ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Галина Давидовська Чoртківський навчальнo-наукoвий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету, Ukraine

Ключові слова:

класифікація соціальних підприємств, соціально-орієнтоване підприємництво, соціальний ефект

Анотація

Вступ. Соціальне підприємництво є відносно новим явищем для світової науки. До систематизації знань в цій сфері та до самого визначення даного терміну науковці підходять по різному. А це, в свою чергу, обумовило існування різних підходів до класифікації соціальних підприємств. Цілою низкою факторів зумовлена різноманітність класифікаційних ознак: велика кількість соціальних проблем, вирішення яких потребує нових методів ведення бізнесу; нормативно-правова база, що регулює діяльність соціальних підприємств; не чітке розмежування соціального підприємництва та благодійності, корпоративної соціальної відповідальності. Детальна класифікація соціальних підприємств сприятиме ідентифікації підприємств, які будуть максимально відповідати сутності моделі соціального підприємництва. Методи. Теоретико-методологічною основою для дослідження основних напрямів класифікації соціальних підприємств, які використовуються в світі, стали праці вітчизняних та зарубіжних учених щодо особливостей моделі соціально-орієнтованого підприємництва. У статті було використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: системний аналіз та синтез, дедуктивний та індуктивний методи, методи аналогій, узагальнення і порівняння. Результати. У статті досліджено різні підходи до класифікації соціального підприємництва, які базуються на основі наступних критеріїв: ступеня інтеграції соціальної програми та бізнес процесів; цілей діяльності та напряму використання прибутку; місії, наявності доходу від основної діяльності та наявності інноваційної складової; шляхів створення соціальних підприємств; специфіки організації бізнес-діяльності. Всі соціальні підприємства можна умовно розділити на ті, що надають соціальні послуги населенню, та ті, які працевлаштовують соціально вразливі групи населення. Також підприємства поділяються на самоокупні, частково самоокупні та прибуткові, що залежить від рівня прибутковості діяльності суб’єктів господарювання та розмірів створюваного соціального ефекту. Окремо приділяється увага класифікації соціальних підприємств, яка використовується в Каталозі соціальних підприємств України. Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні і практичному вирішенні доцільності класифікації соціально-орієнтованих підприємств за двома напрямами: соціальним і комерційним. Перспективи. Подальші наукові дослідження спрямуємо на визначення рівня відповідності підприємства своїй соціально-орієнтованій місії діяльності на основі запропонованої класифікації.

Біографія автора

Галина Давидовська, Чoртківський навчальнo-наукoвий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету

к. і. н., старший викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін

Посилання

Alter, K. (2007). Social Enterprise Typology. Virtue Ventures LLC. Retrieved from https://www.globalcube.net/clients/philippson/content/medias/download/SE_ typology.pdf

Blahov, Yu., Aray, Yu. (2010). Sotsialnoe predprinimatelstvo: problemy tipolohii [Social entrepreneurship: problems of typology]. Vestnik S.-Peterb. un-ta. Ser. Menedzhment [Bulletin of St. Petersburg University Series. Management], 3, 109–114. [in Ukr.].

Marthe Nyssens (Ed.) (2006). Social Enterprise. At the Crossroads of Market, Public Policies and Civil Society, (Routledge), 4–5.

Emerson, J., Bonini, S., & Brehm, K. (2003). The blended value map: Tracking the Intersects and Opportunities of Economic, Social and Environmental Value Creation.

Dees, J. G. (1998). Enterprising nonprofits. Harvard Business Review, 76 (1), 55–66.

Svynchuk A. A., Kornetskyy A. O., Honcharova M. A., Nazaruk V. YA., Husak N. Ye., Tumanova A. A. (2017). Sotsialne pidpryyemnytstvo: vid ideyi do suspilnykh zmin [Social entrepreneurship: from idea to social change]. Kyyiv: TOV «PIDPRYYEMSTVO «VI EN EY».

Honcharova, M., & Husak, N. (Eds.). (2017). Kataloh sotsialnykh pidpryyemstv Ukrayiny 2016-2017 rr. [Catalog of social enterprises of Ukraine 2016-2017]. Kyyiv: Vydavnychyy dim «Kyyevo-Mohylyanska akademiya», 302.

Horishna, N. M. (2016). Fenomen sotsialnoho pidpryyemnytstva: sutnist i kryteriyi [The phenomenon of social entrepreneurship: essence and criteria]. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriya «Pedahohika. Sotsialna robota» [Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series «Pedagogy. Social work»], 2 (39), 58–59. [in Ukr.].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-09

Як цитувати

Давидовська, . Г. (2021). ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний дискурс, 1(1-2), 132–137. вилучено із http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/239835

Номер

Розділ

Статті