ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ В ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЯХ

Автор(и)

  • Валерій Ільїн Університет державної фіскальної служби України, Україна
  • Сергій Рогозний

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-3-11

Ключові слова:

оренда, лізинг, орендна плата, кореляційно-регресійний аналіз, модель, прогнозування

Анотація

Вступ. Оренда вважається однією із альтернативних форм фінансування та засобом забезпечення виробничо-господарської діяльності необхідними активами. Орендні операції є актуальними та економічно доцільними для представників малого та середнього бізнесу, які не завжди мають достатньо ресурсів для купівлі власного приміщення, обладнання тощо. Оренда має безліч характеристик та може бути описана за допомогою кількісних методів дослідження.
Методи. Практичне застосування у нашому дослідженні наукових методів полягає у наступному: діалектичний – щодо визначення загальних підходів до наукового дослідження; монографічний – стосовно глибокого вивчення окремих суспільних явищ; наукового пізнання – щодо визначення певного «ракурсу» дослідження як припущення про найсуттєвіші для вивчення обраної проблеми характеристики об’єкта; абстрактно-логічний – з метою повернутися від сформульованих наукових абстракцій знову до вивчення конкретного і формулювання необхідних умов його подальшого існування і розвитку у логічний послідовності; наукового узагальнення – відносно узагальнення наукових фактів і результатів, виходячи з проведеного дослідження, а також методи статистичної обробки інформації, з використанням прийомів одержання таких величин і якісних характеристик, яких немає безпосередньо в економічній інформації підприємства, що досліджується.
Результати. У статті здійснено аналіз впливу різних факторів на розмір орендної плати за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. Проаналізована структура договорів з лізингу та орендні операції в Україні за обсягом реаліазованих послуг. Розглянуто орендні операції в Україні за обсягом реаліазованих послуг в частині надання в оренду нерухомого майна та суму орендної плати в досліджуваних договорах оренди. Побудовано лінійну модель на основі просторового ряду даних, а також перевірено її якість. Здійснено модифікацію початкової моделі з урахуванням інформації про статистичну незначущість окремих змінних. Зроблено прогноз показника орендної плати з урахуванням заданих факторних показників.
Перспективи. Перспективним напрямом подальших наукових досліджень є вдосконалення моделі шляхом аналізу додаткового масиву інформації (пошук додаткових значимих факторів), а також використання економетричного інструментарію до аналізу часових рядів даних у договорах оренди нерухомості та застосування їх для короткострокового прогнозування.

Біографії авторів

Валерій Ільїн, Університет державної фіскальної служби України

д.е.н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку

Сергій Рогозний

аудитор, консультант з МСФЗ
керівник комітету з фінансів, член Ради ФПБАУ

Посилання

Zakon Ukrainy Hospodarskyi kodeks Ukrainy : №436-IV (2003, January 16). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Derzhavna sluzhba statyatyky Ukrainy. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

Kirdina, O.G., & Datskovska, D.O. (2018). Orenda ta lisyng – skladovi element rynkovoi ekonomiky [Lease and leasing – components of market economics]. Visnyk ekomiky transportu i promyslovosti [Bulletin of Transport Economics and Industry], 63, 34-39. [in Ukr.].

Kulyniak, I.Ya., & Dziurakh, Yu.M. (2019). Tendentsii ta perspektyvu rozvytku rynku finansovogo lizyngu v Ukraini [Trends and prospects of financial leasing market development in ukraine]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen [Journal of Social and Economic Research], 1 (69), 48‒57. [in Ukr.].

Krakovska, A., Vyshnevskii, I., & Pedos, N. (2018). Lisyngova galuz v Ukraini: tensentsii ta rekomendatsii dlia zrostannia [Leasing industry in Ukraine: trends and recommendations for growth]. Proekt USAID «Transformatsia finansovogo sektoru». Retrieved from http://uul.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/Leasing_report_ukr_final_09202018.pdf.

Lukianenko, I.G. (2010). Metodologia modeliuvannia finansovo-ekonomichnykh protsesiv na osnovi klasychnukh pidkhodiv [Methodology of the modelling of the financial and economic process under the classical approches]. Naukovi zapysky NaUKMA [Scientific Notes of NaUKMA], 107, 49-56. [in Ukr.].

Netudykhata, К.L. (2017). Suchasnyi stan ta tendentsii rozvytku svitovogo rynku lizyngovykh poslug [The modern state and trends of development of the world leasing services market]. Naukovyi visnyk Khersonskogo derzhavnogo universytetu. Seria: Ekonomichni nauky [Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences], 26, 2, 93-97. [in Ukr.].

Zakon Ukrainy Podatkovyi kodeks Ukrainy: №2755-VI (2010, December 2,). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Zakon Ukrainy Pro orendu derzhavnoho ta komunalnoho maina : №157-IX (2019, October 3). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n475.

Zakon Ukrainy Pro orendu zemli: №161-XIV (1998, October 6). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14.

Ukrainske obiednannia lisyngodavtsiv. Retrieved from http://uul.com.ua.

Zakon Ukrainy Tsyvilnyi kodeks Ukrainy : №435-IV (2003, January 16). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-22

Як цитувати

Ільїн, В., & Рогозний, С. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ В ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЯХ. Економічний дискурс, (3), 106–116. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-3-11

Номер

Розділ

Статті