ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

  • Ольга Шмигель Чoртківський навчальнo-наукoвий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету, Україна

Ключові слова:

облікова політика, ефективність, етапи розробки, елементи бухгалтерського обліку, технологія розробки, контроль, звітність

Анотація

Вступ. Розвиток ринкових відносин у вітчизняній економіці торкнувся всіх аспектів діяльності суб’єктів господарювання. Кількісні і якісні зміни відбулися в системі ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, що вплинуло на організацію порядку відображення основної фінансової інформації в звітності. Виконання бухгалтерським обліком покладених на нього функцій вимагає від власників належної уваги до організації обліку в цілому і, зокрема, до облікової політики, через котру вони реалізують свою власну політику в сфері управління підприємством. Змінився і регламент формування облікової політики, на який вплинули глобалізаційні процеси, що передбачають формування документації відповідно до міжнародних стандартів.
Методи. В процесі дослідження використані загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: аналітичний метод застосовувався при огляді літературних джерел; метод класифікації дав змогу диференціювати основні компоненти облікової політики підприємств; метод опису – надати їм детальну характеристику; монографічний метод був використаний при вивченні літературних джерел з питань деталізації елементів облікової політики підприємств; системно-аналітичний метод застосовано при обробці отриманої інформації.Результати. У статті розглянута облікова політика як інструментарій реалізації способів методики ведення бухгалтерського обліку, обґрунтовано необхідність застосування нових підходів до її розробки з метою підвищення аналітичності бухгалтерського обліку і необхідності враховувати чинники, що впливають на результати діяльності підприємства. Досліджено підходи до розробки облікової політики підприємства, виділені чіткі її елементи та надано пропозиції щодо усунення можливих проблем при її формуванні. Розглянуті етапи і технологія розробки облікової політики і запропоновано шляхи подальшого її удосконалення. Перспективи. Отримані теоретико-прикладні рекомендації можуть бути використані для удосконалення існуючих підходів до складання облікової політики підприємства. Доцільно для кожного підприємства розробити модель ведення обліку.

Біографія автора

Ольга Шмигель , Чoртківський навчальнo-наукoвий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету

к.е.н., дoцент, дoцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін

Посилання

Zahorodnii, A.H., & Stryzhka, T.A. (2019). Vplyv oblikovoi polityky pidpryiemstva na velychynu splachuvanoho podatku na prybutok [The impact of the company's accounting policy on the amount of income tax paid]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu [Scientific Bulletin of Uzhhorod University], 1 (53), 229 – 232. [in Ukr.].

Kaminska, T.H. (2016). Orhanizatsiia informatsiino-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu pidpryiemstva [Organization of information and analytical support of receivables management of the enterprise]. Oblik i finansy APK [Accounting and Finance AIC], 4, 81-86. [in Ukr.].

Kulyk, V.A. (2014). Oblikova polityka pidpryiemstva: nabutyi dosvid ta perspektyvy rozvytku [Accounting policy of the enterprise: gained experience and prospects of development]. Poltava : RVV PUET.

Pushkar, M.S. (2004). Oblikova polityka i zvitnist [Accounting policy and reporting]. Ternopil : Kart-blansh.

Zhytnyi, P. (2009). Pryntsypy formuvannia oblikovoi polityky [Principles of accounting policy formation]. Bukhhalterskyi oblik i audyt [Accounting and Auditing], 4, 25–28. [in Ukr.].

Olikhovskyi, V.Ia. (2012). Teoretychni aspekty podatkovoho planuvannia [Theoretical aspects of tax planning]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» [Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic»], 722, 177-181. [in Ukr.].

Panteliichuk, L. (2009). Formuvannia oblikovoi polityky – vazhlyvyi etap roboty pidpryiemstva [Formation of accounting policy - an important stage of the enterprise]. Bukhhalterskyi oblik i audit [Accounting and Auditing], 9, 3–11. [in Ukr.].

Partyn, H.O., & Zahorodnii, A.H. (2001). Oblikova polityka ta yii vplyv na finansovi rezultaty diialnosti pidpryiemstva [Accounting policy and its impact on the financial results of the enterprise]. Finansy Ukrainy [Finance of Ukraine], 1, 54–60. [in Ukr.].

Belova, I.M. (2015). Teoretychni osnovy oblikovoi polityky [Theoretical foundations of accounting policy]. Naukovyi zhurnal Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu [Bulletin of Khmelnytsky National University], 2, 1 (222), 84 – 90. [in Ukr.].

Burova, T.A. (2016). Informatsiini osnovy oblikovoi polityky ta shliakhy yikh udoskonalennia [Information bases of accounting policy and ways of their improvement]. Naukovyi visnyk Polissia [Scientific Bulletin of Polissya], 2 (6), 73 – 78. [in Ukr.].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-09

Як цитувати

Шмигель , О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Економічний дискурс, 1(1-2), 66–73. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/239757

Номер

Розділ

Статті