ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАНЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Анатолій Заїнчковський Національний університет харчових технологій, Ukraine
  • Михайло Кривун Національний університет харчових технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36742/2410-0919-2021-2-2

Ключові слова:

молочна галузь, виробництво молока та молочної продукції, основні виробники молочної продукції, експорт та імпорт молочної продукції, тенденції та перспективи розвитку молочної галузі

Анотація

Вступ. Молочна галузь є стратегічно важливою ланкою переробної промисловості України. Молоко як один із базових продуктів харчування – це невід’ємна складова здорового раціону людини. Впродовж останнього часу спостерігається негативна тенденція в продовольчій сфері країни, зокрема на ринку молока, яка є результатом скорочення обсягу якісної сировини, високих витрат на виробництво молочних продуктів. Проте Україна має значний потенціал щодо стабілізації внутрішнього ринку, поступового розвитку та нарощування експортних потоків галузевого виробництва. Методи. У процесі дослідження використано ряд методів: абстрактно-логічний – для формулювання висновків; порівняльного аналізу – для зіставлення показників та виявлення тенденцій їх зміни; табличний – для наочного зображення отриманих результатів дослідження; статистичний – при визначенні варіації обсягів виробництва молокопродукції; розрахунково-конструктивний – для розрахунку рівня самозабезпеченості молоком у регіонах України; монографічний – при деталізації сучасного стану та проблем функціонування молочної галузі України. Результати. Досліджено сучасний стан та тенденції функціонування сировинної бази молочної галузі України. Визначено ретроспективні тенденції споживання молока та молочних продуктів, встановлено рейтинг регіонів України за рівнем самозабезпеченості молоком. Досліджено стан та структурні зрушення у сфері виробництва, експорту та імпорту молокопродукції. Перспективи. Подальший успішний розвиток молочної галузі України залежить від об'єднання та консолідації зусиль основних суб'єктів молочного ринку: постачальників техніки та кормів для молочної галузі, виробників молока, переробників та держави. Поєднання заходів державної підтримки та зусиль компаній дасть змогу зберегти продовольчу незалежність країни, забезпечити населення України високоякісною молочною продукцією, знизити імпорт, упровадити передові ресурсозберігаючі технології. Перспективами подальших досліджень є аналіз динаміки та визначення тенденцій розвитку підприємств молочної галузі та їх економічної ефективності.

Біографії авторів

Анатолій Заїнчковський , Національний університет харчових технологій

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки і права

Михайло Кривун, Національний університет харчових технологій

аспірант

Посилання

Varchenko, O.М., Radko, V.I., Rudych, O.O., Svynous, I.V., & Tkachenko, K.V. (2019). Risks of dairy farming in Ukraine and ways of their minimization and neutralization. Agricultural Science and Practice, 6, 1, 41-59.

Velychko, A.Ye., Kukharuk, R.M., Maslova, I.V., & Rukhlyakova, M.V. (2021). Stan ta perspektyvy

rozvytku rynku moloka ta molochnykh produktiv Ukrainy [Status and prospects of development of the market of milk and dairy products of Ukraine]. Ahrosvit [Agrosvit], 16, 62-68 [in Ukr.].

Ishchenko, M.O., & Honchar, D.R. (2021). Konkurentospromozhnist produktsii molochnoi promyslovosti

Ukrainy: suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku [Competitiveness of Ukrainian dairy industry products: current state and development prospects]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriya: Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krayinoznavstvo. Turyzm [Bulletin of Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economy. Local lore. Tourism], 13, 89-98 [in Ukr.]. Retrieved from https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-09.

Kozak, O.A. (2020). Otsinka roli ta znachennia molokoproduktovoho pidkompleksu dlia vyrishennia

prodovolchoho zabezpechennia ta natsionalnoi ekonomiky [Assessment of the role and importance of the dairy subcomplex to address food security and the national economy]. Ekonomika APK [Economy AIC], 11, 39–51 [in Ukr.].

Kolosha, V.P. (2019). Okremi aspekty otsinky rivnia efektyvnosti intensyfikatsii pry vyrobnytstvi moloka

[Some aspects of assessing the level of efficiency of intensification in milk production]. Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky [Actual Problems of Innovative Economy], 4, 63–69 [in Ukr.]. Retrieved from https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-4-11.

Petrychenko, O.A. (2018). Rozvytok molokoproduktovoho pidkompleksu v Ukraini: monohrafiia

[Development of dairy subcomplex in Ukraine: monograph]. Kyiv : NNTs «Instytut ahrarnoi ekonomiky».

Popko, O.V. (2017). Analiz stanu ta perspektyv rozvytku eksportnoho potentsialu molochnoi

promyslovosti Ukrainy [Analysis of the state and prospects of development of the export potential of the dairy industry of Ukraine]. Innovatsiyna ekonomika [Innovative Economy], 9-10, 74-77. [in Ukr.].

Rossokha, V.V., & Petrychenko, O.A. (2018). Rozvytok rynku moloka ta molokoproduktsiyi v Ukraini

[Development of the market of milk and dairy products in Ukraine]. Ekonomika APK [Economy AIC], 8, 43-54 [in Ukr.].

Stepanchuk, S.O., & Yefisko, Yu.Yu. Stan ta perspektyvy rozvytku molochnoho rynku Ukrainy [Status

and prospects of development of the dairy market of Ukraine]. Ekonomika ta derzhava [Economy and State], 5, 99-102 [in Ukr.].

Tarasova, Yu.A., (2017). Stan ta perspektyvy rozvytku molochnoi haluzi Ukrainy [State and prospects of

development of the dairy industry of Ukraine]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen [Bulletin of Socio-

Economic Research], 1 (62), 149-155 [in Ukr.].

Khomenko, A.Yu. (2019). Stan molochnoho skotarstva v Ukraini [The state of dairy farming in Ukraine].

Visnyk SNT NNI biznesu i menedzhmentu KHNTUSH [SNT Bulletin of the Institute of Business and Management of KhNTUSG.], 1, 80-84 [in Ukr.].

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

TOP-10 ukrainskykh vyrobnykiv molochnoi produktsii. Retrieved from http://avm-ua.org/uk/post/top-10-

ukrainskih-virobnikiv-molocnoi-produkcii?milkua=1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30 — Оновлено 2021-12-30

Як цитувати

Заїнчковський , А., & Кривун, . М. (2021). ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАНЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. Економічний дискурс, 1(3-4), 14–27. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2021-2-2

Номер

Розділ

Статті