ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Ольга Варченко Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine
  • Ірина Артімонова Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine
  • Ірина Герасименко Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine
  • Дмитро Качан Newxel, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-3-10

Ключові слова:

матеріально-технічні ресурси, товарно-матеріальні цінності, виробничий потенціал, виробничі запаси, збут, логістична кооперація

Анотація

Вступ. Сьогодні одним із найбільш складних та недостатньо вирішених питань є оптимізація витрат у всіх ланках ланцюга поставок й вдосконалення управління матеріально-технічним забезпеченням виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств. За умови трансформації економічних відносин, підвищення ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств на принципах логістики можливо досягти через вибір оптимальної моделі організації процесу матеріально-технічного постачання підприємства. Методи. Для досягнення поставлених завдань використовувалися різноманітні методи, такі як монографічний, графічний, статистичних групувань – для аналізу сучасного стану сільськогосподарського виробництва, визначення впливу факторів на рівень ефективності використання матеріально-технічної бази; вибірковий – для детального обстеження окремих сільськогосподарських товаровиробників щодо аналізу динаміки і структури матеріальних оборотних засобів та матеріальних витрат продукції; абстрактно-логічний, розрахунково-конструктивний та оптимізаційний – при обґрунтуванні напрямів удосконалення організації матеріально-технічного постачання для сільськогосподарських товаровиробників. Результати. З’ясовано, що останнім часом для більшості сільськогосподарських підприємств незалежно від розміру та напряму виробничої спеціалізації спостерігається суттєве зростання їх вартості, що обумовлено збільшенням вартості вхідних матеріальних ресурсів промислового і сільськогосподарського виробництва, а також методами оцінки надходження виробничих запасів. Встановлено, що зниження цих витрат на 10% дасть змогу збільшити прибуток підприємства на 10–20%. Система управління ресурсним забезпеченням повинна орієнтуватися на забезпечення збалансованості наявних матеріальних ресурсів і потреби виробництва в них, а також створювати умови для своєчасного і якісного виконання виробничих планів, поліпшення логістики, зниження собівартості й підвищення споживчих властивостей готової продукції. Перспективи. З метою формування ефективної логістичної системи управління виробничими запасами сільськогосподарських підприємств постає необхідність опрацювання типової моделі управління матеріально-технічним забезпеченням, орієнтованої на посилення контролю за процесом матеріально-технічного постачання і підвищення стійкості та збалансованого комплексного розвитку підприємств до змін у мінливому зовнішньому середовищі. Вдосконалення організації, планування і регулювання постачальницької діяльності призведе до досягнення оптимального забезпечення ресурсами відповідно до потреб виробництва сільськогосподарських підприємств.

Біографії авторів

Ольга Варченко, Білоцерківський національний аграрний університет

д.е.н., професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності

Ірина Артімонова, Білоцерківський національний аграрний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Ірина Герасименко, Білоцерківський національний аграрний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Дмитро Качан, Newxel

канд. екон. наук операційний директор

Посилання

Pylypiv, N.I, & Borysovskyi, M.I. (2013). Poniattia i sutnist tovarno-vyrobnychykh zapasiv [The concept and essence of inventories]. Ekonomichnyi analiz [Economic analysis], 12, 303–306.

Bondarenko, N.M. (2014). Sutnist ta klasyfikatsiia vyrobnychykh zapasiv na pidpryiemstvi [The clutter is that classification of the alignment stocking at the receiving point]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu [Bulletin of Chernihiv State Technological University], 4, 273–281. [in Ukr.]

Lyshchenko, O.H., & Serdiuk, Ye.M. Upravlinnia vyrobnychymy zapasamy: oblikovo-analitychne zabezpechennia. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/53.pdf

Ovcharyk, Z.D. Ekonomichna ta tekhnichna klasyfikatsiia vyrobnychykh zapasiv u silskohospodarskykh pidpryiemstvakh. Retrieved from https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/5.3/213.pdf.

Perebyinis, V.I., & Perebyinis, O.V. (2006). Ahroprodovolchyi kompleks: lohistychni zasady formuvannia i funktsionuvannia [Agro-food complex: logistical bases of formation and functioning]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy [Scientific Bulletin of the Poltava University of Consumer Cooperation of Ukraine], 1, 7–12. [in Ukr.]

Hutorov, O.I., Prozorova, N.V., Prozorov, R.H. (2013). Formuvannia lohistychnykh system v silskomu hospodarstvi: monohrafiia [Formation of logistics systems in agriculture: monograph]. Khark. nats. ahrar. un-t im. V.V. Dokuchaieva. Kh.: Tsyfrova drukarnia № 1, 259.

. Bauersoks, D., Kloss, D. (2010). Logistika: integrirovannaya tsep postavok [Logistics: integrated supply chain]. Moscow: Olimp-Biznes.

Kristofer, M. (2004). Logistika i upravleniye tsepyami postavok [Logistics and Supply Chain Management]. SPb.: Piter.

Stok, Dzh. R., & Lambert, D.M. (2005). Strategicheskoye upravleniye logistikoy [Strategic logistics management]. Moscow: INFRA – M.

Uoters, D. (2003). Logistika. Upravleniye tsepyu postavok [Logistics. Supply chain management]. Moscow: YuNITI-DANA.

Ballou, R.Y. (1992). Business Logistics Management. 3 ed. Upper Saddle River. N.Y. PrenticeHall. Inc.

Varchenko, O.M., & Danylenko, A.S. (2010). Lohistyka: teoriia i praktyka: navch. posibnyk [Logistics: theory and practice: nav. posibnik.]. Kyiv: Khai-Tek Pres.

Perebyinis, V.I., & Drobotia, Ya.A. (2012). Lohistychne upravlinnia zapasamy na pidpryiemstvakh: monohrafiia [Logistic management of inventories in enterprises: monograph]. Poltava : PUET.

Drobotia, Ya.A. (2010). Dosvid lohistychnoho upravlinnia zapasamy v silskomu hospodarstvi [Experience in logistics management of stocks in agriculture]. Visnyk KhNAU [KhNAU Bulletin], 11, 211–221. [in Ukr.]

Velychko, O.P., & Lysenko, I.M. (2009). Lohistychnyi menedzhment operatsii v systemi resursnoho zabezpechennia ahrarnoho vyrobnytstva [Logistic management of operations in the system of resource provision of agricultural production]. Ekonomichnyi prostir: Zbirnyk naukovykh prats [Economic Space: Collection of Scientific Papers], 29, 150–158.

Hryhorev, M.N., Dolhov, A.P., & Uvarov, S.A. (2006). Upravleniye zapasami v logistike: metody, modeli, informatsionnyye tekhnologii [Inventory management in logistics: methods, models, information technology]. S.-Peterb. hos. un-t ekonomiki i finansov. SPb.: Biznes-pressa.

Stepanenko, T.O. (2014). Intehrovane upravlinnia materialnymy resursamy pidpryiemstva [Intehrovane upravlinnia materialnymy resourcesamy pidpryiemstva]. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy], 35, 132–139. [in Ukr.]

Sumets, O.M., Nazarian, M.M., & Fedorenko, M.M. (2014). Upravlinnia materialnymy zapasamy - kliuchovyi aspekt lohistychnoi diialnosti suchasnoho pidpryiemstva: monohrafiia [Inventory management is a key aspect of modern enterprise logistics: monograph]. Kharkiv. nats. tekhn. un-t sil. hosp-va im. P. Vasylenka [Kharkiv. nat. tech. un-t forces. the owner in it. P. Vasylenka], Kharkiv. in-t upr. Kharkiv : Miskdruk.

Shvets, Yu.A. (2017). Lohistychni metody upravlinnia materialnymy zapasamy pidpryiemstva: sutnist, rol ta osoblyvosti vprovadzhennia [Logistic methods of inventory management: the nature, role and features of implementation]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti [Bulletin of Economics of Transport and Industry], 58, 217–225. [in Ukr.]

Dashkevych, E.A. (2008). O sovershenstvovanii mekhanizma material'no-tekhnicheskogo obespecheniya predpriyatiy Respubliki Belarus [On improving the mechanism of material and technical support for enterprises of the Republic of Belarus]. Trudy Belorusskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta. Ekonomika i upravleniye [Proceedings of the Belarusian State Technological University. Economics and Management], 1, 40–44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-22

Як цитувати

Варченко, О., Артімонова, І., Герасименко, І., & Качан, Д. (2021). ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний дискурс, (3), 92–105. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-3-10

Номер

Розділ

Статті