ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВАРТІСНО-ЦІНОВИХ ДИСПРОПОРЦІЙ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОГО АГРАРНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Горлачук Микола Західноукраїнський національний університет, Україна

Ключові слова:

ціна, цінова асиметрія, регіональне ціноутворення, ринок сільськогосподарської продукції, організований аграрний ринок, біржа, біржовий ринок сільськогосподарської продукції

Анотація

Вступ. Сучасний розвиток ринку сільськогосподарської продукції в Україні актуалізує важливі теоретико- практичні проблеми вітчизняної аграрної науки, безпосередньо засвідчуючи практичний результат аграрної політики держави. Досі відсутній єдиний теоретико-методологічний підхід щодо оцінки та діагностики вартісно- цінових диспропорцій на сільськогосподарську продукцію, зумовлених регіональними відмінностями, а також напрямів розвитку організованого аграрного ринку як важливої інституції в контексті зменшення цінової  асиметрії на ринку сільськогосподарської продукції, що й визначило актуальність теми статті. Методи. Дослідження виконано на основі використання загальних, а також специфічних способів проведення наукових досліджень в рамках методологічного інструментарію сучасної економічної науки, зокрема, діалектичного методу, аналізу і синтезу, логіко-історичного, порівняння, графічного, економіко-статистичного та ін. Результати. В статті обґрунтовано основні економічні аспекти діагностики вартісно-цінових диспропорцій на сільськогосподарську продукцію та функціонування організованого аграрного ринку в Україні. Розкрито
особливості діагностики цінової асиметрії на прикладі стратегічної сільськогосподарської продукції – зерна, на основі фактичних економічних даних; визначено ключові тенденції розвитку досліджуваного процесу в контексті регіональних рівнів та функціонування організованого біржового сектора. В загальних рисах висвітлено ключові
проблеми вітчизняного організованого ринку сільськогосподарської продукції.
Перспективи. Враховуючи пріоритети діагностики цінової асиметрії та конструювання сучасного механізму функціонування ринку сільськогосподарської продукції, визначено перспективи ліквідації цінових диспропорцій та формування організованого ринку сільськогосподарської продукції. Перспектива подальших досліджень із
представленої проблематики повинна ґрунтуватися на врахуванні вартісно-цінової асиметрії на сільськогосподарську продукцію, існуванні явищ цінової асиметрії різного типу з метою формування організованого аграрного ринку, що дозволило б зменшити або ж цілком усунути негативні наслідки цінових диспропорцій на сільськогосподарську продукцію.

Біографія автора

Горлачук Микола, Західноукраїнський національний університет

к.е.н., доцент, старший науковий співробітник науково-дослідної частини

Посилання

Horlachuk, O.A., Horlachuk, M.A., Mashko, A.I. Kontseptualni determinanty rynkovoho mekhanizmu

rehionalnoho tsinoutvorennya na silskohospodarsku produktsiyu v suchasnykh umovakh rozvytku. Retrieved from http://agrofond.gov.ua/buy/forward-2016/.

Solodkyi, M.O. (2010). Birzhovyi rynok [Exchange market]. Kyiv : Ahrarna osvita.

Kyryliuk, Ye.M. (2015). Rozvytok birzhovoi torhivli silskohospodarskoiu produktsiieiu v Ukraini

[Development of exchange trade in agricultural products in Ukraine]. Visnyk Cherkaskoho universytetu [Bulletin of Cherkasy University], 12, (345), 46-53.

Hrynko, T.V. (Ed.). (2018). Torhivlia ta birzhova diialnist v Ukraini: problemy i stratehii rozvytku: kolektyvna monohrafiia [Trade and stock exchanges in Ukraine: problems and development strategies: collective monograph]. Dnipro : Vydavets Bila K.O.

Tomchuk O.V. (2013). Suchasnyi stan, osoblyvosti funktsionuvannia ta perspektyvy birzhovoi diialnosti v Ukraini [Current status, features of functioning and prospects of stock market activity in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats VNAU [Collection of Scientific Works of VNAU], 4 (81), 247-260.

Shevchenko, A.O. (2012). Orhanizatsiia ta pidvyshchennia efektyvnosti birzhovoi torhivli

silskohospodarskoiu produktsiieiu v Ukraini [Organization and increase of efficiency of exchange trade in agricultural products in Ukraine]. Ekonomika ta upravlinnia APK [Economics and Management of Agro-industrial Complex], 9, 161-164.

Forvard 2019. Retrieved from http://agrofond.gov.ua/buy/forward-2016.

Tretiak, O.M. Osnovni napriamy aktyvizatsii birzhovoi torhivli silskohospodarskoiu produktsiieiu v Ukraini. Retrieved from http://elibrary.nubip.edu.ua/13110/1/11tom.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-09

Як цитувати

Микола, Г. (2021). ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВАРТІСНО-ЦІНОВИХ ДИСПРОПОРЦІЙ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОГО АГРАРНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ. Економічний дискурс, 1(1-2), 122–131. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/239834

Номер

Розділ

Статті