УНІФІКАЦІЯ І ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ОБЛІКОВИХ ПРОЦЕДУР В КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ

Автор(и)

  • Андрій Довбуш Чoртківський навчальнo-наукoвий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету, Ukraine

Ключові слова:

облік, гармонізація, уніфікація, стандартизація бухгалтерського обліку та фінансової звітності, міжнародні стандарти, МСФЗ, МСБО

Анотація

Вступ. Основними характеристиками сучасної світової економіки є глобалізаційні та інтеграційні процеси, спроби створення і розвитку різних форм спільної економічної діяльності між країнами, компаніями, суб’єктами господарювання. Процеси міжнародної інтеграції економіки призводять до необхідності побудови раціонального механізму формування інформації про діяльність господарюючих одиниць на світовому рівні, що можливо здійснити в рамках процесу міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Методи. В процесі дослідження використані загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: аналітичний метод застосовувався при огляді літературних джерел; метод класифікації дав змогу диференціювати основні компоненти міжнародних стандартів обліку і звітності; метод опису – надати їм детальну характеристику; монографічний метод був використаний при вивченні літературних джерел з питань деталізації елементів міжнародних стандартів обліку і звітності; системно-аналітичний метод застосовано при обробці отриманої інформації. Результати. У статті розглянуто теоретичні та організаційно-практичні засади гармонізації, уніфікації та стандартизації основних аспектів національного і міжнародного бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Встановлено, що в умовах конвергенції національного бухгалтерського обліку та МСФЗ виникає необхідність виявлення і усунення методологічних і практичних відмінностей між ними, визначення раціональних шляхів оцінки базових елементів фінансової звітності, заснованих на формуванні концепцій уніфікації елементів облікових процесів як основної проблеми, що стоїть перед міжнародним бухгалтерським співтовариством. Виявлено низку проблем, пов’язаних із формуванням методичних, нормативних і організаційних механізмів, що забезпечують розробку й впровадження МСФЗ та МСБО, дотримання їх застосування на міжнародному і національних рівнях, а також усунення колізій між ними. Перспективи. Отримані рекомендації можуть бути використані для імплементації основних елементів процесу гармонізації та уніфікації національних стандартів, що сприятиме підвищенню ефективності вітчизняної бухгалтерської практики. Доцільно для вітчизняних підприємств здійснити уніфікацію та
гармонізацію стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Біографія автора

Андрій Довбуш, Чoртківський навчальнo-наукoвий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету

к.е.н., дoцент, дoцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін

 

Посилання

Zhuk, V.M. (2013). Standartyzatsiia obliku kapitalu v konteksti instytutsiinykh zmin [Standardization of

capital accounting in the context of institutional changes]. Visnyk ZhDTU [Bulletin of ZhSTU], 2 (64), 52–55. Retrieved from: http://ven.ztu.edu.ua/article/view/30119

Kovalev, V.V. (2003). Bukhgalterskiy uchet: novaya realnost i perspektivy razvitiya [Accounting: new reality and development prospects]. Bukhgalterskiy uchet [Accounting], 9, 64 – 68.

Metyus, M.R., & Perera, M.KH.B. (1999). Teoriya bukhgalterskogo ucheta [Accounting theory]. Moskva :

Audit, YUNITI,

Nobes, C., & Parker, R. (2002). Comparative International Accounting. 7th ed., Pearson Education Limited.

Petruk, O.M. (2005). Harmonizatsiia natsionalnykh system bukhhalterskoho obliku [Harmonization of

national accounting systems]. Zhytomyr : ZhDTU.

Radebaugh, Lee H., & Gray, Sidney J. (1996). International Accounting and Multinational Enterprises, 5th Edition.

Rozheliuk, V.M. (2011). Standartyzatsiia ta harmonizatsiia obliku v konteksti mizhnarodnykh ta

natsionalnykh standartiv [Standardization and harmonization of accounting in the context of international and national standards]. Innovatsiina ekonomika [Innovative Economy], 4 (23), 118-122. [in Ukr.].

Terekhova, V.A. (2003). Mezhdunarodnyye i natsionalnyye standarty ucheta i finansovoy otchetnosti

[International and national standards of accounting and financial reporting]. SPb.: Piter.

Zakon Ukrainy Pro standartyzatsiiu: pryiniatyi 17 trav. 2001 roku №2408 – ІІІ. Retrieved from:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/law/main.cgi.

Semenyshena, N.V. (2012). Mizhnarodnyi dosvid standartyzatsii ta yoho vplyv na formuvannia instytutu bukhhalterskoho obliku v Ukraini [International experience of standardization and its influence on the formation of the institute of accounting in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu [Collection of Scientific Works of Vinnytsia National Agrarian University. Economic Sciences Series], 3 (69), 2, 185– 189. [in Ukr.].

Veriha, H., & Savro, A. (2010). Problemni aspekty transformatsii finansovoi zvitnosti pidpryiemstv Ukrainy vidpovidno do pryntsypiv MSFZ [Problematic aspects of transformation of financial statements of Ukrainian enterprises in accordance with IFRS principles]. Bukhhalterskyi oblik i audyt [Accounting and Auditing], 9, 19-25. [in Ukr.].

Hadzevych, O.I., & Safarova, A.T. (2007). Vprovadzhennia mizhnarodnykh standartiv obliku i zvitnosti v

Ukraini [Implementation of international accounting and reporting standards in Ukraine]. Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» [Bulletin of Lviv Polytechnic National University], 577, 67-70. [in Ukr.].

Belova, I., & Semenyshena, N. (2018). Harmonizatsiia i standartyzatsiia yak obiektyvna neobkhidnist

kumuliatyvizmu instytutu bukhhalterskoho obliku [Harmonization and standardization as an objective necessity of cumulativeness of the institute of accounting]. Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii [Institute of Accounting, Control and Analysis in the Context of Globalization], 3-4, 7 – 20. [in Ukr.].

Mizhnarodni standarty finansovoyi zvitnosti : zahalni vidomosti. Retrieved from:

https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/fzz00053.

Zakon Ukrainy Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini pryiniatyi 16 lyp. 1999 roku №996- XIV. Retrieved from: https://taxlink.ua/ua/normative_acts/zakon-ykraini-pro-byhgalterskij-oblik-ta-finansovy/

Kuzina, R.V. Harmonizatsiia finansovoi zvitnosti: mizhnarodnyi dosvid ta ukrainska praktyka. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12695/1/23_119-131_Vis721 menegment.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-09

Як цитувати

Довбуш, . А. (2021). УНІФІКАЦІЯ І ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ОБЛІКОВИХ ПРОЦЕДУР В КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ. Економічний дискурс, 1(1-2), 7–17. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/239686

Номер

Розділ

Статті