УПРАВЛІНСЬКІ, МАРКЕТИНГОВІ ТА ФІНАНСОВІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЗМІНИ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ

Автор(и)

  • Ірина Гнатенко Київський національний університет технологій та дизайну, Ukraine

Ключові слова:

управлінські, маркетингові та фінансові підходи, оцінювання, соціо-еколого-економічний ефект, взаємодія підприємств, зміна споживчих переваг

Анотація

Вступ. Розбіжності у розумінні основних джерел ефекту та переваг, що супроводжують процеси взаємодії МСП один з одним та з великими промисловими підприємствами свідчать про неоднозначність способів вимірювання і оцінювання такої взаємодії та сфери її застосування, що в умовах зміни споживчих переваг потребує подальшого дослідження. Методи. У процесі дослідження використані такі спеціальні методи наукового пізнання: історично-логічний метод (при дослідженні еволюції змін значення МСП під впливом зміни споживчих переваг); метод систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення (використання потенціалу взаємодії МСП та великих підприємств); метод інституціонального аналізу (при дослідженні трансформації процесу управління МСП); метод системного аналізу (при дослідженні класифікації взаємодій малих і середніх підприємств); метод логічного аналізу і синтезу (при побудові форм взаємодії МСП і великих підприємств); метод графічного аналізу (при розробці конфігурацій різновидів структури сателітної форми взаємодії виробничих МСП і великих підприємств). Результати. Доведено, що одним з напрямів розвитку сучасних виробничих МСП в Україні є використання різноманітних форм та способів партнерської взаємодії: від укладання довгострокових двосторонніх угод про поставки до створення нових МСП проектного та процесного типу для вирішення нових завдань. Найперспективнішими партнерами виробничих МСП в Україні є великі промислові підприємства, можливості зростання яких через обмеженість ресурсів, високу конкуренцію з боку зарубіжних виробників, практично повну відсутність державної підтримки майже вичерпані. Для виробничих МСП характерні дипольна та сітчаста взаємодія з великими промисловими підприємствами - кооперація їхньої діяльності, яка передбачає взаємовигідні контрагентські відносини: велике підприємство на основі контрактних відносин замовляє у виробничих МСП певні види продукції або послуги виробничого характеру із визначенням їхньої специфікації з можливим наданням документації, сировини чи напівфабрикатів. Функція виробничих МСП полягає у виконанні окремої операції виробничого процесу або певного виду обслуговування виробництва.
Перспективи. Для дослідження можливостей кооперації виробничих МСП з великими промисловими підприємствами доцільно визначати регіональну специфіку діяльності виробничих МСП, для чого з використанням методики рейтингу інвестиційної конкурентоспроможності регіонів за кількістю виробничих МСП, чисельністю зайнятих на них, обсягами реалізованої продукції та фінансовими результатами. Це дало б змогу визначити райони області, виробничі малі підприємства яких потребують найбільшої підтримки.

Біографія автора

Ірина Гнатенко , Київський національний університет технологій та дизайну

д.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу

Посилання

Arefiev, S.O. (2018). Kontseptualʹnyy pidkhid formuvannya adaptyvnoho upravlinnya na pidpryyemstvi [Conceptual approach to the formation of adaptive management in the enterprise]. Visnyk KNUTD [Bulletin of KNUTD], 6, 372-376. [in Ukr.]

Hnatenko, I. (2018). Vyznachennya innovatsiy yak instrumentariyu natsionalʹnoho pidpryyemnytstva [Definition of innovations as tools of national entrepreneurship]. Naukovyy visnyk Odesʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova. Seriya «Ekonomika» [Scientific Bulletin of Odessa II Mechnikov National University. Economics Series], 23, 5 (70), 38-42. [in Ukr.]

Loyak, L.M. (2016). Rolʹ innovatsiy u rozvytku maloho pidpryyemnytstva [The role of innovation in the development of small business]. Sotsialʹno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-economic problems of the modern period of Ukraine], 1, 110-114. [in Ukr.]

Brockova, K., Rossokha, V., Chaban, V., Zos-Kior, M., Hnatenko, I., Rubezhanska, V. (2021). Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 43.1, 129-135.

Fang, L. (2015). Do clusters encourage innovation? A meta-analysis. J. Plan. Lit, 30.3, 239-260.

Guo, D. & Guo, Y. (2016). Government-subsidized R & D and firm innovation: evidence from China. Research Policy, 45(6), 1129-1144.

Kozhukhіvska, R., Parubok, N., Petrenko, N., Podzihun, S., Udovenko, I. (2017). Methods of assessment of efficiency of creating regional innovative clusters for dynamic development of economics. Investment Management and Financial Innovations, 14 (3), 302-312.

Szczygielski, К., Grabowski, W., Pamukcu, T. (2017). Does government support for private innovation matter? Firm-level evidence from two catching-up countries. Research Policy, 46 (1), 219-237.

Zaenchkovsky, A. (2018). Prospectsofnon-ferrous metallurgy enterprises participation in industrial clusters. Economic Annals-XXI, 174(11-12), 63-68.

Zos-Kior, M., Hnatenko, I., Isai, O., Shtuler, I., Samborskyi, O., Rubezhanska, V. (2020). Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 42.4, 504-515.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-09

Як цитувати

Гнатенко , І. (2021). УПРАВЛІНСЬКІ, МАРКЕТИНГОВІ ТА ФІНАНСОВІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЗМІНИ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ. Економічний дискурс, 1(1-2), 111–121. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/239832

Номер

Розділ

Статті