ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ

Автор(и)

  • Галина Ляхович Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету, Ukraine
  • Наталія Галиш Західноукраїнський національний університет, Ukraine
  • Степан Барна Західноукраїнський національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-3-9

Ключові слова:

енергетичний ринок, модель управління, підприємство, інноваційний розвиток, інноваційний менеджмент, динамічні моделі, математичне моделювання

Анотація

Вступ. Інноваційний розвиток базується на нововведеннях, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємств. Рівень управління інноваційним розвитком підприємств електроенергетики безпосередньо залежить від технологічного рівня галузі і підприємств. Необхідно враховувати глибину інноваційних процесів на підприємстві, оскільки не всі інновації ведуть до підвищення результативності, а тільки ті, які орієнтовані на нові технології і супроводжуються реальними досягненнями. Саме тому в сучасних умовах розвитку електроенергетики зростає значення організаційних і управлінських аспектів, які покликані забезпечити ефективне комплексне здійснення інноваційної діяльності підприємств при впровадженні інновацій.
Методи. В процесі дослідження використані загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: аналітичний метод застосовувався при огляді літературних джерел; метод класифікації дав змогу диференціювати основні компоненти моделі управління інноваційним розвитком підприємств енергетичного ринку; математичне моделювання за допомогою теоретико-множинного підходу – побудувати динамічну інтервальну модель для підприємств енергетичного ринку, а метод опису – надати їм детальну характеристику; монографічний метод був використаний при вивченні літературних джерел з питань управління інноваційним розвитком підприємств; системно-аналітичний метод застосовано при обробці отриманої інформації.
Результати. Розглянуто підходи щодо системи інноваційного менеджменту, як окремого управлінського механізму, підсистеми інноваційної системи, а також як елементу загальної управлінської системи компанії.
Обґрунтовано, що одним із інструментів системи інноваційного менеджменту є управлінські математичні динамічні моделі, які науково обґрунтовують управлінські рішення та дозволяють спрогнозувати вплив системи факторів інноваційного розвитку на фінансовий стан підприємства. Розроблено математичні моделі динаміки індикатора фінансового стану енергетичних компаній західного регіону України.
Перспективи. Розробити варіанти організації системи інноваційного менеджменту, як окремого управлінського механізму підприємства.

Біографії авторів

Галина Ляхович, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету

д.е.н., професор, директор

Наталія Галиш, Західноукраїнський національний університет

канд. екон. наук, ст. викладач кафедри міжнародного туризму та готельного бізнесу

Степан Барна, Західноукраїнський національний університет

здобувач кафедри міжнародного туризму та готельного бізнесу

Посилання

Bodnarchuk, I. Shcho zavazhaie investuvaty v enerhoefektyvnist. Retrieved from: https://nv.ua/ukr/biz/experts/investiciji-v-energoefektivnist-shcho-zavazhaye-zbilshiti-rezultati-50021331.html.

Borysiak, O.V., Brych, B.V., & Shpak, Ya.O. (2019). Innovatsiini pidkhody do enerhoservisu [Innovative approaches to energy service]. Modern Scientific Researches, 09-02, 2, 50-54. [in Ukr.].

Burlaka, V.H. (2011). Bazovi innovatsii tekhnolohichnoho proryvu v enerhetytsi [Basic innovations of technological breakthrough in energy]. Ekonomichnyi chasopys – ХХІ [Economic Journal – XXI], 11-12, 42–44. [in Ukr.].

Verkholiad, I.M. (2012). Kontseptualni peredumovy innovatsiinoho rozvytku elektroenerhetychnykh pidpryiemstv [Conceptual preconditions of innovative development of electric power enterprises]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI» [Actual problems of management and financial and economic activity of the enterprise], 58 (964), 31–38. [in Ukr.].

Doroshenko, V.M. (2018). Aktualni aspekty rozvytku innovatsiinykh mekhanizmiv finansuvannia enerhozberezhennia na osnovi modeli enerhoservisnoho kontraktynhu [Actual aspects of development of innovative mechanisms of financing of energy saving on the basis of model of energy service contracting]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine], 6, 33-39. [in Ukr.].

Derhachova, V.V. (Ed.). (2018). Zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku promyslovosti Ukrainy [Ensuring innovative development of Ukrainian industry]. Kyiv, Ukraine: «Politekhnika».

Komelina, O.V., & Samoilenko, I.O. (2017). Enerhoservisnyi biznes u konteksti staloho enerhetychnoho rozvytku Ukrainy [Energy service business in the context of sustainable energy development of Ukraine]. Marketynh i menedzhment innovatsii [Marketing and innovation management], 2, 306-315. [in Ukr.].

Manayenko, I.M. (2016). Investytsiine zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv elektroenerhetyky [Investment support of innovative development of electric power enterprises]. Kyiv, Ukraine: NTUU «KPI».

Rohoza, M.Ye., & Verhal, K.Yu. (2011). Stratehichnyi innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv: modeli ta mekhanizmy [Strategic innovative development of enterprises: models and mechanisms]. Poltava, Ukraine: RVV PUET.

Brych, V., Manzhula, V., Brych, B., Halysh, N., Ursakii, Y., & Homotiuk, V. (2020). Estimating the Efficiency of the Energy Service Market Functioning in Ukraine. 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). Deggendorf, Germany, 670-673.

Dyvak, M., Porplytsya, N., Brych, V., Halysh, N., Tulai, O., & Shpak, Y. (2019). Modeling of Dynamics of the Company’s Share in the Solid Fuel Market. 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). Ceske Budejovice, Czech Republic. 354-357.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-22

Як цитувати

Ляхович, Г., Галиш, Н., & Барна, С. (2021). ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ. Економічний дискурс, (3), 80–91. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-3-9

Номер

Розділ

Статті