutsiia orhanizatsiinoi struktury ahrarnoho vyrobnytstva ta yii vplyv na ekonomichnyi rozvytok silskykh terytorii [The evolution of the organizational structure of agricultural production and its impact on the economic development of rural areas]. Innovatsiina ekonomika.[Innovative economy], 5, 33-38. [in Ukr.].

Sydoruk, B.O. (2018). Osoblyvosti formuvannia stratehichnykh rishen v systemi zbalansovanoho silskohospodarskoho zemlekorystuvannia [Features of formation of strategic decisions in the system of balanced agricultural land use]. Ekonomichnyi dyskurs [Economic Discourse], 3, 116-122. [in Ukr.].

Kropyvko, M. F. (Ed.). (2012). Stratehichni napriamy reformuvannia upravlinnia kompleksnym rozvytkom ahropromyslovoho vyrobnytstva i silskykh terytoriy [Strategic directions of reforming the management of integrated development of agro-industrial production and rural areas]. Кyiv: NNTs IAE.

Ctruktura i osobennosti ekonomiki Francii. Retrieved from https://www.economy-web.org/?p=382. 14. Freeman, R.E. (1984). Strategic Management : A Stakeholder Approach. First Edition. Boston: Harpercollins College Div, January.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-22

Як цитувати

Кваша, С., Іванько, А., & Дворник, І. (2021). ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний дискурс, (3), 63–70. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-3-7

Номер

Розділ

Статті