МИТНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ПРАГМАТИЗМ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ

Автор(и)

  • Галина Сидор Чoртківський навчальнo-наукoвий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету, Україна
  • Уляна Савків ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Україна
  • Уляна Андрусів Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

Ключові слова:

митний простір, митне середовище, митний клімат, митна політика, контрабанда, порушення митних правил

Анотація

Вступ. Необхідність пошуку теоретичних і практичних шляхів вирішення проблемних аспектів формування митного простору України в умовах здійснення соціально-економічних перетворень набуває вагомого значення. З огляду на політичну та економічну ситуацію в нашій країні важливою складовою здійснення ефективної митної політики має бути визначення її напрямів на основі засад зовнішньоекономічної діяльності, пріоритетів стратегії економічного розвитку держави. Методи. У процесі написання статті використано загальнонаукові прийоми й методи економічних досліджень. Теоретико-методологічну основу розвідки становлять аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних науковців із питань вивчення проблемних аспектів митного простору України, ресурси Internet. У статті використано загальні та спеціальні методи дослідження, зокрема: загальнонаукові та спеціальні – для забезпечення досягнення цієї мети; абстрактно-логічний та діалектичний методи аналізу – для обґрунтування теоретичних положень та висновків. Застосовано прийоми графічного відображення результатів. Результати. У статті систематизовано проблемні аспекти формування митного простору України та сформульовано рекомендації щодо прагматизму їхнього вирішення в сучасних умовах. Акцентовано увагу на необхідності посилення співпраці правоохоронних і митних органів з метою зменшення ризиковості митного простору України. Запропоновано посадовим особам митних служб проходити спеціалізовану підготовку та перепідготовку, яку проводить Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення, оскільки в період глобальних трансформацій світова економіка ставить нові вимоги для тих інституцій, працівники яких відповідають за безпеку митного простору країни. Окреслено наслідки проблемних аспектів формування митного простору України. Перспективи. Подальші наукові дослідження спрямуємо на вивчення стану просторової асиметрії митного простору України в контексті визначення можливостей і перспектив його збалансування та підвищення результативності.

Біографії авторів

Галина Сидор, Чoртківський навчальнo-наукoвий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету

к. е. н., доцент, доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін

Уляна Савків, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування

Уляна Андрусів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

к. е. н., доцент, доцент кафедри теорії економіки та управління

Посилання

Ivashchuk, I.O. (2009). Otsinka aktyvnosti krayin u mytnomu prostori ta yiyi vplyv na formuvannya mytnoho seredovyshcha [Assessment of the activity of countries in the customs space and its impact on the formation of the customs environment]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiya». Seriya : Ekonomika [Scientific Notes of the National University "Ostroh Academy". Series: Economics], 11, 40–57. (in Ukr.).

Sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua

Sydor , H V ., & Kulchyts ka , S M . (2019). Mytnyy prostir: suchasna interpretatsiya [Customs space: a

modern interpretation]. Ekonomiko upravlinski aspekty transformatsiyi ta innovatsiynoho rozvytku haluzevykh i rehionalnykh suspilnykh system v suchasnykh umovakh : Vseukr. nauk. pr akt. internet konf . Ivano Frankivsk, 264-266.

Sydor, H.V., & Kulchytska, S.M. (2019). Mytnyy prostir Ukrayiny v umovakh hlobalizatsiyi [Customs space of Ukraine in the conditions of globalization]. Aktualni problemy sotsialno-ekonomichnykh system v umovakh transformatsiynoyi ekonomiky : V Vseukr. nauk.-prakt. konf. Dnipro : NMetAU, 1, 106–108. Retrieved from https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2015/p26855

Sydor, H.V. (2020). Otsinyuvannya aktyvnosti krayin u mytnomu prostori [Assessing the activity of countries in the customs space]. Modernizatsiya ekonomiky Ukrayiny: osnovni tendentsiyi ta problemy : kolektyvna monohrafiya. Chortkiv : TNEU, 202–210.

Sydor, H.V., Andrusiv, U.Ya., & Verbitska, I. I. (2020). Stan prostorovoyi asymetriyi mytnoho prostoru v Ukrayini [The state of spatial asymmetry of the customs space in Ukraine]. Naukovyy visnyk IFNTUNH. Seriya : «Ekonomika ta upravlinnya v naftoviy i hazoviy promyslovosti» [Scientific Bulletin IFNTUNG. Series: «Economics and Management in the Oil and Gas Industry»], 2 (22), 173–180. (in Ukr.).

Sydor, H.V., Andrusiv, U.Ya., & Verbitska, I.I. Stratehichni vektory rozvytku mytnoho prostoru Ukrayiny v hlobalnomu seredovyshchi [Strategic vectors of Ukraines customs space development in the global environment]. Naukovyy visnyk IFNTUNH. Seriya : «Ekonomika ta upravlinnya v naftoviy i hazoviy promyslovosti» Scientific Bulletin IFNTUNG. Series: «Economics and Management in the Oil and Gas Industry»], 1 (21), 27–34. (in Ukr.).

Sydor, H.V. (2020). Teoretychni aspekty stanovlennya mytnoho prostoru [Theoretical aspects of the formation of customs space]. Modernizatsiya ekonomiky: suchasni realiyi, prohnozni stsenariyi ta perspektyvy rozvytku : Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kherson, 563–565.

Stolin, V.V. (1983). Samosoznaniye lichnosti [Self-awareness of the individual]. Moskva : Izdatelstvo Moskovskogo universiteta.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-09

Як цитувати

Сидор, . Г., Савків, . У., & Андрусів, . У. (2021). МИТНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ПРАГМАТИЗМ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ. Економічний дискурс, 1(1-2), 40–46. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/239750

Номер

Розділ

Статті