ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ВИТРАТИ»

Автор(и)

  • Ганна Трофімова Український інститут експертизи сортів рослин, Ukraine
  • Євгеній Стариченко Український інститут експертизи сортів рослин, Ukraine
  • Наталія Коваль Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine

Ключові слова:

витрати, собівартість, ресурс, виробництво, капітал, збитки, втрати

Анотація

Вступ. Важливою компонентою в системі управління підприємством є оцінка ефективності управлінських дій, яка передбачає зіставлення результатів діяльності з витратами на досягнення цих результатів. У якості витрат можна розглядати будь-які витрати ресурсів (основних засобів, матеріалів, трудових ресурсів у формі робочого часу, заробітної плати і т.д.). Методи. Теоретико-методичною основою дослідження є системний підхід та діалектичний метод пізнання, які застосовувалися для вивчення фундаментальних положень економічної науки щодо формування управління витратами підприємств овочівництва. Для досягнення мети дослідження використовувались загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, індукції, дедукції (визначення сутності категорії «витрати», узагальнення особливостей формування витрат сільськогосподарських підприємств та основ управління ними); абстрактно-логічний (формулювання висновків, пропозицій) та інші загальноприйняті методи й сучасні економіко-статистичні прийоми.
Результати. Узагальнюючи існуючі підходи до визначення сутності витрат виробництва, можна дійти висновку, що вони являють собою плату за можливість ведення виробництва (плата за використання ресурсів, послуг, робіт та ін.), яка змінюється залежно від умов його здійснення, що дозволяє досягти поставлених цілей (основною з-поміж яких в умовах ринкових відносин є максимізація прибутку).
Перспективи. Перехід України на МСФЗ, безумовно буде підвищувати якість економічної інформації, в області обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, пов'язаний з рядом труднощів, обумовлених відмінностями в методології управлінського обліку, а також обліку витрат за принципами МСФЗ і НП(С)БО. До таких належать відмінності в термінології і категоризації методологічного апарату, в складі і принципах угрупування і розподілу витрат; різні підходи до пояснення природи і походження груп витрат і до їх розподілу; тимчасова спрямованість в обліку і аналізі витрат. На наш погляд, ці труднощі можна розв'язати і вимагають подальшого вивчення та класифікації відмінностей в системах обліку витрат, а також розробки методик трансформації даних про витрати, сформованих в одній із систем, прийнятих підприємством за основу, в дані
паралельного формату.

Біографії авторів

Ганна Трофімова, Український інститут експертизи сортів рослин

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач сектору науково-технічного забезпечення

Євгеній Стариченко , Український інститут експертизи сортів рослин

кандидат економічних наук, завідувач відділу науково-технічної інформації

Наталія Коваль , Білоцерківський національний аграрний університет

магістр кафедри обліку і оподаткування

Посилання

Marks, K., & Engels, F. (1960). Sochineniye [Composition], 23. Moskow.

Marks, K., & Engels, F. (1960). Sochineniye [Composition], 25, 1. Moskow.

Veitsman, R.Ya. (1936). Kurs ucheta [Accounting course]. Moskow : Soyuzorguchet.

Hrihorian, H.M. (2010). Istoriia ekonomiky ta ekonomichnoi dumky [History of economics and economic thought]. Kharkiv : Vydavnytstvo KhNEU.

Khaustov Yu.I. (1998). Ekonomicheskaya teoriya [Economic theory]. Voronezh: izdatelstvo Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta.

Keyns, Dzh. (1993). Izbrannyye proizvedeniya [Selected Works]. Moskow : Ekonomika.

Kouz, R. (1989). Sotsialnyye izderzhki obshchestva v usloviyakh rynochnykh otnosheniy [Social costs of society in the conditions of market relations]. Moskow.

Alenitsyn, V. (1989). Opit rascheta stoimosti pshenitsy, rzhi, ovsa i yachmenya v proizvodstve i v otnoshenii pol'zovaniya sborom [Experience in calculating the value of wheat, rye, oats and barley in production and in relation to the use of the harvest]. Vremennik TSSK [Magazine CSK], 12, 112–114.

Strumilin, S.G. (1959). K opredeleniyu stoimosti i yeye primeneniy pri sotsializme [To the definition of value and its applications in socialism]. Voprosy ekonomiki [Economic issues], 8, 82–92.

Nemchinov, V.S. (1971). Obshchestvennaya stoimost i planovaya tsena [Social value and target price]. Moskow : Nauka.

Vasylieva, T.A., & Boiarko, I.M. (2012). Transaktsiini vytraty yak faktor formuvannia rynkovoi infrastruktury [Transaction costs as a factor in the formation of market infrastructure]. Visnyk SumDU [Bulletin of SSU], 4, 125–129. [in Ukr.].

Prokhar, N.V. (2011). Oblik dokhodiv, vytrat i finansovykh rezultativ: problemy teorii ta praktyky [Accounting for income, expenses and financial results: problems of theory and practice]. Poltava : RVV PUET.

Polozhennia (standarty) bukhhalterskoho obliku. P(S)BO 16 «Vytraty» vid 31.12.99 roku. № 318. Retrieved from http://proaudit.com.ua/buh/standart/p-s-bo-16-vitrati.html.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy iz zminamy i dopovnenniamy vid 4 liut. 2021 roku. №1201-IX. Retrieved from http://www.civilniy.org.ua/book2nd/g22/default.htm.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy iz zminamy i dopovnenniamy vid 13 lyp. 2017 roku. №2136-VII. Retrieved from http://kodeksy.com.ua/gospodars_kij_kodeks_ukraini/statja-22.htm.

Bulatov, M.A. (2005). Teoriya bukhgalterskogo ucheta: Uchebnoye posobiye. 3-ye izd., pererab. i dop. [Theory of accounting: textbook. 3rd edition, revised and added]. Moskow : «Ekzamen».

Shebek, S.V. Chem zatraty otlichayutsya ot raskhodov. Retrieved from http://www.costkiller. ru/index/ves_ars/ s_chem_na/chem_ zatr/at_product/39/index.htm.

Shebek, S.V. Chto takoye «zatraty». Retrieved from http://www.costkiller.ru/index/ves_ars/s_chem_na/chto_tako/at_product/42/index.htm.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-09

Як цитувати

Трофімова, . Г., Стариченко , Є., & Коваль , Н. (2021). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ВИТРАТИ». Економічний дискурс, 1(1-2), 47–56. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/239755

Номер

Розділ

Статті